Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2015-06-02

XXV lat Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

W Toruniu 27 i 28 maja, w hotelu Copernicus, miały miejsce uroczystości obchodów tej rocznicy, którą rozpoczęło Walne Zebranie Delegatów. Na uroczystość przybyli liczni goście, m.in. lokalni parlamentarzyści i samorządowcy oraz wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz,

Przewodniczący SPCH Mirosław Miara i Przewodniczący Zarządu Regionu Toruńsko – Włocławskiego, Jacek Żurawski. Przybyli również członkowie zarządów spółek Grupy Kapitałowej GNiG.

Kol. Bolesław Potyrała – przewodniczący Sekcji przypomniał historię organizowania się związkowców PGNiG w strukturę branżową. 17 kwietnia 1989 roku wpisano ponownie „Solidarność” do rejestru związków zawodowych i pracownicy pp. PGNiG rozpoczęli organizowanie związku. W dniach 27 – 29 października 1989 roku odbył się w Tleniu I Zjazd Delegatów Sekcji Branżowej NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. To od tej Sekcji branżowej rozpoczęło się organizowanie dzisiejszego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego.

Drugi dzień rozpoczęto mszą świętą, po której wraz z pocztami sztandarowymi delegaci i goście przeszli uliczkami toruńskiej Starówki pod pomnik bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Obecność na uroczystej akademii menadżerów kilku spółek Grupy Kapitałowej pozwoliła na zadawanie pytań i wysłuchanie obszernych odpowiedzi a także zaprezentowanie przez nich prezentacji omawiających sytuację i przyszłość tych spółek. Menadżerom przekazano dokumenty uchwalone poprzedniego dnia.

Delegaci SKGNiG uchwalili szereg dokumentów. W stanowiskach przypomnieli, że koszty realizowanego w GK PGNiG S.A. Programu Poprawy Efektywności ponoszą w całości  pracownicy i zażądali wstrzymania tego programu. Domagają się także przestrzegania porozumień i jednakowego traktowania pracowników, również tych wcześniej zwolnionych. Delegaci żądają ponadto stworzenia wspólnego Programu Racjonalizacji Zatrudnienia dla całej GK i stworzenia wspólnego Centralnego Funduszu Restrukturyzacji, ostrzegając, że w przypadku braku realizacji powyższego żądania Rada Sekcji podejmie zdecydowane działania protestacyjne. Wyrażono poparcie dla organizacji związkowych PGNiG S.A. w prowadzonym sporze zbiorowym.