Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

Harmonogram 2023

Harmonogram 2023

Walne Zebranie Delegatów Sprawozdawczo Wyborcze 10 - 12 maj 2023 r. Organizator Jelfa Jelenia Góra

Harmonogram 2022 r.

Harmonogram KSPPF na 2022 r.

11 - 13 maj 2022 r. WZD KSPPF

05 - 07 październik 2022 r. WZD KSPPF   organizator  Oddział Polpharma Nowa Dęba

Rada; KR KSPPF NSZZ Solidarność

Kadencja 2018 - 2022

Rada KSPPF:

1

Miara Mirosław     -           przewodniczący

2

Sopel Włodzimierz -  wiceprzewodniczący

3

Malinowska Agnieszka -   sekretarz

4

Byczkowski Marek

5

Grudniewski Janusz

6

Grysiak Bogumiła

7

Oracz Ireneusz

8

Perdeus Tadeusz

9

Egier Krzysztof

10

Świeczkowski Leszek

11

Walicki Tomasz

 

Komisja Rewizyjna KSPPF:

1

Drebert Wojciech  - przewodniczący

2

Chołżyński Czesław

3

Łaszuk Roman

4

Nycz Tomasz

5

Siedlecki Andrzej

Sprawozdanie z działalności Rady Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ Solidarność za okres od 21 maja do 03 października 2018r.

              Sprawozdanie z działalności Rady Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego

NSZZ Solidarność za okres od 21 maja do 03 października 2018r.

W dniach 17 - 19 maja  2018  w Powroźniku, odbyło się sprawozdawczo wyborcze WZD KSPPF NSZZ Solidarność. Podczas obrad Delegaci wybrali nowe władze Krajowej Sekcji tj. Przewodniczącego, Radę Sekcji, Komisję Rewizyjną oraz Delegatów na Kongres KSPCH NSZZ Solidarność na nową kadencję 2018 – 2022 r.

Obecny okres sprawozdawczy tj. od maja  do października, to w dużej mierze okres urlopowy w którym z natury rzeczy wydarzeń związkowych jest zdecydowanie mniej niż w innych okresach, niemniej jednak odbyło się  kilka zdarzeń związanych z naszą działalnością.

W dniach 14 -15  czerwca 2018r. w Warszawie  odbył się Sprawozdawczo Wyborczy Kongres Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność w którym udział wzięło sześcioro Delegatów z Sekcji Farmacji. Podczas wyborów w czasie trwania Kongresu z Sekcji Farmacji w skład Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego weszły dwie osoby: Włodzimierz Sopel oraz Janusz Grudniewski. Wojciech Drebert z Sekcji Farmacji wszedł w skład Komisji Rewizyjnej KSPCH, natomiast Mirosław Miara został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Rady KSPCH NSZZ Solidarność.

W dniu 22 czerwca 2018 r.w siedzibie KSPCH, odbyło się spotkanie przewodniczącego Sekcji Farmacji z wiceprezesem Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego -  Grzegorzem Rychwalskim.

Spotkanie było z inicjatywy związku pracodawców a wynikało ze zmiany Prezesa, którym obecnie został Pan Krzysztof Kopeć. Nowy Prezes nie mógł uczestniczyć w spotkaniu ale zadeklarował współpracę z naszą Sekcją. Rozmawialiśmy również o dokumencie, który złożyłem jeszcze poprzednim prezesom tzn. o projekcie „Deklaracji Współpracy”, który byłby swego rodzaju wstępem do przyszłego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Wiceprezes obiecał analizę dokumentu i konsultacje z członkami związku. Może tym razem ruszymy z miejsca – zobaczymy.

W dniach 08-09 września 2018 r.  Sekcja Farmacji podjęła zaszczytny obowiązek  i pełniła wartę przy grobie patrona Solidarności – błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom warty z firm: Teva Kraków, Clinico Medical, koleżanki pełniły  wartę dwukrotnie 08.10 w godz. 15.00-18.00 i 09.10 w godz. 6.00-9.00., Polfa Lublin, Polfa Warszawa, AstraZeneca , koleżanki z tej firmy były z nami pierwszy raz na warcie.

Szczególne podziękowania kieruje do Włodka Sopla, który podjął się zorganizowania warty i przywiózł do Warszawy drużynę z GlaxoSmithKline Poznań, która pełniła wartę w nocy od godz. 24.00 do 6.00.

W dniach 15-16 września 2018 r. odbyła się coroczna XXXVI Pielgrzymka Ludzi Pracy. Część naszych organizacji z Sekcji uczestniczyła w tej jubileuszowej Pielgrzymce, mam nadzieję, że za rok będziemy z wszystkich organizacji Sekcji Farmacji w Częstochowie

W tym roku niektórzy z nas będą uczestniczyć zapewne w szkoleniu „komunikacja w sytuacjach kryzysowych”, jakie organizujemy w ramach KSPCH, które odbędzie się 17-19 października 2018 r. a także w Krajowym Zjeździe Delegatów, który odbędzie się w Częstochowie w dniach 24 – 26 października, podczas którego wybierzemy najwyższe władze naszego związku.

