Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2022-10-07

Manifestacja

W dniu 5 października w siedzibie KK NSZZ Solidarność w Warszawie odbyło się spotkanie szefów Regionów i Sekretariatów Branżowych z Premierem RP. Dyskutowano o sposobach systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej ze wszystkich rodzajów surowców i nośników oraz zapewnienia godziwego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń pracowników w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych. Piotr Duda zapewnił również, że nie ma zamiaru odpuścić trzeciego postulatu, ale teraz przede wszystkim musi zająć się nim Sejmowa Komisja Rodziny i Polityki Społecznej.Po spotkaniu z Premierem dyskutowano nad dalszymi działaniami związku. Zdecydowano zwołać za dwa dni nadzwyczajne posiedzenie Komisji Krajowej aby zdecydować o ewentualnej akcji protestacyjnej. W piątek 7 października o godz. 9.00 rozpoczęło się online, posiedzenie KK, podczas którego zdecydowano o zorganizowaniu manifestacji w Warszawie w dniu 17 listopada 2022 r.

Manifestacja będzie pod hasłami:

as