Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

Krajowa Sekcja Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Przewodniczący: Bolesław Potyrała

Dane kontaktowe:
38-200 Jasło, ul. Asnyka 6
tel. 13 443 62 26, 601 852 462
boleslaw.potyrala|exalo.pl| |boleslaw.potyrala|exalo.pl

www.solidarnosc.skgnig.org.pl