 

Przewodniczący KSPPF NSZZ Solidarność

Miara Mirosław

 

 

Sprawozdanie z działalności Rady Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ Solidarność za okres od 22 maja 2016 r. do 12 października 2016 r.

W dniach 19- 21 maja  2016  w Poznaniu, odbyło się WZD KSPPF NSZZ Solidarność. Podczas obrad zrealizowano stałe punkty programu tj.: sprawozdanie Rady, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, informacja z obrad KK oraz prac KSPCH, omówienie sytuacji w poszczególnych spółkach. Odbyło się również krótkie szkolenie w tematyce zagadnień finansowych w zakresie działalności organizacji związkowych.

Delegaci mieli również  trochę czasu aby zwiedzić Poznań i wziąć udział w zabawie polegającej na uwolnieniu się ze specjalnie przygotowanych pułapek czyhających w mrocznych pokojach, tą atrakcję chyba do dziś wszyscy zapamiętali. W tym miejscu składam serdeczne podziękowania dla organizatorów WZD w Poznaniu za profesjonalne przygotowanie obrad oraz za dodatkowe atrakcje.

Obecny okres sprawozdawczy tj. od maja do października to między innymi okres wakacyjny a więc okres w którym tradycyjnie jest mniej działań związkowych.

Niemniej jednak w tym okresie było kilka zdarzeń związanych z naszą działalnością.

Przewodniczący Sekcji w tym okresie uczestniczył kilkakrotnie w obradach zespołu KK ds. rozwoju przemysłu, podczas których poruszany był temat nowej ustawy wodnej, która w pierwszej wersji miała takie stawki opłat za wodę,  że wiele firm z branży chemicznej, papierniczej ale i z farmacji mogłoby zbankrutować.   Na skutek interwencji pracodawców ale i również naszych związkowych powstawały kolejne wersje tej ustawy w których stawki opłat za wodę były już zdecydowanie mniejsze.

W tym temacie prawa wodnego, miałem również możliwość zaprezentowanie stanowiska na podzespole Rady Dialogu.

 

Na początku sierpnia w Centrum Dialogu, odbyło się pierwsze posiedzenie, po kilku latach przerwy -  Podzespołu Trójstronnego ds. przemysłu Farmaceutycznego. Przypomnę, że ten zespół właśnie z inicjatywy naszej Sekcji, powstał  bodajże w 2003 roku, lecz jego działalność została zawieszona na kilka lat po wyjściu związków zawodowych z Komisji Trójstronnej. Obecnie, jak wiemy, projekt ustawy napisany przez NSZZ Solidarność, został zatwierdzony przez Sejm i obecnie działa Rada Dialogu a tym samym reaktywowano działalność branżowych zespołów trójstronnych.

Na pierwszym posiedzeniu Podzespołu Trójstronnego ds. przemysłu Farmaceutycznego omówiono sprawy organizacyjne i wybrano współprzewodniczących, którymi zostali: Krzytof Łanda, Podsekretarz Stanu z MZ; Piotr Błaszczyk  Prezes PZPPF; Mirosław Miara KSPPF.

Głównym tematem obrad był projekt listy leków 75+.

Ten temat był również w sierpniu głównym tematem posiedzenia podzespołu ds. polityki lekowej. Ten podzespół działający przy MZ powołał niedawno Zespół ds. Służby Zdrowia i dzięki przewodniczącej Sekretariatu Służby Zdrowia NSZZ Solidarność  - Marioli Ochman w skład podzespołu wszedł przewodniczący naszej Sekcji. Kolejne posiedzenie tego zespołu odbyło się 27 września.

W dniach 17-18 września w Częstochowie tradycyjnie od 34 lat odbyła się Pielgrzymka Ludzi Pracy. Jak wiemy pielgrzymka ta jest organizowana przez NSZZ Solidarność a zapoczątkował ten zwyczaj nasz patron błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Jak co roku, wielu z nas z naszej Sekcji Farmacji spotkało się w te dni na Jasnej Górze. Szkoda tylko że do tych firm z naszej Sekcji, które co roku uczestniczą w tej pielgrzymce, nie dołączają pozostałe firmy z Sekcji. Byłoby fajnie spotkać się tam w komplecie, może uda się nam to za rok podczas XXXV pielgrzymki Ludzi Pracy.

W omawianym okresie sprawozdawczym do KSPPF NSZZ Solidarność dołączyły dwie organizacje z firm: AstraZeneca oraz z Herbapolu Lublin. Serdecznie witamy koleżanki i kolegów z tych firm w rodzinie „solidarnościowej farmacji” i oczywiście cieszymy się, że jesteście razem z nami.

