Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2020-07-23

Branża Papiernicza - międzynarodowe spotkanie IndustriALL Global

22 lipca 2020 r.  około 80 liderów związków zawodowych z przemysłu celulozowo-papierniczego z około 20 krajów spotkało się online, aby przeanalizować wpływ, podejścia i reakcje z całego świata na wpływ Covid- 19 w sektorze. Z KSPCH NSZZ Solidarność w spotkaniu uczestniczyło 8 osób: Marek Ziarkowski, Mirosław Miara, Zbigniew  Lisewski , Daniel Kozłowski, Ryszard Woźniak, Piotr Kurowski, Waldemar Chuk i Sandra Domagalska.

Otwierając spotkanie, współprzewodniczący sektora Leeann Foster, międzynarodowy wiceprezes związku północnoamerykańskiego USW i Pontus Georgsson, prezes szwedzkiego związku Pappers, podkreślili, że dzięki determinacji do wspólnego stawienia czoła wyzwaniom, sektor celulozowo-papierniczy jest w stanie dzielić się pomysłami oraz solidaryzować się w czasach, gdy łączenie sił jest ważniejsze niż kiedykolwiek.

Pandemia podkreśliła znaczenie bezpieczeństwa i higieny pracy. IndustriALL prowadzi kampanię na rzecz uznania wszystkich konwencji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy za fundamentalne oraz uznania Covid-19 za chorobę zawodową.

Sektor celulozowo-papierniczy zaangażował się w kampanię dotyczącą trzech podstawowych praw pracowników niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa pracy:

  • Prawo do wiedzy
  • Prawo do odmowy niebezpiecznej pracy
  • Prawo do uczestnictwa

Przedstawiając kolejne skoordynowane działania, dyrektor sektora IndustriALL Tom Grinter powiedział:

„Prace związane z zarządzaniem bezpieczeństwem muszą być wykonywane za nas, a nie bez nas; związki zawodowe muszą mieć miejsce przy stole na każdym szczeblu. Pierwsze dwa podstawowe prawa zostały podkreślone działaniami pracowników, a teraz skupimy się na trzecim. Prawo do uczestniczenia ma fundamentalne znaczenie, zwłaszcza w czasie pandemii ”.

Pandemia Covid-19 przyniosła spowolnienie w produkcji papieru powlekanego i niepowlekanego dla czasopism, szkół i biur. Jednak wiele produktów wytwarzanych w sektorze celulozy i papieru zostało uznanych za niezbędne w kilku krajach, na przykład produkcja bibuły.

Spotkanie było okazją dla związkowców z całego świata, aby razem stanąć w solidarności ze współpracownikami.

Asystent sekretarza generalnego IndustriALL, Kemal Özkan, mówił o tym, jak Covid-19 wpływa nie tylko na łańcuchy dostaw, miejsca pracy i gospodarkę, ale także w niektórych krajach przyczynia się do kurczenia się przestrzeni demokratycznej.

„Widzimy narastające ataki na prawa pracowników i prawa człowieka i musimy się wycofać. Międzynarodowa solidarność jest kluczowa i razem jesteśmy wystarczająco silni, aby bronić potrzebujących ”.

W wielu krajach, takich jak Polska, gdzie sytuację z branży relacjonował Marek Ziarkowski praca związkowa jest ciężka, ponieważ pracodawcy wykorzystują pandemię jako możliwość do utrudniania pracy związkom zawodowym. Produkcja papieru opakowaniowego w Polsce nie uległa zmniejszeniu, a w przypadku papierów higienicznych nawet zwiększyła. Jednakże, tak jak prawie wszędzie na świecie znacznemu zmniejszeniu uległa produkcja papieru biurowego. Marek wspomniał także o zmianach, które mają znaleźć się w kodeksie pracy mówiące o traktowaniu zaniżonego wynagrodzenia dla kobiet w stosunku do mężczyzn jako mobbing. Opowiedział także o wygranym strajku w IP Kwidzyn, który został opisany w oddzielnym artykule na naszej stronie.

W Kolumbii związki zawodowe na co dzień zwalczają nie tylko pandemię, ale także przemoc i nękanie.

Didi Pahlevi z FSP2KI w Indonezji poprosił o solidarność z 38 członkami związku, którzy zostali zwolnieni przez dużą firmę papierniczą PT Tanjungenim Lestari. Pracownicy pikietowali poza zakładem przez 50 dni bez kontaktu z pracodawcą.

Przedstawiciele związków z całego świata opowiedzieli o tym, jak przemysł celulozowo-papierniczy w ich krajach reaguje na wpływ Covid-19.

Po tym, jak Sommai Saranjit z Tajlandii mówił o wyzwaniu związanym z organizacją nowych, młodych pracowników w fabrykach, prelegenci z innych krajów powtórzyli problem zwiększania liczby członków związków zawodowych w miejscu pracy.

Pontus Georgsson poinformował o niewielkim wzroście liczby członków związków zawodowych w przemyśle celulozowo-papierniczym w Szwecji; kilka procent w porównaniu ze zwykłymi 94 procentami.

Raporty związkowe z różnych krajów mówiły o wytycznych dotyczących częstszego powrotu do pracy, o zapewnieniu dystansu, obowiązkowych kontroli temperatury i maskach na twarz, a także o zapewnieniu ciągłości wypłaty wynagrodzenia dla pracowników na urlopie.

Zamykając spotkanie, Leeanne Foster powiedziała:

„W tej grupie jest tak dużo siły i wiedzy. Podjęliśmy wyzwanie  Covid i wyszliśmy ponad nią. Kontynuujemy realizację planu, który stworzyliśmy w Budapeszcie prawie trzy lata temu ”.