Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

Współpraca zagraniaczna

Sekretariat Przemysłu Chemicznego jest afiliowany w IndustriAll Europa oraz IndustriAll Global.

Sekretariat Przemysłu Chemicznego jest afiliowany w IndustriAll Europa oraz IndustriAll Global.

IndustriAll European Trade Union jest organizacją niezależnych i demokratycznych związków zawodowych reprezentujących pracowników fizycznych i umysłowych w przemyśle metalowym, chemicznym, energetycznym, górniczym tekstylnym, odzieżowym i obuwniczym oraz związanymi z tym sektorami i działaniami, liczącą ponad 8 milionów członków.

IndustriAll European Trade Union utworzony został 16 maja 2012r. na Kongresie zjednoczeniowym w Brukseli na skutek  połączenia
Europejskiej Federacji Metalowców (EMF)
Europejskiej Federacji Pracowników Górnictwa, Przemysłu Chemicznego i Energetycznego (EMCEF) Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Tekstylnego, Odzieżowego, Skórzanego i Obuwniczego (ETUF:TCL)

Przewodniczącym organizacji  jest Michael Vassiliadis
Sekretarzem Generalnym został Ulrich Eckelmann
Siedziba industriAll European Trade Union w Brukseli

industriAll European Trade Union
Bd roi Albert II, 5
1210 Brussels
Belgium

www.industriall-europe.com


IndustriAll Global Union jest światową organizacją wolnych, niezależnych i demokratycznych związków zawodowych reprezentujących pracowników fizycznych i umysłowych w przemysłach metalowym, chemicznym, energetycznym, w górnictwie, przemyśle tekstylnym i sektorach pokrewnych, liczącą ponad 50 milionów członków ze 140 krajów z całego świata.

Organizacja powstała 19 czerwca 2012r. w Kopenhadze wskutek połączenia
Światowej Federacji Metalowców (IMF)
Światowej Federacji Związków Zawodowych Chemików, Energetyków i Górników (ICEM)
Światowej Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego (ITGLWF)

Przewodniczącym organizacji jest Berthold Huber
Sekretarzem Generalnym został Jyrki Raina
Siedzibą IndustriAll Global Union jest Genewa

ACACIAC Office
IndustriALL Global Union
54 bis, route des Acacias, Case Postale 1516
1227 Geneva
Switzerland

www.industriall-union.org