 

Przewodniczący KSPPF NSZZ Solidarność

Miara Mirosław

Sprawozdanie z działalności Rady Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ Solidarność za okres od 05 października 2015 r. do 19 maja 2016 r.

W dniach 01- 03 października  2015  w Przemyślu, odbyło się WZD KSPPF NSZZ Solidarność. Podczas obrad zrealizowano stałe punkty programu tj.: sprawozdanie Rady, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, informacja z obrad KK oraz prac KSPCH, omówienie sytuacji w poszczególnych spółkach. Gościem zjazdu był Piotr Błaszczak, wiceprezes PZPPF. Wygłosił on referat na temat: „ Rola, wyzwania i zagrożenia dla Polskiego Przemysłu Farmaceutycznego”. Po referacie odbyła się dyskusja oraz uzgodniono, iż tego typu spotkanie powinno być organizowane przynajmniej raz w roku. W tym miejscu składam serdeczne podziękowanie organizatorom zjazdu, za profesjonalne przygotowanie obrad.

 

W dniach 28-30 października 2015r. w Brukseli odbyła się międzynarodowa konferencja organizowana przez IndustriALL European oraz Syndex. Tematem konferencji było: Łączenia polityk sektorowych w strategii przedsiębiorstw i działalności Europejskich Rad Zakładowych”. Ze względu na tematykę, szczególnie w drugim dniu obrad, Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego reprezentowali przedstawiciele Sekcji Farmacji: Jolanta Mazurek – Baxter Lublin; Marek Byczkowski – Fresenius Kabi Kutno oraz  Miara Mirosław. Organizator nie zapewniał tłumaczenia kabinowego i w związku z powyższym po raz pierwszy w roli tłumacza wystąpiła – Sandra Domagalska – pracownik KSPCH NSZZ Solidarność

Konferencję w pierwszym dniu obrad, otworzył Luc Triangle, Zastępca Sekretarza Generalnego IndustriALL European. W swojej wypowiedzi podkreślał znaczenie Europejskich Rad Zakładowych oraz  dialogu społecznego. Informował również o roli IndustiALL European w tworzeniu ERZ oraz w procesie wspomagania działalności członków ERZ poprzez szkolenia, konferencje, projekty itp.

Sylvain Lefebvre Zastępca Sekretarza Generalnego IndustriALL European, przedstawił temat możliwości i wyzwań dla dialogu społecznego i udziału w nim pracowników, natomiast Chantal Caron, osoba która w ramach IndustiALL European, koordynuje współpracę z przedstawicielami ERZ, informowała o stanie zaawansowania ERZ w tych trzech sektorach przemysłu (Tekstylia, Farmacja, Energia). W kolejnym dniu, każda z trzech branż pracowała w oddzielnych grupach, których praca była prowadzona przez przedstawicieli Industriall European i Syndex. Zadaniem uczestników było odpowiedzenie na pytania dotyczące sposobu wzmacniania współpracy ERZ i komitetów dialogu społecznego.

Podczas pracy w grupie Farmacji (bo w tej grupie uczestniczyli przedstawiciele KSPCH) uczestnicy warsztatów mieli wypracować i wskazać, najistotniejsze problemy z jakimi boryka się przemysł farmaceutyczny i które to problemy powinny uwzględniać w swojej pracy członkowie Europejskich Rad Zakładowych. Postawionym przez moderatorów, dla uczestników, zadaniem było sporządzenie listy problemów, których rozwiązanie jest priorytetowe. Uczestnicy długo dyskutowali między innymi na temat rosnącego stresu w  firmach farmaceutycznych. Grupa Farmacji, sprecyzowała najważniejsze problemy w 5 punktach: Stres; Przepływ informacji w firmie; Promocja młodych pracowników; Outsourcing ; Baza danych wypracowanych porozumień zgromadzonych w jednym miejscu. W ostatnim dniu konferencji, każda z grup branżowych, prezentowała swoje wypracowane raporty, stanowiska. Następnie doradca IndustrALL European – Guido Nelissen, miał długi referat na temat  polityki przemysłowej, przedstawiając wiele slajdów ze wskaźnikami ekonomicznymi i innymi w UE. Bart Samyn Zastępca Sekretarza Generalnego IndustriALL European poinformował uczestników konferencji o funkcjonowaniu ERZ w sektorze metalowym. Oceny spotkania i  podsumowania wniosków, dokonał Sylvain Lefebvre, dziękując wszystkim za udział i aktywne uczestnictwo w spotkaniu. Sylvain wielokrotnie podkreślał jak potrzebne są tego typu konferencje, jak potrzebny jest dialog społeczny, jak duża jest rola Europejskich Rad Zakładowych w dialogu społecznym itd. Dla przedstawicieli KSPCH NSZZ Solidarność, poza poszerzeniem wiedzy o działalności Europejskich Rad Zakładowych, duże znaczenie miała możliwość osobistego poznania osób działających w IndustriALL European, jak również osób działających w ERZ w farmacji z takich państw jak: Francja, Niemcy, Hiszpania, Anglia. Mieliśmy możliwość uczestniczenia w obradach w międzynarodowej siedzibie związków zawodowych w Brukseli, w której mieszczą się biura IndustriALL European, jak również ETUC ( Europejska Konfederacja Związków Zawodowych). Miłym akcentem było dla nas to, że na głównym holu tej siedziby, na ścianie, są zawieszone  kopie naszych tablic z 21 postulatami z 1980 roku, ze Stoczni Gdańskiej.

