Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2015-10-23

Notatka z obrad KK w dn. 22-23.10.2015r.

W dniach 22-23 październik w Płocku obradowała Komisja Krajowa NSZZ Solidarność. Było to pierwsze w historii posiedzenie KK w Płocku.

Obrady Komisji Krajowej rozpoczął modlitwą duszpasterz ludzi pracy w Płocku ks. Tadeusz Łebkowski. - Dzisiejszy czas wymaga od Polski podobnego zaangażowania w ratowaniu Europy przed pogaństwem, jak za czasów Jana III Sobieskiego. Aby temu podołać trzeba prosić o wsparcie Boga, mając ku temu dwóch wielkich pośredników - Świętego Jana Pawła II i patrona Solidarności bł. a już właściwie Świętego ks. Jerzego Popiełuszkę. Po nim wystąpił wiceprezydent Płocka Roman Siemiątkowski. Podkreślał przede wszystkim znaczenie "Solidarności" dla przemian, które dokonały się w Polsce oraz zwracał uwagę na wkład Płocka w powstanie NSZZ "Solidarność".

W pierwszej części obrad odbyła się prezentacja strony www.diariuszzwiazkowy.pl. Zachęcam do korzystania z tej strony.

Członkowie KK przyjęli uchwałę ws. skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności § 2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Konstytucją, Konwencjami MOP nr 87 i 98 oraz ustawą o związkach zawodowych. (uchwała w załączniku. Sprawa dotyczy decyzji Ministra Zdrowia i przyznania podwyżek jedej grupie zawodowej (pielęgniarki), temat omawiany również  na poprzednim posiedzeniu KK. (uchwała w załączniku). Członkowie KK przyjęli również stanowisko w tej sprawie (w załączniku). W stanowisku KK  potępia ostatnie decyzje Ministra Zdrowia, gwarantujące wzrost wynagrodzenia tylko dla jednej grupy zawodowej, Wywołało to uzasadnione protesty środowiska medycznego, konfliktując pracowników i tworząc napięcia społeczne w placówkach zdrowia, tym bardziej, że towarzyszy im łamanie prawa. „Solidarność” domaga się wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych w opiece zdrowotnej zapewnionego w trwałych rozwiązaniach systemowych, zerwania z plagą umów śmieciowych oraz zaprzestania wymuszania na pracownikach zawierania umów cywilnoprawnych bądź samozatrudnienia, systematycznego zwiększania nakładów finansowych na opiekę zdrowotną ze środków publicznych oraz zaprzestania dalszej komercjalizacji i prywatyzacji sektora ochrony zdrowia.

Następnie Członkowie KK przyjęli uchwałę ws. interpretacji § 59 ust. 1 pkt 2 Statutu NSZZ „Solidarność”. Uchwała dotyczy interpretacji postanowień § 59 ust. 1 punkt 2 Statutu NSZZ
„Solidarność” tzn. zwołania posiedzenia władzy stanowiącej. (uchwała w załączniku).

W dalszej części przyjęto uchwałę  ws. numeracji i nazewnictwa Krajowych Sekretariatów Branżowych NSZZ „Solidarność”. Sprawa dotyczy ujednolicenia nazewnictwa i zgodnie z uchwałą nasz Sekretariat na nr.7 i nazwę Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego.

Pewnie będzie się to wiązało ze zmianą np. pieczątek, będziemy wyjaśniać sprawę. (Uchwała w załączniku).

Członkowie KK przyjęli uchwałę ws. zmiany uchwały KK nr 14/10 ws. aktualizacji danych o stanie Związku. Uchwała ta dotyczy zmian w kwestionariuszach, jakie wypełniają Sekcje Krajowe i Sekretariaty. Nowe wzory kwestionariuszy proszę sobie wydrukować i proszę o wypełnianie tych kwestionariuszy już na nowych drukach (dane na 31 grudzień 2015). Uchwała i wzory kwestionariuszy w załączniku.

Następnie członkowie KK rozpatrywali wniosek Krajowej Sekcji Nauki i Oświaty dotyczący refundacje w wysokości 327 000,00 zł. W dalszej części KK pozytywnie rozpatrzyła odwołanie Sekretariatu Ochrony Zdrowia od decyzji rady Krajowego Funduszu Strajkowego i przyznano zwrot kosztów przejazdu uczestników akcji protestacyjnej służby zdrowia w dniu 28 września.

Członkowie KK zajęli stanowisko ws. nadania Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi RP dla Pedro Pereira da Silva dyrektora operacyjnego Grupy Jeronimo Martins (właściciel sieci Biedronka).  Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraziła w stanowisku swoje  oburzenie o uhonorowaniu Pana Pedro Pereira da Silva - Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. (stanowisko w załączniku).

Posiedzenie KK odbywało się w przeddzień wyborów parlamentarnych i w związku z tym faktem przyjęto apel ws. Wyborów. (w załączniku).

W punkcie informacyjnym przewodniczący KK poinformował, że akcja sprawdzam polityka cieszy się ogromnym powodzeniem – 2,5 mln wejść na stronę. Dziennie dokonuje się około 200 000 odsłon. W dniu posiedzenia KK , odbyło się nominowanie w Pałacu Prezydenta RP, członków Rady Dialogu a przewodniczący KK NSZZ Solidarność - Piotr Duda, został pierwszym Przewodniczącym Rady Dialogu. Na posiedzenie KK do Płocka przyjechała i zabrała głos Pani Agnieszka Lenartowicz Łysik – przedstawiciel Prezydenta RP ds. dialogu społecznego i członek Rady Dialogu z ramienia Prezydenta.

