Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2015-12-08

Gala rozpoczynająca kampanię „POLSKA CHEMIA”

Na zaproszenie Tomasza Zielińskiego – Prezesa Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, miałem przyjemność uczestniczenia w uroczystej gali rozpoczynającej kampanię „Polska Chemia”. Gala odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie.

7 grudnia br. Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) zainaugurowała Kampanię „Polska Chemia”. – Tworzymy nowe możliwości umacniania pozycji sektora na arenie krajowej i międzynarodowej – stwierdził  dr Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC, rozpoczynając galę.

Głównym celem Kampanii „Polska Chemia” jest umocnienie wizerunku branży jako sektora dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie. Kampania „Polska Chemia” to jedyny tego typu projekt promujący tak istotny dla polskiej gospodarki sektor przemysłu. Chemia uzyskała specjalne godło, utworzone w ramach Kampanii.

 
   

Podczas uroczystej gali, oprócz szerokiej prezentacji założeń kampanii „Polska Chemia” wystąpili również studenci z chemicznego koła naukowego Politechniki Warszawskiej – Flogiston, prezentując doświadczenia chemiczne, pokazujące zabawne sytuacje związane z reakcjami chemicznymi. W części rozrywkowej gali odbył się atrakcyjny i bardzo sympatyczny koncert w wykonaniu Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej – „The Engineers Band” (Inżyniersi). Po tych atrakcjach, odbyła się również oczywiście jak zawsze w tego typu imprezach, część bankietowa, podczas której uczestnicy gali w kuluarach mogli porozmawiać o „Polskiej Chemii”.

Przemysł chemiczny w Polsce cechuje różnorodność pod względem zakresu działalności: produkowane są m. in. paliwa, tworzywa sztuczne, nawozy mineralne, farby, lakiery, chemikalia podstawowe, ale także aparatura, urządzenia. Branża chemiczna to także szeroki wachlarz powiązanych obszarów, takich jak logistyka, badania i rozwój, współpraca z nauką, budownictwo przemysłowe, realizacja inwestycji. Sektor przetwarza półprodukty i wyroby gotowe, produkuje także chemikalia specjalistyczne i komponenty do materiałów nowoczesnych takich jak kompozyty polimerowe. Przemysł chemiczny jest podstawowym elementem polskiej gospodarki. Odbiorcami produktów sektora są między innymi producenci żywności, motoryzacja, budownictwo, czy elektronika. 70 proc. sprzedaży branży chemicznej przeznaczane jest na potrzeby innych działów gospodarki, pozostała część trafia bezpośrednio do konsumentów. Bez produktów chemicznych inne branże nie mogłyby już funkcjonować i rozwijać się, chemia jest więc dziś podstawą dla postępu i codziennego życia.

Przemysł chemiczny jest często odbierany nieadekwatnie do swojej roli i pozycji, na przykład w kontekście oddziaływania na środowisko. Produkty przemysłu chemicznego są coraz bardziej innowacyjne, co oznacza na przykład ich coraz mniejszy wpływ na środowisko naturalne. Polska Chemia od wielu lat inwestuje ogromne środki w unowocześnianie technologii wytwórczych, zmniejszając energochłonność, emisyjność i poprawiając wydajność procesów. Polski przemysł chemiczny potrzebuje spójnego przekazu wizerunkowego, promującego swoje technologie, produkty, uświadamiającego nt. roli chemii w gospodarce, na przykład pokazując znaczenie dla rynku pracy.

Kampania „Polska Chemia” ma również pokazać wyzwania, przed jakimi stoi sektor. Te wyzwania to m. in. regulacje związane z polityką klimatyczną i handlową, czy uzależnienie od dostaw podstawowych surowców. Polska Chemia potrzebuje narzędzia wspierającego, jakim będzie zainaugurowana Kampania, przede wszystkim w zakresie wzmocnienia pozycji konkurencyjnej i mechanizmów ochrony rynku oraz wsparcia innowacyjności. To szanse na rozwój i zabezpieczenie przyszłości branży w przeregulowanym i nie zawsze sprzyjającym otoczeniu prawnym i rynkowym.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji państwowej oraz organizacji międzynarodowych. Izba skupia 126 podmiotów m.in. największych producentów chemikaliów, firmy transportowe i dystrybucyjne, przedstawicielstwa firm zagranicznych, biura projektowe i firmy konsultingowe oraz instytuty naukowe.

 

Miara Mirosław