Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

Krajowa Sekcja Ceramików i Szklarzy

Przewodniczący: Ireneusz Besser

Dane kontaktowe:
ZPS "Karolina" sp. z o.o.
58-140 Jaworzyna Śl., Pl.Wolności 4
tel. 74 858 82 12, 603 238 632

Ireekb@wp.pl

 

Ankudowicz Mirosław - Zastępca przew.

782 147 575

Miroslaw.Ankudowicz@saint-gobain.com

 

Kossak Ryszard - Zastępca przew.

662 170 927, 44 755 34 26, 44 754 84 66

ski-pper@wp.pl

 

Poliszak Artur - Sekretarz

792 723 999

Artur.Poliszak@o-i.com

 

Zasada Krzysztof - Skarbnik

(63)26 17 358, 512-405-730, 664-486-447

Krzysztof.Zasada@saint-gobain.com

 

Cieśla Łukasz - Członek Rady

695 121 711

Lukasz632@live.com

Fejkiel Lucjan - Członek Rady

Gajda Marek - Członek Rady

Lipiec Andrzej - Członek Rady

Siskos Sotiris - Członek Rady

Syta Zofia - Członek Rady

 

 

Strony internetowe organizacji należących do sekcji:

 

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy ZPS "Karolina"

www.facebook.com/nszzskarolina

 

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" w Krosno Glass S.A.

http://www.solidarnosc-khs.pl