Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2021-06-01

Komitet Wykonawczy IndustriAll Europe

W dniu 1 czerwca 2021 r. przed rozpoczęciem kongresu IndustriAll Europa odbyło się krótkie posiedzenie Komitetu Wykonawczego.

Na spotkaniu było obecnych ponad 200 osób.  Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie z postępów w przygotowaniu Kongresu (posiedzenie Komisji Uchwał i Wniosków, 20 kwietnia i 31 maja 2021 r.). Omówiono proces konwergencji płac i sprawiedliwych wynagrodzeń Europie (głownie w regionie wschodnim).  Poruszono temat sprawiedliwej transformacji energetycznej, która powinna działać w służbie pracowników i narodów. Jako priorytet IndustriAll Europa i całego społeczeństwa zostało uznane wykreowanie sposobu na uniknięcie utraty kolejnego pokolenia pracowników przemysłowych. W tym celu została utworzona Młodzieżowa Grupa Robocza.
Ostatnią część spotkania poświęcono sprawom finansowym. Luc Triangle omówił sprawozdanie komisji rewizyjnej oraz podsumował wydatki z ostatniego roku oraz stan wpłaconych składek.