 

W Krynicy Zdrój w dniach 5-6 listopada 2015r. odbyło się szkolenie dla członków Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich Krajowych Sekcji wchodzących w skład KSPCH (22 osoby).Tematem szkolenia było: „Bycie liderem związkowym to zobowiązuje”. Szkolenie prowadziła Agnieszka Kuraś Steczyńska - trener z Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

W szkoleniu KSPPF, reprezentowali członkowie związku z Jelfy, Tevy Kraków i Polfy Warszawa.

W dniu 3 grudnia 2015r. na zaproszenie kolegów z Solidarności oraz Zarządu, byłem na Gali 70-lecia Polfy Lublin. Uroczystość bardzo doniosła, wielu znamienitych gości i wspaniałe wystąpienia naszych przyjaciół tj. Joli Mazurek i Krzysztofa Rudzińskiego.

 

W Ustroniu Morskim w Hotelu Imperiall w dniach 11-13 maj 2016r. odbyło się szkolenie dla członków Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich Krajowych Sekcji wchodzących w skład KSPCH (15 osób).Tematem szkolenia było: „Patologie w miejscu pracy”. Szkolenie prowadziła Maryla Kościńska - trener z Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. W szkoleniu KSPPF, reprezentowali członkowie związku z Jelfy  i Polfy Lublin/Baxter.

W dniach 1-2 kwiecień 2016r. KSPCH organizował wartę przy grobie patrona Solidarności ks. Jerzego Popiełuszki. KSPPF na warcie reprezentowali przedstawiciele Polfy Warszawa. Następna warta, którą podejmie KSPPF odbędzie się 1-2 grudnia 2016.

W dniu 29 .02.2016r. w siedzibie NSZZ Solidarność  Polfa Warszawa S.A. odbyło się posiedzenie Rady KSPPF NSZZ Solidarność. Gościem obrad Rady był – Krzysztof Rudziński.  Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Mirosław Miara oraz Skarbnik Włodzimierz Sopel przedstawili stan   finansowy  Sekcji. Omawiając budżet za 2015r oraz propozycję preliminarza na rok 2016. Po dyskusji podjęto uchwały: Uchwała nr 1/16; wykonanie budżetu za rok 2015; Uchwała nr 2/16;  projekt preliminarz na rok 2016. W dalszej części spotkania Przewodniczący Mirosław Miara przekazał informację i zalecenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność dotyczącej zmian w nazewnictwie poszczególnych jednostek zrzeszonych w NSZZ Solidarność. Zgodnie z wykonaniem Uchwały KK NSZZ Solidarność dokonano zmian nazwy naszej Sekcji (wszystkich innych też) na: KRAJOWA SEKCJA PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Następnie Przewodniczący Mirosław Miara poinformował o zmianie konta bankowego naszej Sekcji (było przy organizacji związkowej w Poznaniu),obecnie  zostało utworzone jako subkonto Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego. To zalecenia KKR. Kolejnym  tematem były planowane  WZD KSPPF NSZZ Solidarność. Głos  zabrał  Włodzimierz Sopel, który jest Organizatorem najbliższego Zjazdu  w terminie 19 - 21 .05.2016r.  Miejscem naszego wspólnego spotkania będzie  HOTEL  IKAR  w Poznaniu.  W programie obrad jest planowane szkolenie dla Delegatów w zakresie prowadzenia działalności finansowej organizacji związkowej.   Marek Byczkowski poinformował obecnych, że będzie organizatorem WZD KSPPF NSZZ Solidarność w terminie 13 - 15. 10. 2016r. Omawiając sytuację w poszczególnych spółkach uczestnicy głównie informowali o wysokości podwyżek płacowych dla pracowników, ilości zatrudnionych i ilości osób należących do Związku, średniej płacy  oraz poruszali problemy, które istnieją w ich zakładach pracy. W tym czasie nastąpiła długa dyskusja w wyniku poruszanych tematów. W sprawach różnych został zgłoszony wniosek o tzw. aktualizację dokumentów, które posiadamy w zakładach tj. ZUZP, Regulamin ZFŚS, Regulamin Pracy oraz inne.  Powyższe dokumenty należało przesłać do Tadeusza Perdeusa.

