Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2015-05-02

Jest porozumienie, manifestacja odwołana

28 kwietnia br. w Warszawie odbyło się spotkanie w ramach sporu zbiorowego, Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz Zarządu PSG sp. z o.o.

Po całodniowych rokowaniach strony podpisały Porozumienie o zakończeniu sporu zbiorowego, w którym Zarząd PSG zobowiązał się do:

  • wstrzymania  się  od  dokonywania  zmian  w  strukturze  organizacyjnej Spółki,  skutkujących likwidacją całych obszarów lub funkcji, będących częścią tych obszarów, których rezultatem jest zmniejszenie zatrudnienia w wyniku zwolnień grupowych lub wydzielenia w ramach par. 23′ Kodeksu pracy do 30 czerwca 2016 r.
  • wypłaty  w  lipcu  2015  roku  kwoty 2500 zł. brutto dla każdego pracownika tytułem nagrody rocznej za 2014 r.,
  • wypłaty  w  terminie  do  dnia  10  grudnia  2015  roku  kwoty 1350 zł. brutto dla każdego pracownika przed Świętami Bożego Narodzenia,
  • uzgodnienia  w  terminie  do  dnia  30  czerwca  br.  Regulaminu  Premiowania  i  Nagradzania,  z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.
  • ustalenia w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 roku ze związkami zawodowymi zasad podziału dla pracowników PSG kwoty 26 mln złotych,
  • rozwiązania  w  terminie  do  30  września  2015  r.  kwestii  dopłat  związanych  z  dojazdami Pracowników, którym zmieniono miejsce pracy w wyniku konsolidacji jednostek terenowych.

W  związku  z  realizacją przez  Zarząd  PSG naszych żądań Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie podjęła decyzję o odwołaniu planowanej na dzień 8 maja 2015 roku PIKIETY przed Ministerstwem Skarbu Państwa.
W  imieniu  Komisji  Zakładowej  NSZZ  „Solidarność”  w  PSG  sp.  z  o.o.  serdecznie  dziękuję Członkom  naszej  Organizacji  oraz  pozostałym  Pracownikom  PSG  za  poparcie  i  aktywne współdziałanie przy organizacji PIKIETY. Nasza mobilizacja przyniosła oczekiwane przez nas efekty.

Jadwisin, 28 kwietnia 2015r.
Przewodniczący – Bogdan Stępiński