Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-09-15

Konferencja nt. Układów Ramowych

W dniu 14.09.2017 odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt „EUROPEJSKIE RADY ZAKŁADOWE JAKO PLATFORMA WSPARCIA DLA PONADNARODOWYCH UKŁADÓW RAMOWYCH (TCA)”

W konferencji udział wzięli miedzy innymi Jerzy Jaworski, Zastępca  Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”, Jan Czarzasty ekspert projektu (SGH), Monika Gładoch (Pracodawcy RP), Jacek Męcina (Konfederacja Lewiatan), Piotr Sadowski (FZZ), Jarosław Lange (Przewodniczący Regionu Wielkopolskiego NSZZ „Solidarność”) - Daniel Kiewra (Syndex Polska) oraz około 35 przedstawicieli różnych firm z kapitałem zagranicznym z Polski. W trakcie konferencji opisano doświadczenia z kilku Europejskich Rad Zakładowych : Whirlpool - Francesco Lauria  (CISL – Włochy), Andrzej Biegun (ERZ Heineken), Włodzimierz Broda (ERZ Volkswagen) . Dyskusja wykazała, iż chociaż są przykłady zawierania ponadnarodowych układów ramowych, to w dalszym ciągu głównie strona pracownicza jest poważnie zainteresowana tworzeniem nowych układów mających istotny wpływ na sytuacje przedsiębiorstw. Dotychczas podpisane porozumienia mają na razie ograniczony wpływ na rzeczywistą sytuację w naszych zakładach  ale są dobrym początkiem procesu, który należy kontynuować w przyszłości. Uczestnicy konferencji sygnalizowali z jednej  strony potrzebę zmian prawnych wpływających na tworzenie nowych układów TCA a z drugiej strony zwiększenie zaangażowania związkowców w proces tworzenia porozumień . Wkrótce ukazać się ma raport przedstawiający wyniki projektu opracowane na podstawie praktycznych doświadczeń z różnych europejskich rad zakładowych. Jak zwykle konferencja była dobrą okazją do wymiany informacji pomiędzy związkowcami z  firm z kapitałem zagranicznym, zrzeszonymi głównie w NSZZ „Solidarność”.

Zygmunt Krajewski

NSZZ Solidarność Unilever Bydgoszcz