 

Miara Mirosław

W dniach 22-23 październik w Płocku obradowała Komisja Krajowa NSZZ Solidarność.

Było to pierwsze w historii posiedzenie KK w Płocku.

Obrady Komisji Krajowej rozpoczął modlitwą duszpasterz ludzi pracy w Płocku ks. Tadeusz Łebkowski. - Dzisiejszy czas wymaga od Polski podobnego zaangażowania w ratowaniu Europy przed pogaństwem, jak za czasów Jana III Sobieskiego. Aby temu podołać trzeba prosić o wsparcie Boga, mając ku temu dwóch wielkich pośredników - Świętego Jana Pawła II i patrona Solidarności bł. a już właściwie Świętego ks. Jerzego Popiełuszkę. Po nim wystąpił wiceprezydent Płocka Roman Siemiątkowski. Podkreślał przede wszystkim znaczenie "Solidarności" dla przemian, które dokonały się w Polsce oraz zwracał uwagę na wkład Płocka w powstanie NSZZ "Solidarność".

W pierwszej części obrad odbyła się prezentacja strony www.diariuszzwiazkowy.pl. Zachęcam do korzystania z tej strony.

Członkowie KK przyjęli uchwałę ws. skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności § 2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Konstytucją, Konwencjami MOP nr 87 i 98 oraz ustawą o związkach zawodowych. (uchwała w załączniku. Sprawa dotyczy decyzji Ministra Zdrowia i przyznania podwyżek jedej grupie zawodowej (pielęgniarki), temat omawiany również  na poprzednim posiedzeniu KK. (uchwała w załączniku). Członkowie KK przyjęli również stanowisko w tej sprawie (w załączniku). W stanowisku KK  potępia ostatnie decyzje Ministra Zdrowia, gwarantujące wzrost wynagrodzenia tylko dla jednej grupy zawodowej, Wywołało to uzasadnione protesty środowiska medycznego, konfliktując pracowników i tworząc napięcia społeczne w placówkach zdrowia, tym bardziej, że towarzyszy im łamanie prawa. „Solidarność” domaga się wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych w opiece zdrowotnej zapewnionego w trwałych rozwiązaniach systemowych, zerwania z plagą umów śmieciowych oraz zaprzestania wymuszania na pracownikach zawierania umów cywilnoprawnych bądź samozatrudnienia, systematycznego zwiększania nakładów finansowych na opiekę zdrowotną ze środków publicznych oraz zaprzestania dalszej komercjalizacji i prywatyzacji sektora ochrony zdrowia.

Następnie Członkowie KK przyjęli uchwałę ws. interpretacji § 59 ust. 1 pkt 2 Statutu NSZZ „Solidarność”. Uchwała dotyczy interpretacji postanowień § 59 ust. 1 punkt 2 Statutu NSZZ
„Solidarność” tzn. zwołania posiedzenia władzy stanowiącej. (uchwała w załączniku).

W dalszej części przyjęto uchwałę  ws. numeracji i nazewnictwa Krajowych Sekretariatów Branżowych NSZZ „Solidarność”. Sprawa dotyczy ujednolicenia nazewnictwa i zgodnie z uchwałą nasz Sekretariat na nr.7 i nazwę Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego.

Pewnie będzie się to wiązało ze zmianą np. pieczątek, będziemy wyjaśniać sprawę. (Uchwała w załączniku).

Członkowie KK przyjęli uchwałę ws. zmiany uchwały KK nr 14/10 ws. aktualizacji danych o stanie Związku. Uchwała ta dotyczy zmian w kwestionariuszach, jakie wypełniają Sekcje Krajowe i Sekretariaty. Nowe wzory kwestionariuszy proszę sobie wydrukować i proszę o wypełnianie tych kwestionariuszy już na nowych drukach (dane na 31 grudzień 2015). Uchwała i wzory kwestionariuszy w załączniku.

Następnie członkowie KK rozpatrywali wniosek Krajowej Sekcji Nauki i Oświaty dotyczący refundacje w wysokości 327 000,00 zł. W dalszej części KK pozytywnie rozpatrzyła odwołanie Sekretariatu Ochrony Zdrowia od decyzji rady Krajowego Funduszu Strajkowego i przyznano zwrot kosztów przejazdu uczestników akcji protestacyjnej służby zdrowia w dniu 28 września.

Członkowie KK zajęli stanowisko ws. nadania Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi RP dla Pedro Pereira da Silva dyrektora operacyjnego Grupy Jeronimo Martins (właściciel sieci Biedronka).  Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraziła w stanowisku swoje  oburzenie o uhonorowaniu Pana Pedro Pereira da Silva - Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. (stanowisko w załączniku).

Posiedzenie KK odbywało się w przeddzień wyborów parlamentarnych i w związku z tym faktem przyjęto apel ws. Wyborów. (w załączniku).

W punkcie informacyjnym przewodniczący KK poinformował, że akcja sprawdzam polityka cieszy się ogromnym powodzeniem – 2,5 mln wejść na stronę. Dziennie dokonuje się około 200 000 odsłon. W dniu posiedzenia KK , odbyło się nominowanie w Pałacu Prezydenta RP, członków Rady Dialogu a przewodniczący KK NSZZ Solidarność - Piotr Duda, został pierwszym Przewodniczącym Rady Dialogu. Na posiedzenie KK do Płocka przyjechała i zabrała głos Pani Agnieszka Lenartowicz Łysik – przedstawiciel Prezydenta RP ds. dialogu społecznego i członek Rady Dialogu z ramienia Prezydenta.

 

Miara Mirosław