W dniu 23 kwietnia 2016r. o godz. 20.00 odszedł do Pana nasz  kolega, przyjaciel, wiceprzewodniczący KZ NSZZ Solidarność ICN Polfa Rzeszów S.A., delegat na WZD Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ Solidarność - śp. Ryszard Kalina. W dniu 26 kwietnia w Bratkowicach odbył się pogrzeb śp. Ryszarda. Wielka strata i smutek, odszedł zdecydowanie za wcześnie.

 

Przewodniczący KSPPF NSZZ Solidarność

Miara Mirosław

 

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ Solidarność

Rada Sekcji Krajowej Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ Solidarność

W dniu 31 sierpnia 2015r. HOTELU ARENA EXPO w Gdańsku obradowała Rada Sekcji Krajowej Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ Solidarność.

Podczas posiedzenia członkowie Rady omówili i ustalili program   Walnego Zebrania Delegatów SKPPF, które odbędzie się  w październiku w Przemyślu.

Omówiono również i ustalono harmonogram działań Rady SKPPF w drugim półroczu 2015 r.

Następny punk obrad dotyczył  współpracy z Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - stan aktualny i propozycje współpracy.

 Omówiono również  sytuację w poszczególnych spółkach. Po wyczerpaniu programu obrad, członkowie Rady udali się na uroczystości jubileuszowe XXXV lecia NSZZ Solidarność. 

O godz. 12.00 brali udział w mszy św. w Bazylice św. Brygidy, następnie jak wszyscy uczestnicy mszy, przeszliśmy ulicami Gdańska pod pomnik i bramę Stoczni Gdańskiej, gdzie złożono kwiaty. Po tych uroczystościach odbyło się w Sali BHP, spotkanie z Prezydentem RP - Andrzejem Dudą i wszyscy obecni członkowie Rady SKPPF, mieli tą niebywałą przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w tym spotkaniu, które zapewne na długo pozostanie w naszej pamięci.

Miara Mirosław

Sprawozdanie z działalności Rady Sekcji Krajowej Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ Solidarność za okres od 15 maja 2015 r. do 1 października 2015 r.

W dniach 14-15 maja  2015  w Sopocie, odbyło się WZD SKPPF NSZZ Solidarność. Podczas obrad zrealizowano stałe punkty programu tj.: sprawozdanie Rady, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, informacja z obrad KK oraz prac SPCH, omówienie sytuacji w poszczególnych spółkach. Ponadto przyjęto stanowisko dotyczące proponowanych zmian w Statucie NSZZ Solidarność, wzmacniających rolę branż oraz stanowisko w sprawie poparcia dla działań KZ NSZZ Solidarność w Polfie Warszawa S.A. W czasie trwania obrad, poza przewidzianym programem  Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Polfa Warszawa S.A. - Mirosław Miara oraz Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Oddziału Produkcyjnego Polpharmy w Nowej Dębie – Krzysztof Egier, działając w imieniu organizacji związkowych, które reprezentują, zawarli porozumienie, dotyczące wzajemnej współpracy obu organizacji.

W drugim dniu obrad odbyło się szkolenie dla Delegatów WZD SKPPF NSZZ Solidarność, które prowadził szkoleniowiec z Działu Szkoleń Komisji Krajowej – Maryla Kościńska. Tematem szkolenia było: „Profesjonalizm w funkcjonowaniu organizacji zakładowych i międzyzakładowych oraz sekcji. Zespół jego rola i dysfunkcje zespołowe. Bycie liderem związkowym to zobowiązuje”.

Organizatorem Zjazdu były nasze koleżanki i koledzy z Polpharmy Starogard , którym w tym miejscu bardzo serdecznie pragnę podziękować za wspaniałą organizację Zjazdu w bardzo urokliwym i ekskluzywnym miejscu.

 

W maju odbyło się szkolenie medialne w historycznej Sali BHP w Gdańsku, organizowane przez SPCH. W szkoleniu SKPPF, reprezentowali członkowie związku z Jelfy i Polfy Warszawa.

 

26 maja SPCH organizował wartę przy grobie patrona Solidarności ks. Jerzego Popiełuszki. SKPPF na warcie reprezentowali przedstawiciele Polfy Warszawa.

 

13 czerwca przewodniczący SKPPF uczestniczył w imprezie jubileuszowej XXXV-lecia Solidarności, zorganizowanej na Roztoczu, przez Organizację Związkową z Lublina. W tym miejscu składam serdeczne podziękowania Joli i Krzysztofowi za zaproszenie.

