Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-03-28

Konferencja InustriAll European - Region Wschodni

W dniach 27-29 marca 2017 roku w Budapeszcie odbyła się konferencja IndustriALL Europa – Region Wschodni. W spotkaniach, które odbywają się cyklicznie dwa razy w roku, biorą udział związkowcy z Polski, Węgier, Czech, Słowacji i Słowenii. 
 

NSZZ Solidarność reprezentowali: przedstawiciel Sekretariatu Górnictwa i Energetyki – Kazimierz Grajcarek, przedstawiciel Krajowego Sekretariatu Metalowców – Bogdan Szozda. Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego tym razem reprezentowali: Bolesław Potyrała, Sławomir Bezara, Arkadiusz Karaszewski, Janusz Grudniewski oraz Mirosław Miara. Nasza delegacja tym razem była bardziej liczna, ponieważ bezpośrednio po obradach IndustriALL Europa – Region Wschodni na zaproszenie kolegów z Węgier, mieliśmy spotkanie z przedstawicielami węgierskich związków zawodowych chemii – VDSZ.

Podczas konferencji IndustriALL Europa – Region Wschodni omawiano  temat  "Równe wynagrodzenie, równe traktowanie". Pracownicy tych samych korporacji europejskich powinni mieć szanse na podobne traktowanie oraz podobne zarobki, bez względu na miejsce pracy, bez względu na kraj w którym pracują. Niestety tak nie jest i jest to problem którym zgodnie z uchwałą Kongresu, będzie się zajmował IndustriALL. Są i będą prowadzone różne działania informacyjne lobbystyczne itp. Rozmowy z przedstawicielami związków pracodawców oraz z przedstawicielami poszczególnych Rządów w państwach UE. Jak doskonale wiemy w Polsce ale i w innych krajach Europy Wschodniej, zarobki są kilkakrotnie mniejsze niż naszych kolegów z Francji czy Niemiec, chociaż pracujemy w tych samych korporacjach. Sprawy płacowe oraz inne powinny być uregulowane w Układach, Porozumieniach Ramowych tych korporacji, ale na dzień dzisiejszy nie ma takiej woli pracodawców. Długa  praca przed IndustriALL Europa w tym temacie, zanim uda się przybliżyć płace pracowników w poszczególnych państwach UE.

Gościem obrad był Sekretarz Generalny IndustriALL Europa - Luc Triangle, który szeroko omówił problem  Brexitu, wskazał na różne zagrożenia, jakie mogą wyniknąć z powodu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Podczas obrad IndustriALL Europa  w programie zawsze jest prezentacja raportów krajowych, poszczególni przedstawiciele państw Regionu Wschodniego, omawiają aktualną sytuację społeczno-polityczną w swoich krajach.

Po zakończeniu obrad IndustriALL Europa, następnego dnia, przedstawiciele KSPCH NSZZ Solidarność obradowali z kolegami z węgierskiego związku zawodowego chemii – VDSZ. To pierwsze takie spotkanie z inicjatywy kolegów z Węgier, którzy wyrazili chęć współpracy z naszym sekretariatem. Podczas spotkania na początku była prezentacja poszczególnych uczestników, którzy po przedstawieniu się, omówili sytuacje w swoich branżach, firmach.

Uzgodniliśmy, iż w przyszłości będzie cyklicznie się spotykać i współpracować, ponieważ wiele problemów w naszej branży jest podobnych. Następne tego typu spotkanie zorganizujemy w Polsce.

 

Mirosław Miara