Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2021-05-06

Notatka z obrad Komisji Krajowej

W dniu 6 maja w godz. 11.00 – 16.30 obradowała online Komisja Krajowa NSZZ Solidarność.

Obrady jak napisałem trwały ponad 5 godzin, ale nie mam wiele informacji do przekazania.

Nasze gadulstwo jest wszechobecne, nawet podczas obrad online i zawsze są osoby, które muszą zabrać głos chociaż wiadomo, że ich wystąpienia niekoniecznie interesują wszystkich członków KK, no ale tak było i jest, pandemia tu nic nie zmienia.

Na wstępie Przewodniczący powitał członków KK. Wyraził nadzieję, że może następnym razem uda nam się już spotkać w sposób tradycyjny a nie online.

Następnie Tadeusz Majchrowicz omówił działania Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) jest to organ doradczy i opiniodawczy Unii Europejskiej, powołany do życia w 1957 na mocy traktatu rzymskiego. EKES zrzesza 329 osób, 21 osób z Polski, 3 osoby z NSZZ Solidarność (T. Majchrowicz, M. Zieleniecki, M. Szymański).

Piotr Duda omówił temat emerytur stażowych, przypomniał historycznie przebieg zdarzeń.

Piotr stwierdził, że obecnie politycznie jestem bezradny w temacie wprowadzenia emerytur stażowych (i nie tylko !!). Przewodniczący jasno przekazał, że czas zacząć działać i iść po swoje. Trzeba w tym temacie zaangażować członków związku i pracowników.

Zaproponował przeprowadzenie działań mających doprowadzić do projektu obywatelskiego ustawy o emeryturach stażowych. Mamy projekt ustawy, trzeba zacząć działać, Zbierzmy milion podpisów i złóżmy projekt w Sejmie.

Piotr zaproponował aby w skład Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej weszli wszyscy Przewodniczący Regionów i Sekretariatów. Po wystąpieniu przewodniczącego nastąpiła dyskusja w wyniku której wszyscy występujący wsparli ten pomysł i przez specyficzną formę głosowania (online zapytanie, czy ktoś jest przeciw lub się wstrzymał) wszyscy wsparli takie działania. Napisałem o specyficznej formie głosowania, bo my w KK niestety ani prawnie ani technicznie nie jesteśmy przygotowani póki co do takich głosowań, nad czym od dawna osobiście boleję. W IndustriALL Europa np. podczas obrad Komitetu Sterującego wykorzystuje się możliwości platformy Zoom i można głosować klikając odpowiedni przycisk i wszystko jest zliczane itd. No ale przynajmniej KK obraduje online, bo np. w moim Regionie od początku pandemii nie odbyło się ani jedno posiedzenie online Zarządu Regionu.

Wracając do projektu obywatelskiego w sprawie emerytur stażowych w dniu 7 maja odbędzie się konferencja prasowa podczas której przewodniczący poinformuje społeczeństwo o naszej akcji.

To był tak naprawdę najistotniejszy punkt obrad KK a po nim były informacje z branż w których są jakieś istotne problemy. Bardzo znaczną część obrad poświęcono sytuacji w górnictwie i energetyki. Dominik Kolorz oraz przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Kamiennego – Bogusław Hutek omówili przebieg negocjacji umowy społecznej.

To co się obecnie dzieje w Krajowym Sekretariacie Górnictwa i Energetyki jest nie do pozazdroszczenia. Wiemy, że prowadzone były negocjacje umowy społecznej w górnictwie i że parafowano umowę ale okazuje się, że nastąpił pewien rozłam i np. przedstawiciele tej samej sekcji górnictwa bodajże z Jastrzębskiej Spółki maja pretensje do negocjujących umowę i ostro to wyrazili krytykując szefa regionu.

Znacznie gorzej jest jednak w energetyce, to ten sam sekretariat ale tu problemy różnorakie.

Jarek Grzesik przewodniczący Sekretariatu przedstawił sytuację w Grupie Energetycznej Tauron, gdzie obecnie jest duży spór w związku z planami restrukturyzacji grupy. Sytuacja jest zła. Rozpoczęły się działania kolegów związkowców z Taurona w obronie swojej grupy. Ponadto przygotowywany jest program konsolidacji energetyki, ale związkowcy twierdzą, że kompletnie brak jest dialogu i konsultacji.