 

W dniu 31 sierpnia 2015r o godz.8.30 w hotelu Arena Expo w Gdańsku odbyło się posiedzenie Rady  SKPPF NSZZ ,, Solidarność”. Podczas pierwszego punktu obrad Przewodniczący poinformował o sprawach organizacyjnych październikowego Zjazdu w Przemyślu, zaproponował, co zostało przyjęte przez członków Rady, że zaprosi na WZD Prezesa Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Pana Cezarego Śledziewskiego, aby podczas obrad zreferował sytuacje polskiego przemysłu farmaceutycznego. Przewodniczący Mirosław Miara poinformował członków Rady, iż w lipcu spotkał się w Warszawie z Prezesem Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego -  Cezarym Śledziewskim. Podczas tego spotkania omówiono problemy jakie są aktualnie w przemyśle farmaceutycznym, oraz zadeklarowano współpracę: SKPPF – PZPPF. W następnym punkcie omówiono sytuację  w poszczególnych Spółkach. Każdy z uczestników przedstawił krótką informację o obecnej sytuacji w swoim zakładzie pracy. W sprawach różnych Jolanta Mazurek zwróciła się z prośbą do kolegów z innych firm o możliwość zapoznania się z treścią porozumień jakie Pracodawcy zawarli z organizacjami związkowymi dotyczącymi spraw związkowych. Obecni koledzy potwierdzili, że mają takie porozumienia podpisane i udzielą w tym temacie oczekiwanej pomocy.

Przewodniczący Mirosław Miara poruszył temat harmonogramu posiedzeń Rady SKPPF NSZZ

Solidarność i obecności na tych posiedzeniach. Po dyskusji, wspólnie podjęto decyzje że Posiedzenia Rady SKPPF NSZZ Solidarność będą organizowane przy okazji Zjazdów wiosną i jesienią oraz w każdej wyjątkowej sytuacji kiedy zajdzie taka potrzeba.

Posiedzenie Rady odbyło się w Gdańsku 31 sierpnia a więc w rocznicę porozumień sierpniowych. W związku z powyższym Przewodniczący Mirosław Miara, wręczył wszystkim obecnym wejściówkę, zaproszenie do historycznej Sali BHP na spotkanie z Prezydentem RP - Andrzejem Duda.

Po zakończeniu obrad, członkowie Rady SKPPF NSZZ Solidarność, udali się do Bazyliki Św. Brygidy na uroczystą mszę św. z okazji XXXV-lecia NSZZ Solidarność. W mszy brał udział między innymi - Prezydent RP Andrzej Duda. Po mszy, wszyscy uczestnicy uroczystości rocznicowej przemaszerowali ulicami Gdańska, pod Pomnik Stoczniowców oraz Bramę Stoczni Gdańskiej, złożyć kwiaty. Po tych uroczystościach, zaproszeni goście (również członkowie Rady SKPPF) udali się do historycznej Sali BHP na spotkanie z Prezydentem RP - Andrzejem Duda.

Było to takie nasze pierwsze w historii SKPPF, posiedzenie Rady, zorganizowane w dniu rocznicy Solidarności, 31 sierpnia i odbyło się właśnie w Gdańsku. Wszyscy członkowie Rady, którzy mogli uczestniczyć w tym posiedzeniu i uroczystościach, zapewne zapamiętają tą doniosłą chwilę na długo.

 

Przewodniczący SKPPF NSZZ Solidarność

Miara Mirosław

 

Sprawozdanie z działalności Rady Sekcji Krajowej Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ Solidarność za okres od 05 października 2014r. do 14 maja 2015 r.

W dniach 02-04 października 2014 roku w Lądku Zdrój, odbyło się jubileuszowe (XX-lecie) WZD SKPPF. Zjazd ze względu na swój jubileuszowy charakter, uświetniony był występem artysty - Ryszarda Makowskiego a delegaci oprócz obrad i uroczystej kolacji, mogli uczestniczyć w wycieczce do Kłodzka, otrzymali również jubileuszowe upominki. Gościem Zjazdu był również nasz wieloletni „przyjaciel Sekcji”, kiedyś członek Prezydium KK a obecnie przewodniczący Sekretariatu Metalowców – Bogdan Szozda.

Organizatorem Zjazdu były nasze koleżanki i koledzy z Clinico Medical z Błonia, którym w tym miejscu bardzo serdecznie pragnę podziękować za wspaniałą organizację Zjazdu w bardzo urokliwym miejscu. Podziękowania tym bardziej uzasadnione, ponieważ organizacja z Clinicko Medical jest od niedawna członkiem naszej Sekcji i to był ich pierwszy Zjazd, którego byli organizatorem.

W dniach 8-9 grudzień 2014 roku zaplanowane było posiedzenie Rady SKPPF w Spale. To posiedzenie miało być połączone z obradami Rady SPCH, ponieważ w tych dniach obchodziliśmy drugą rocznicę śmierci naszego przyjaciela, przewodniczącego SPCH – Andrzeja Koneckiego. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że posiedzenie Rady Sekcji Farmacji, musiałem odwołać z powodu braku zapowiedzianej frekwencji. Posiedzenie Rady Sekretariatu Przemysłu Chemicznego, odbyło się a z farmacji, oprócz członków Rady SPCH, uczestniczyli – Wojciech Drebert i Andrzej Pasiowiec. Tym bardziej szkoda, że musiałem odwołać to posiedzenie, bo w obradach uczestniczyli koledzy związkowcy ze Słowacji oraz sekretarz IndustriALL Europa – Sylvian Levebre. Z okazji rocznicy uczestniczyliśmy również w mszy św. i złożyliśmy kwiaty na grobie śp. Andrzeja Koneckiego. Już chyba drugi, czy trzeci raz odwoływaliśmy grudniowe posiedzenie Rady Sekcji. Zrozumiałe jest, że grudzień jest dla związkowców pełen obowiązków, ale posiedzenia są planowane przecież  na początku roku i nie do końca jestem w stanie zrozumieć, dlaczego w grudniu mogą się odbyć posiedzenia KK, czy Rady SPCH a posiedzenie Rady SKPPF jest odraczane, na szczęście nigdy nie mamy problemów z frekwencją na WZD Sekcji.

