Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-06-18

Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w GAZ-SYSTEM S.A.

W dniach 15-18 czerwca 2016 roku w Pustkowie odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przewodniczący Komisji Zakładowej, Piotr Łusiewicz otworzył zebranie i przedstawił porządek posiedzenia. W dalszej jego części wybrano Przewodniczącego posiedzenia, który dalej prowadził obrady. Przewodniczący Komisji Zakładowej Piotr Łusiewicz oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Grise przedstawili sprawozdania ze swojej działalności za rok 2015. Wśród zaproszonych gości byli m.in.:

Włodzimierz Wolski –  Sekretarz Rady Nadzorczej z ramienia Pracowników,

Marcin Gronowski – Dyrektor Zarządzający,

Aleksandra Rębecka – Zastępca Dyrektora Pionu Zarządzania Kapitałem Ludzkim,

Michał Piotrowski – Dyrektor Pionu Eksploatacji,

Robert Selerowski – Dyrektor Krajowej Dyspozycji Gazu,

Adam Werschler – Pełnomocnik ds. dialogu,

Jarosław Gniazdowski – Dyrektor Oddziału w Poznaniu,

Dariusz Ratajczak – Doradca Prawny do spraw ubezpieczeń,

Przedstawiciele KZ NSZZ „Solidarność” Polskiego LNG.

 

Po odczytaniu sprawozdań rozpoczęła się dyskusja problemowa z udziałem zaproszonych gości, którzy odpowiadali na liczne pytania delegatów. Poruszono kwestie celowości sprzedaży majątku i kłopotu z częstymi audytami w jednym z Oddziałów. Ponadto zgłoszono brak stosownych szkoleń, wskazano na wady procedury dotyczącej zakupów, która skutkuje zawyżaniem ceny urządzeń. Delegaci pytali również o brak czytelnej procedury rekrutacji na niektóre stanowiska w Spółce, brak jasnych przepisów dotyczących użytkowania samochodów służbowych w czasie dyżurów domowych i awarii. Dodatkowo, wyrażono zaniepokojenie coraz liczniejszymi przypadkami odejść doświadczonych pracowników ze względów ekonomicznych.

Co prawda udzielono szeregu odpowiedzi, ale wiele kwestii pozostało do wyjaśnienia w grupach problemowych.

W dalszej części dyskusji Piotr Łusiewicz, w swoim wystąpieniu, szczegółowo przedstawił przebieg zmian jakie zaszły w Spółce. Ponadto zaprezentował: relacje z Zarządem Spółki, dokonania Komisji Zakładowej w minionym roku, pracę nad wyborami do Rady Pracowników. Następnie zainicjowano dyskusję na temat kwestii niesprawdzonych informacji dotyczących majątku spółki. Na końcu Piotr Łusiewicz przestawił projekt podwyżek, temat ubezpieczeń na życie Pracowników oraz postępowania o świadczenie usług medycznych.

Gościem specjalnym Zjazdu był Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – Piotr Duda. W swoim wystąpieniu omówił pracę jako Przewodniczącego Komisji Dialogu Społecznego oraz sukcesy jakie udało się osiągnąć w ostatnim czasie. Przedstawił problemy z jakimi borykają się dzisiaj pracownicy w innych zakładach pracy. Odpowiadał również na pytania zgromadzonych na Sali.

W dniu 18 czerwca 2016 r. w terminalu LNG w Świnoujściu, Delegaci uczestniczyli w uroczystości nadania imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego tamtejszemu gazoportowi.

W uroczystości wzięli udział: Prezydent Andrzej Duda, Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, Ministrowie, Prezes PiS Jarosław Kaczyński, a także córka pary prezydenckiej Marta Kaczyńska, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” regionu Pomorza Zachodniego Mieczysław Jurek.

Przy bramie terminalu odsłonięto tablicę upamiętniającą Lecha Kaczyńskiego. Chwilę po odsłonięciu rozległy się głośne okrzyki Naszych Delegatów „Cześć i Chwała Bohaterom”.

Po oficjalnych uroczystościach była okazja do zamiany kilku zdań z kluczowymi politykami m.in. Prezydentem RP, Panią Premier, Prezesem PIS, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej oraz członkami rządu.

Po zakończeniu uroczystości Delegaci udali się w drogę powrotną do domów.