Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-05-23

Dialog społeczny w przemyśle szklarskim

W dniach 25-27.04.2017 w Częstochowie odbyło się kolejne spotkanie w ramach dwustronnego dialogu społecznego w przemyśle szklarskim. Gospodarzem spotkania była Federacja Związków Zawodowych Szkło. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele związku pracodawców Polskie Szkło, przedstawiciele Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność, oraz OPZZ. W trakcie spotkania omówiono i przedyskutowano tematy dotyczące między innymi:

1. Sytuacji polskiego przemysłu szklarskiego

2. Szkolnictwo zawodowe, a firmy przemysłu szklarskiego

3. Program 50+ w zakładach branży szklarskiej – kontynuacja

4. Stanowiska szczególne i o szczególnym charakterze w przemyśle szklarskim – kontynuacja.

Punkt czwarty był punktem najbardziej wrażliwym i wzbudzającym najwięcej uwagi ponieważ dotyczy prawa do wcześniejszego odejścia na emerytury na stanowiskach pracy o szczególnym charakterze. W tej kwestii przedstawiciela pracodawców jak i związków jednogłośnie mówią o tym iż praca w hutach szkła z powodu automatyzacji (co powoduję zwiększanie możliwości produkcyjnych ) staje się coraz bardziej ciężką. Wszyscy jednomyślnie zauważają iż ludzie mają ciężko dopracować do 65 roku życia w hutach szkła na stanowiskach bezpośrednio przy szkle. W tym celu zostali zaproszeni przedstawiciele z CIOP-u, aby bezpośrednio zapoznać się z warunkami pracy. Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy Stolzle Częstochowa oprowadziła przedstawicieli z CIOP po terenie swojego zakładu.