 

Podobny kłopot był z zaplanowanym na 18-20 luty, szkoleniem dla członków Rady Sekcji. Dużo wcześniej uzgodniliśmy temat – szkolenie informatyczne, podstawy obsługi niezbędnych w pracy programów komputerowych. Został zarezerwowany hotel oraz firma szkoląca. Niestety w tym przypadku również na przeszkodzie stanął brak frekwencji, brak chętnych, poza kilkoma, chyba dwiema osobami. To zastanawiające sytuacje.

 

W dniu 16 marca 2015r. w siedzibie KZ NSZZ Solidarność Polfa Warszawa, odbyło się II posiedzenie w tej kadencji Rady SKPPF .

W posiedzeniu oprócz członków Rady i przewodniczącego KR, uczestniczył Egier Krzysztof  - przewodniczący organizacji związkowej z  Oddziału Produkcyjnego Polpharmy w Nowej Dębie.

Podczas obrad, Rada podjęła uchwałę dotyczącą przyjęcia  budżetu za 2014r i preliminarza na 2015r.

Rada podjęła uchwałę o przyjęciu w poczet członków SKPPF, Organizacji Zakładowej z Oddziału Produkcyjnego Polpharmy w Nowej Dębie.

 

Omówiono zbliżające się  WZD w maju, ustalono program Zjazdu.

Członkowie Rady omówili następnie  sytuację w poszczególnych firmach.

 

W dniach 14-15 kwiecień 2015r. w ramach Sekretariatu Przemysłu Chemicznego pełniliśmy wartę przy grobie patrona NSZZ Solidarność – ks. Jerzego Popiełuszki.

W tym miejscu z wielką radością chciałbym poinformować, że 90%  uczestników warty, stanowili członkowie SKPPF z firm: Clinico Medical, GlaxoSmithKline; Polfy Tarchomin i z Polfy Lublin. Bardzo serdecznie wszystkim wam dziękuję i nadmienię, że te właśnie firmy zawsze, gdy organizujemy wartę, to zgłaszają swój udział. W dniach 26-27 maj 2015 roku SPCH organizuje kolejną wartę, ale tym razem nie przesyłałem informacji do Sekcji Farmacji, aby zdopingować pozostałe Sekcje w SPCH do udziału.

 

Na następnym WZD SKPPF, spotkamy się w październiku a więc już po wakacjach i mam nadzieję, że wydarzeń i naszych działań będzie więcej, koniecznie powinniśmy wznowić kontakty ze związkiem pracodawców farmacji i myślę, że na następny Zjazd powinniśmy zaprosić przedstawicieli związku pracodawców w celu wznowienia dialogu.

 

Na koniec, chciałbym podziękować wszystkim za uregulowanie wpłat składek na SKPPF, oraz afiliacji na SPCH. Sekcja Farmacji corocznie jest w tej kwestii dla wszystkich pozostałych Sekcji Krajowych zrzeszonych w SPCH przykładem lidera, za co bardzo serdecznie wam wszystkim dziękuję i proszę o utrzymanie pozycji lidera na przyszłe lata.

 

Przewodniczący SKPPF NSZZ Solidarność

Miara Mirosław

Sprawozdanie z działalności Rady Sekcji Krajowej Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ Solidarność za okres od 17 maja 2014 r. do 01 października 2014 r.

W dniach 15-16 maja 2014 roku w Murzasichle, odbyło się sprawozdawczo wyborcze WZD SKPPF. Delegaci wybrali władze naszej Sekcji tj. przewodniczącego, Radę Sekcji, Komisję Rewizyjną  oraz Delegatów na Kongres SPCH. Bezpośrednio po Kongresie, na pierwszym posiedzeniu, Rada ukonstytuowała się wybierając członków Prezydium. Po Kongresie nie było zbyt wiele wydarzeń dotyczących działań Rady Sekcji, ponieważ jak wiemy był to okres wakacyjny w którym nasilenie działań jest zwyczajowo mniejsze.

W dniu 8 września 2014 r. w siedzibie KZ NSZZ Solidarność Polfa Warszawa, odbyło się II posiedzenie Rady SKPPF .