Nie chcę przechodzić do szczegółów, ale widzę dość wyraźnie rozbieżności i sprzeczności pomiędzy kolegami z górnictwa i energetyki. Problemów jest wiele ale główny problem to brak dialogu również wśród grup związkowców z Sekretariatu.

 

Po długiej, wyczerpującej dyskusji, uzgodniono spotkanie w przyszłym tygodniu przedstawicieli energetyków z Solidarności w celu omówienia przeprowadzenia akcji protestacyjnej, ponieważ uznano, że same pisma i tego typu działania nie mają szans powodzenia.

Jak wspomniałem problemy tego Sekretariatu (KSGiE) zdominowały znaczną część obrad KK.

W dalszej części obrad koledzy i koleżanki z innych branż naświetlili sytuację u siebie.

Maria Ochman opowiedziała o problemach w służbie zdrowia. Od stycznia mieli rozmowy z Ministerstwem Zdrowia o wynagrodzeniach w służbie zdrowia. Konsultacje ustawy w tej sprawie trwają. Duże rozgoryczenie zauważyłem w wypowiedzi Marioli, opowiadała jak jest hejtowana za swoją działalność, to przykre.

Ryszard Proksa – tradycyjnie oświecił nas o sytuacji w oświacie, 18 maja będzie spotkanie z Ministrem, rozmowy na temat wynagrodzeń.

Zbyszek Kuszlewicz – informował o stanowisku dotyczącym lasów państwowych (grozi ponoć nam wyłączenie 40% lasów z działalności gospodarczej).

Bogdan Szozda krytykował narzekał na organizację Komisji Trójstronnych.

Zbyszek Sikorski powiadomił nas o powstawaniu Polskiego Holdingu Spożywczego. Po czterech latach udało się również uruchomić zespół trójstronny przemysłu spożywczego.

Alfed Bujara tradycyjnie o sytuacji w handlu.

Kol. Piotr Łusiewicz omówił bieżącą sytuacje w gazownictwie. Poinformował o podpisanych porozumieniach płacowych w PGNiG oraz GAZ-SYSTEM.

Przedstawił sprawę wszczęcia sporu zbiorowego w Polskiej Spółce Gazownictwa oraz gróźb pracodawcy dotyczących wypowiedzenia ZUZP.

Poinformował o wchłonięciu Spółki Polskie LNG przez GAZ-SYSTEM oraz połączeniu NSZZ „Solidarność” w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM.

 

Henryk Nakonieczny – przekazał informacje na temat działań dotyczących uregulowania prawnego pracy zdalnej. Na dzisiaj obowiązują uregulowania z ustawy covidowej, natomiast ustaleń dotyczących pracy zdalnej w Kodeksie Pracy póki co nie ma i będzie trudno się porozumieć z pracodawcami w tym temacie z powodu dużych rozbieżności stanowisk co do tego jak powinny wyglądać zapisy dotyczący HO..

Bogdan Biś poinformował o beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego – raczej nie będzie możliwości przyjazdów pielgrzymkowych na uroczystość, raczej odbędzie się uroczystość zamknięta. Również Pielgrzymka Ludzi Pracy może się nie odbyć w tym roku a co gorsze żaden Region nie zgłosił się póki co do organizacji tej Pielgrzymki w przyszłym roku.

Piotr Duda zaproponował żeby członkowie KK przeprowadzili w IPN autolustrację. Jeśli w zakładce „Inwentarz Archiwalny” widnieją jakieś dokumenty pod danym nazwiskiem, to można poprosić dziennikarza np. z TS aby sprawdził co jest w dokumentach.

Myślałem, że ten temat już dawno zamknięty a tu znów autolustracja, nie wiem, nie znam się, czy to interesuje w 2021 roku naszych członków, może tak, ja jakoś myślę, że to już powinno być dawno za nami, ale może nie mam racji. W każdym razie każdy może sobie na stronie IPN w zakładce „Inwentarz Archiwalny” wpisać swoje nazwisko czy kolegi i zobaczyć czy coś tam jest, no a jak jest to wtedy trzeba jak wspomniałem przez dziennikarza sprawdzić albo wystąpić oficjalnie do IPN.

Takim przestarzałym już według mnie akcentem kończę notatkę z obrad KK. Jak wspomniałem, istotnym punktem była decyzja o działaniach w sprawie emerytur stażowych.