Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

Krajowa Sekcja Ceramików i Szklarzy

Przewodniczący: Ireneusz Besser

Dane kontaktowe:
ZPS "Karolina" sp. z o.o. 
58-140 Jaworzyna Śl., Pl.Wolności 4 
tel. 74 858 82 12, 603 238 632

Ireekb|wp.pl| |Ireekb|wp.pl

 

Strony internetowe organizacji należących do sekcji:

 

NSZZ Solidarność przy ZPS Karolina Sp. z o. o.

www.nszzskarolina.net

 

 Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" w Krosno Glass S.A.

http://www.solidarnosc-khs.pl