Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-05-24

Akcja pod siedzibą spółki Gaz-System odwołana. Jest porozumienie

23 maja br. strony porozumiały się w ważnej kwestii zakresu i skutków dla pracowników Projektu Uporządkowania Infrastruktury Gazowej (PUIG). Partnerzy zawarli w tym zakresie porozumienie gwarantujące stabilność zatrudnienia dla pracowników, którzy mogą zostać „dotknięci” przedmiotowym zakresem projektu.

Szanowne koleżanki i koledzy, Pracownicy Spółki!

W odniesieniu do wspólnego komunikatu pracodawcy i organizacji związkowych pragniemy zakomunikować, że porozumieliśmy się z pracodawcą w kluczowych sprawach dla Spółki i pracowników.
Oczywiście pewne wypracowane rozwiązania są kompromisem, jednak wsłuchując się w głosy płynące od załogi, która w większości liczyła na porozumienie między stronami, wspólnie z pracodawcą podjęliśmy decyzje, które w naszej ocenie już teraz, bądź w najbliższej przyszłości przyniosą rozwiązania korzystne dla Spółki i jej pracowników.

Dokonane ustalenia oraz określone w komunikacie terminy pozwalają nam na odwołanie zaplanowanej na dzień 26 maja br. pikiety przed siedzibą Spółki w Warszawie na ul. Mszczonowskiej.

Nasze wspólne działania podyktowane są troską o dobro Spółki i pracowników oraz pozwolą w przyszłości na wypracowanie satysfakcjonujących rozwiązań dla nas wszystkich.

Strony wyraziły wspólną troskę o dynamiczny rozwój naszej spółki, bezpieczeństwo przesyłu gazu oraz o tworzenie nowych miejsc pracy. W porozumieniu spółka oświadczyła m.in., że nie przekaże w ramach PUIG innych obiektów systemowych należących do spółki niż te wskazane w mapce. Spółka zobowiązuje się także dołożyć wszelkich starań, aby wszystkie obiekty systemu gazowego, które mają charakter przesyłowy należały do GAZ-SYSTEM.

Tym samym doszło do nowego otwarcia w rozmowach między partnerami w najważniejszych kwestiach. Wzajemnie zobowiązaliśmy się, że jeszcze w czerwcu rozpoczniemy proces wartościowania po to, by jak najszybciej doprowadzić do regulacji płac wiążącej się ze wzrostem wynagrodzeń dla pracowników. Przewidywany termin zakończenia prac to około 30 tygodni. Pracodawca docenia tak konstruktywne podejście i pomoc w szukaniu rozwiązań oraz w samym procesie wartościowania.

Do końca września uzgodnimy również regulamin nagradzania (do tej pory w spółce go nie było). Równolegle zostaną wypracowane satysfakcjonujące rozwiązania dotyczące dyżurów domowych.
Do tego czasu wysokość zwyczajowych nagród, w tym nagrody kwartalnej i półrocznej, będzie ustalana ze związkami zawodowymi. Terminy wypłaty tych nagród to odpowiednio: połowa lipca i połowa sierpnia.
Ustalimy również wspólnie wysokość wypłaty świadczenia świątecznego, w okolicach Bożego Narodzenia.

W spotkaniu uczestniczyli:
NSZZ „Solidarność”:
- Piotr Łusiewicz - Przewodniczący Komisji Zakładowej
- Marian Korneluk - Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej
- Wojciech Śron - Skarbnik Komisji Zakładowej
NSZZ „Przesył”:
- Piotr Czarnocki - Przewodniczący Zarządu
- Marek Balcer - Wiceprzewodniczący Zarządu
Związek Zawodowy Pracowników Operatora Przesyłu Gazu, Budowy i Eksploatacji Gazociągów:
- Adam Rusin - Przewodniczący

Po stronie pracodawcy:
- Aleksandra Rębecka - p. o. Dyrektora Pionu Zarządzania Kapitałem Ludzkim
- Beata Gałkowska - p.o. Zastępcy Dyrektora Pionu Zarządzania Kapitałem Ludzkim