Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2015-12-14

Debata społeczna w ZAK Grupa Azoty

W dniu 14 grudnia 2015 roku o godz. 13.00 w Hotelu Solidaris w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się debata społeczna w rocznicę podpisania Umowy Społecznej w Zakładach Azotowych Kędzierzyn Koźle – Grupa Azoty.

22 grudnia 2014 roku w siedzibie Grupy Azoty ZAK S.A. zostało podpisane Porozumienie - Umowa Społeczna pomiędzy Spółkami: „Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty ZAK S.A oraz Zakładowymi Organizacjami Związkowymi działającymi w Grupie Azoty ZAK S.A.: Międzyzakładowym Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników ZAK Spółka Akcyjna, Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pracowników Systemów Zmianowych Ziemi Opolskiej z siedzibą w ZAK S.A.

Ta Umowa Społeczna  to deklaracja i zobowiązanie Stron do podejmowania działań i współpracy na rzecz rozwoju Grupy Azoty ZAK S.A. oraz Grupy Azoty, gwarantujące rozwój spółki, a także bezpieczeństwo i dobre warunki pracy i płacy jej pracowników.  To pierwszy taki dokument w historii firmy. Potwierdza odpowiedzialne podejście Stron do dialogu społecznego i gwarancję realizacji założeń polityki społecznej odpowiedzialności biznesu wobec pracowników i społeczności lokalnej.

Spotkanie po roku od podpisania dokumentu, miało na celu podsumowanie roku realizacji umowy, osiągnięć i dokonań spółki w tym obszarze oraz wypracowanie rekomendacji na przyszłość.

Zostałem osobiście zaproszony na debatę przez Prezesa Zarządu Spółki – Adama Leszkiewicza. Brałem również udział zgodnie z życzeniem Prezesa w panelu dyskusyjnym.

Po powitaniu i krótkim filmie wprowadzającym, wygłoszono krótki referat na temat zapisów Umowy Społecznej a po referacie, doktorant z Uniwersytetu Jagiellońskiego miał krótki wykład na temat firmy społecznej. Panel: „Firma społeczna w teorii i praktyce” prowadził miejscowy dziennikarz a uczestnikami oprócz mojej skromnej osoby byli: członek Rady Nadzorczej ZAK (z wyboru załogi), ksiądz z miejscowej parafii, przedstawiciel oddziału Opolskiego OPZZ oraz Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Zarządzania I Polityki Personalnej Grupy Azoty S.A. – Jerzy Koziara.

W końcowym etapie debaty, podsumowania dokonał Prezes Zarządu ZAK - Adam Leszkiewicz, omówił również sytuację Spółki oraz zarysował perspektywy na następne lata.

Po debacie w restauracji hotelu, odbyło się spotkanie świąteczne dla uczestników debaty.

Po raz pierwszy w historii mojej działalności związkowej  spotkałem się z faktem, że Zarząd Spółki chce i organizuje debatę jubileuszową z okazji podpisania Umowy Społecznej. W ostatnich latach raczej spotykamy się z wypowiedzeniami Umów Społecznych, Pakietów Socjalnych czy Układów Zbiorowych. Tym bardziej ta inicjatywa zasługuje na pochwałę, nadmienię, że kilka dni temu, ten właśnie pracodawca, otrzymał w konkursie organizowanym przez NSZZ Solidarność tytuł „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Konkurs ten jest pod patronatem Prezydenta RP. Rozmawiałem podczas debaty z przedstawicielem Regionu Śląsko-Opolskiego i z przewodniczącym organizacji zakładowej NSZZ Solidarność ZAK Grupa Azoty i wszyscy potwierdzili, iż życzą wszystkim organizacjom związkowym, takiego dialogu z organizacjami społecznymi, jaki jest w ZAK Grupa Azoty. Nie pozostaje mi nic innego, jak pogratulować i życzyć, aby jak najwięcej było takich pracodawców.

Miara Mirosław