Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2021-06-23

Notatka z obrad KK

W dniu 22 czerwca 2021 w ośrodku Savoy w Spale odbyło się jednodniowe posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. To pierwsze stacjonarne posiedzenie KK po prawie roku. Głównymi punkami obrad było formalne zatwierdzenie poprzez głosowanie, realizacji budżetu w 2020 r. i przyjęcie budżetu na 2021 r.

Członkowie KK przyjęli również stosowne uchwały, które umożliwią KK głosowanie online, ponieważ niestety w przeciwieństwie do pozostałych struktur naszego związku, członkowie KK ze względu na brak odpowiednich zapisów np. w regulaminie pracy KK nie mogli głosować online. KK przegłosowała wniosek do Krajowego Funduszu Strajkowego umożliwiając zwrot kosztów manifestacji, która odbyła się w Warszawie. Przegłosowano również wsparcie finansowe w celu realizacji Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej (emerytury stażowe).

W dyskusji z prac Prezydium, Regionów i Sekretariatów dość szeroko był omawiany temat połączeń jakie mają nastąpić w naszej branży chemicznej tzn. Orlen-Lotos-PGNiG. Przewodniczący KK – Piotr Duda przekazał swoje obawy co do przebiegu tego procesu, koncentrując się przede wszystkim na problemach związanych z przebiegiem łączenia się naszych organizacji związkowych podczas konsolidacji wymienionych spółek. Dzień wcześniej Prezydium KK omawiało na swoim posiedzeniu te zagadnienia. Przewodniczący zaproponował spotkanie zainteresowanych przewodniczących regionów pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego KK – Tadeusza Majchrowicza, który spotkanie ma zorganizować. Piotr zaproponował aby w tym spotkaniu uczestniczył również przewodniczący KSPCH.

Przewodniczący podczas obrad KK przekazał, że wcześniej ( przed obradami) rozmawiał ze mną i że omówiliśmy nasze wspólne działania, po czym udzielił mi głosu. Przekazałem członkom Komisji Krajowej, że podczas ostatnich obrad online Rady KSPCH uzgodniliśmy, iż wyślemy pismo do Ministra Aktywów Państwowych – Jacka Sasina oraz do Prezesa PKN Orlen – Daniela Obajtka, domagając się rozpoczęcia negocjacji Umowy Społecznej, która zabezpieczy interesy pracownicze łączonych spółek. Poinformowałem, że najprawdopodobniej na następnym posiedzeniu poprosimy członków KK o stosowną uchwałę wspierającą. Poprosiłem również Prezydium i Przewodniczącego o wsparcie naszych działań, aby strona pracodawców i Ministra zechciała rozpocząć negocjacje.

Tyle jeśli chodzi o najistotniejsze zagadnienia podczas tych obrad.

 

Mirosław Miara