Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2015-05-22

Związkowcy z PGNiG weszli w spór zbiorowy z pracodawcą

Organizacje związkowe PGNiG weszły w spór zbiorowy z pracodawcą po tym, jak spółka odrzuciła ich żądania – podał PGNiG w komunikacie.

Związki zawodowe żądały 6-proc. wzrostu wynagrodzeń w tym roku, wzrostu wartości bonów w skali roku do 2 tys. zł i wypłaty premii za 2014 r. w wysokości 11,7 proc. jej bazy, „według zasad, jakie stosowano przy wypłacie premii rocznej dla pracowników PGNiG SA za rok 2013″.

Spółka podała, że dwa z pierwszych żądań nie mogą być przedmiotem sporu zbiorowego, gdyż kwestie te reguluje obowiązujący w firmie Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

„Zapisy odnośnych artykułów ZUZP stanowią, iż w przypadku nieuzgodnienia wysokości przyrostu wynagrodzeń ze stroną społeczną decyzję w tej sprawie podejmuje pracodawca. W zakresie określenia wartości bonów towarowych wyłączne kompetencje leżą po stronie pracodawcy samodzielnie ustalającego ich wysokość” – podano w raporcie.

Z kolei oczekiwania co do premii nie zostały zrealizowane ze względu na liberalizację rynku gazu w Polsce i wzrost konkurencji, zmiany w otoczeniu rynkowym (spadek ceny ropy) i zmiany w otoczeniu regulacyjnym.

„Zarząd PGNiG oświadcza, że dołoży wszelkich starań w celu wypracowania rozwiązań kończących spór, a zarazem uwzględniających możliwości finansowe spółki” – poinformowało PGNiG.