W posiedzeniu gościnnie uczestniczył Egier Krzysztof  - przewodniczący organizacji związkowej z Sanfarmu, Nowa Dęba. Ta organizacja zamierza przystąpić do naszej Sekcji i najprawdopodobniej stanie się to w niedługim czasie.

 

Członkowie Rady Sekcji omówili zbliżający się październikowy Zjazd Delegatów, który jest jednocześnie jubileuszowym Zjazdem, ponieważ w 2014 roku obchodzimy XX – lecie naszej Sekcji.

Sekcja Krajowa Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ Solidarność zrzeszona w Sekretariacie Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność, została zarejestrowana przez Komisję Krajową w dniu 27czerwca 1994r. Nie był to jednak początek istnienia Sekcji. Pierwsze spotkanie przedstawicieli Komisji Zakładowych odbyło się jeszcze w 1980 roku. Pierwszym przewodniczącym Sekcji był Janusz Jakub Godziebiewski. Następnie Sekcji przewodniczyli: Marek Wota, Mirosław Miara, Janusz Grudniewski a w obecnej kadencji - Miara Mirosław

 

Członkowie Rady SKPPF, podczas wrześniowego posiedzenia po długiej dyskusji ustalili ramowy program planowanego Walnego Zjazdu Delegatów, które odbędzie się w dniach 02-04 . X 2014r w Lądku Zdrój. Ustalono zakup symbolicznych upominków dla wszystkich uczestników jubileuszowego Zjazdu, które zostaną sfinansowane ze środków finansowych Sekcji. Za realizacje tej decyzji odpowiedzialni byli członkowie Prezydium Jola Mazurek i Włodzimierz Sopel, którym w tym miejscu pragnę podziękować, szczególnie dlatego, że na realizacje mieli stosunkowo mało czasu. Mam nadzieję, że upominek chociaż symboliczny, będzie się podobał Delegatom.

Ponadto ustalono, iż podczas jubileuszowego posiedzenia będzie odprawiona msza św. w której udział wezmą delegaci SKPPF.

Postanowiono zaprosić na obrady: P. Dudę – przewodniczącego KK; K. Grajcarka – przewodniczącego SGiE; B. Szozdę – przewodniczącego SM. Przewodniczący KK – Piotr Duda nie mogąc uczestniczyć w naszym posiedzeniu przysłał pismo z życzeniami dla naszej Sekcji (pismo w załączeniu).

Podczas posiedzenia omówiono również  sytuację w poszczególnych zakładach pracy.

Wszyscy obecni przywitali naszego gościa – Krzysztofa Egiera z firmy Sanfarm Nowa Dęba, wskazując wzajemne korzyści z przynależności do Sekcji, zachęcaliśmy naszego Gościa do przekonania swojej organizacji związkowej, do wstąpieniu w nasze szeregi.

W części obrad dotyczącej omówienia zadań Rady w obecnej kadencji, dyskutowaliśmy o podziale obowiązków i  zaplanowaniu dalszych działań.

W tej części Przewodniczący Mirosław Miara przedstawił swoją wizję sprawnie działającej Rady, przy założeniu większego zaangażowania jej członków i podziałem obowiązków.

Ze względu na niepełną frekwencję, nie dokonano ostatecznych ustaleń w/ w sprawie.

Temat do omówienia przesunięto w czasie, do chwili spotkania na WZD.

Zaplanowano temat szkolenia w zakresie obsługi komputera, mającego na celu usprawnić naszą komunikację, na przełomie luty-marzec 2015r.

Wspomniano o wspólnym spotkaniu na Pielgrzymce Ludzi Pracy w Częstochowie 20/21 września br. oraz o zaplanowaniu jeszcze w tym roku warty przy grobie Księdza Jerzego.

 

Dwadzieścia lat działalności naszej Sekcji mija, nie oglądamy się wstecz, spoglądajmy na to co przed nami. Sytuacja dla pracowników i dla związkowców w naszym kraju jest bardzo trudna, wszyscy to doskonale wiemy. Potrzebna jest duża nasza determinacja, aby wspólnie próbować skutecznie bronić praw pracowniczych. Dlatego w tak ważnym dla nas dniu, jakim jest nasz jubileusz, zwracam się do wszystkich spośród nas, bądźmy solidarni wobec siebie, bądźmy razem, nie rozdrabniajmy się na rozdrapywaniu jakichś zaszłości nieporozumień, zaczynamy nową kadencję i mamy szansę działać dla dobra pracowników i naszych firm a to uda się tylko i wyłącznie w zgodzie i w Solidarności, wrogów mamy dostatek na zewnątrz.

W imieniu swoim i Rady, życzę nam wszystkim sukcesów w tej kadencji i dobrego nastroju w następnym jubileuszu za 5 lat, a to już będzie 25 lecie SKPPF NSZZ Solidarność.

 

Przewodniczący SKPPF NSZZ Solidarność

Miara Mirosław