Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2021-06-02

Kongres IndustriAll Europe

W dniach 1 i 2 czerwca odbył się Kongres IndustriAll Europa. Ze względu na pandemię wydarzenie nie mogło odbyć się stacjonarnie i organizatorzy stanęli przed wyzwaniem kongresu w wersji zdalnej.

III Kongres Europejskiego Związku Zawodowego industriAll wybrał kierownictwo organizacji na okres kadencji 2021 – 2025. Kongres wybrał Luca Triangle na Sekretarza Generalnego, Isabelle Barthès i Judith Kirton-Darling na Zastępców Sekretarza Generalnego oraz Michaela Vassiliadisa na Przewodniczącego industriAll Europa.

Luc Triangle:

„IndustriAll Europe i 180 organizacji członkowskich reprezentuje prawie 7 milionów pracowników. Razem będziemy dalej podążać drogą ku większej solidarności i wspólnym działaniu. Silny, zjednoczony głos pracowników i związków zawodowych jest teraz ważniejszy niż kiedykolwiek. Zielone przejście i cyfryzację można osiągnąć tylko przy naszym zaangażowaniu, a to wymaga dobrego dialogu społecznego, silnych układów zbiorowych i znaczącego zaangażowania pracowników. Następne lata będą wyzwaniem dla europejskich pracowników przemysłowych. Będziemy walczyć o wysokiej jakości miejsca pracy, uczciwe zarobki i transformację, w której nikt nie zostanie w tyle”.

Isabelle Barthes:

„Szybkie zmiany będą nadal wpływać na nasze życie, miejsca pracy i środowisko pracy w nadchodzących latach. Przed nami wiele możliwości, ale także wyzwań takich jak rosnące nierówności między ludźmi i regionami w centrum Europy. Przez Europę wieje wiatr zmian z narracją opowiadającą się za bardziej socjalną Europą. Wykorzystamy tę dynamikę, aby dążyć do silniejszych praw pracowników oraz większej liczby miejsc pracy wysokiej jakości. Wzmocnienie negocjacji zbiorowych i dialogu społecznego będzie naszym kompasem”.

Judith Kirton-Darling:

„Nasz ruch opiera się na podstawowych zasadach kolektywizmu i solidarności. Stanowią podstawę naszej europejskiej pracy związkowej. Międzynarodowe firmy i oportunistyczne rządy nie zawahają się wykorzystywać i pogłębiać podziały w swoim dążeniu do obniżenia kosztów i standardów pracy. Jako europejski ruch związkowy odpowiemy na to, podwajając nasze wysiłki na rzecz pogłębienia i wzmocnienia solidarności i współpracy między pracownikami w całej Europie. Aby zapewnić wszystkim powrót do zdrowia, musimy proaktywnie zorganizować się, aby wzmocnić głos pracowników, od hali produkcyjnej po salę konferencyjną”.

Michael Vassiliadis:

„Ekologiczna transformacja jest wielkim wyzwaniem dla Europy, a jednocześnie może być impulsem na przyszłość, jeśli zostanie ukształtowana społecznie” – powiedział Vassiliadis z myślą o nadchodzących latach. „Aby zwiększyć szanse pracowników, potrzebujemy silnych związków zawodowych”. Powiedział jednak, że w polityce europejskiej często brakuje konkretnego sposobu realizacji celów, aby zapewnić równowagę społeczną. „Europa znajduje się na rozdrożu. Albo będzie to era zrównoważonego rozwoju, nowych inwestycji i innowacji, albo faza kryzysu społecznego i gospodarczego” – powiedział Vassiliadis. Przemysłowe związki zawodowe znajdują się w centrum tej debaty: „Ponosimy szczególną odpowiedzialność i moc kształtowania ochrony i przyszłych możliwości pracowników w naszych branżach”.

 

Kongres ten wyznacza początek kolejnego czteroletniego okresu mandatu dla industriAll Europe i odbył się w okolicznościach podyktowanych trwającą pandemią COVID-19. Kongres, pierwotnie planowany jako fizyczne spotkanie w maju 2020 r., został przełożony i przeniesiony do trybu online.

Zamiast decydować o planie działania na najbliższe cztery lata, Kongres przyjął Plan Strategiczny, który określa priorytety i działania naszej organizacji na najbliższe dwa lata.

Pandemia niesie ze sobą wiele niepewności dla pracowników, ich miejsc pracy i branż, które reprezentuje IndustriAll, a to stoi na przeszkodzie długoterminowemu planowaniu. Niezbędne będzie zatem stałe monitorowanie rozwoju i dostosowywanie naszych strategii i działań. W tym celu w 2023 roku planowane jest fizyczne spotkanie delegatów naszego Kongresu. Z tej okazji delegaci dokonają przeglądu realizacji Planu Strategicznego 2021-23, debaty i ustalą kurs polityczny na kolejne lata aż do następnego industriAll Kongres Europy w 2025 roku.

Biorąc pod uwagę głębokie spowolnienie gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią oraz głęboki wpływ na nasze sektory i pracowników, nasz plan strategiczny koncentruje się na wydobyciu przemysłu i społeczeństwa z kryzysu, a także na zarządzaniu bliźniaczymi zielonymi i cyfrowymi transformacjami, które zostały przyspieszone przez plan pandemii i odbudowy.  Głównym celem IndustriAll Europa będzie zapewnienie sprawiedliwej transformacji, która nie pozostawia żadnego pracownika ani regionu w okresie przejściowym i ożywienia, oraz zapewnienie, że pracownicy znajdą się w centrum przemian.