Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2018-06-21

Notatka z obrad Komisji Krajowej

Obrady KK odbyły się w OW Hyrny. Jest to ośrodek FWP, który w niedługim czasie stanie się własnością NSZZ Solidarność. Obrady rozpoczęły się od przyznania tytułu „Człowieka Roku 2017 »Tygodnika Solidarność«” Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu.

Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski urodził się dnia 24 lipca 1949 r. w Poznaniu. W rodzinie Melanii i Aurelego Jędraszewskich. W latach 1967-1973 studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu oraz na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1973 r. z rąk ks. abp. Antoniego Baraniaka, metropolity poznańskiego. W 1977 r. uzyskał licencjat z filozofii na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Dwa lata później, w 1979 r., zdobył tytuł doktora. Habilitował się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1996 r. mianowany visiting professor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. 2 stycznia 2002 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Sakrę biskupią otrzymał 29 czerwca 1997 r. Jego dewizą biskupią są słowa „Scire Christum”, co oznacza „Znać Chrystusa”. Od 2014 r. jest wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. 8 grudnia 2016 r. papież Franciszek mianował arcybiskupa Marka Jędraszewskiego metropolitą krakowskim.
Tuż po wręczeniu tytułu Człowieka Roku Tygodnika Solidarność, w czasie obrad Komisji Krajowej, Solidarność i Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie podpisały akt powołania Międzynarodowego Instytutu Badań Fenomenu Solidarności. Instytut powstanie na Wydziale Filozofii krakowskiej uczelni. Filia Instytutu powstanie w Granadzie, przy tamtejszym biskupstwie. Instytut będzie miał na celu badanie fenomenu Solidarności jako związku zawodowego, jak również jako relacji międzyludzkich. Pracę nad Instytutem zaczęły się kilka miesięcy temu, czego wyrazem była uchwała KK podjęta w czasie posiedzenia Komisji Krajowej w Wieliczce pod Krakowem. Będzie to pierwszy instytut tego typu. „S” jest też prawdopodobnie pierwszym związkiem na świecie, którego dziedzictwo będzie badane w ten sposób.
Po tych uroczystościach obrady przerwano a członkowie KK udali się do zorganizowanej strefy kibica na mecz Polska - Senegal ( dzisiaj już wiemy, że lepiej byłoby kontynuować obrady ☹ ).

Podczas drugiego dnia obrad Komisji Krajowej w Zakopanem Grzegorz Adamowicz, nowy przewodniczący Zarządu Regionu Elbląskiego NSZZ „Solidarność”, złożył przysięgę na sztandar Związku. Zgodnie ze statutem jako nowy szef regionu został członkiem Komisji Krajowej.

Przewodniczący Piotr Duda w imieniu członków Komisji Krajowej, podczas drugiego dnia obrad, podziękował Jerzemu Obrębskiemu za dotychczasową pracę w KK. Obrębski, który przechodzi na emeryturę i nie jest już przewodniczącym Zarządu Regionu Płockiego, zgodnie ze statutem Związku z końcem kadencji przestanie być członkiem Komisji Krajowej. Przewodniczący wręczył odchodzącemu „Wielką Księgę Patriotyczną”, wydaną z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Jerzy Obrębski kierował Regionem Płockim przez ostatnią czteroletnią kadencję, zastępując wcześniej Wojciecha Kępczyńskiego. Po ostatnim WZD Regionu, nowym przewodniczącym został Andrzej Burnat.

W punkcie obrad dotyczącym informacji z prac prezydium, Wiceprzewodniczący T. Majchrowicz informował o wejściu w życie ustawy dotyczącej RODO. Uspokajał żeby nie wpadać w histerię, ustawa o ochronie danych jest od lat a do obecnej, przygotowujemy się jako związek. Tadeusz zapewniał, że niedługo ukażą się jednolite zasady zabezpieczania dokumentów na każdym szczeblu naszych struktur związkowych, wszyscy je otrzymają. Podkreślił, że za zabezpieczanie dokumentów odpowiada ta jednostka, która je przetwarza i nie da się tego scedować np. na Region. KK podjęła uchwałę scedowania na Prezydium prac związanych z uaktualnieniem deklaracji w związku z RODO.

Przewodniczący Piotr Duda relacjonując ostatnie wydarzenia, podkreślił mocno konflikty jakie mają miejsce w Grupie Energetycznej i w KGHM. Zarządy tych firm, które jak wiemy są firmami państwowymi nie kryją swojej niechęci do NSZZ Solidarność a faktycznie walczą z naszymi liderami w tych firmach. Piotr mocno skrytykował postępowanie Rządu w sprawie nie odmrożenia odpisu na fundusz socjalny, jak stwierdził Rząd ma pieniądze na swoje akcje (kredki, tornistry) a na fundusz socjalny nie. Chyba jak do tej pory, ze strony przewodniczącego nastąpiła najostrzejsza krytyka obecnej ekipy rządzącej. Na koniec stwierdził wprost „ moje możliwości się skończyły, ja już nie mam żadnych możliwości działania”. To wystąpienie przewodniczącego, mocne nadzwyczaj wystąpienie, było początkiem do dyskusji nad proponowanym stanowiskiem dotyczącym wynagrodzeń w strefie budżetowej, minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości odpisów na ZFŚS. Obecnie podstawę do wyliczeń odpisu podstawowego stanowi przeciętne wynagrodzenie z drugiego półrocza 2012 roku. Po dyskusji i poprawkach stanowisko przyjęto. Większość dyskutantów przychyliła się do stwierdzenia przewodniczącego, że jeśli sytuacja w wymienionych kwestiach się w najbliższym czasie nie poprawi, to we wrześniu będziemy szykować się do manifestacji, być może tak jak rok temu w terminie tuż przed rozpoczęciem Pielgrzymki Ludzi Pracy. Komisja Krajowa upoważniła kierownictwo Związku do opracowania scenariuszy działań - w tym akcji protestacyjnych - w razie niespełnienia jej postulatów.

Następnie przyjęto jeszcze stanowiska w sprawie: rocznicy strajków w 1988 r. oraz zatrudniania obcokrajowców.

Na koniec KK rozpatrywała dwa wnioski ws. wyrażenia zgody na wydłużenie kadencji w:

Krajowej Sekcji Drogownictwa, Krajowej Sekcji Pożarnictwa. W pierwszym przypadku nie było problemu, sekcja już dokonała wyboru i decyzja KK była tylko uprawomocnieniem tych wyborów, które odbyły się w czerwcu zamiast do końca maja. Niestety drugi przypadek, czyli sekcja pożarnictwa, to już sytuacja karygodna. Sekcja jest tak skłócona, podzielona, że mimo zwołania WZD nie dokonano wyborów. Przewodniczący P. Duda poinformował o wielokrotnych próbach dialogu i mediacji z jego strony i na koniec stwierdził, że jedynym rozwiązaniem sensownym jest likwidacja tej sekcji i ewentualne tworzenie jej od początku. Niestety stwierdzam, że ta sekcja, to nie jest jedyny przypadek w naszym związku, gdzie ambicje liderów, układy nieformalne itp. sprawy, biorą górę nad dobrem związku i członków związku. Podczas tych właśnie wyborów było tak wiele kłótni, niejasnych sytuacji, malwersacji, że u wielu zapewne, u mnie też, niesmak po tym wszystkim zostanie na długo. Tak nie powinno się dziać w Solidarności a się dzieje. Nie wiem czy powinienem tak oficjalnie pisać, ale piszę o tym, bo nie możemy tego chować pod dywan, należy zrobić rachunek sumienia i oczyścić sytuacje. Po dyskusji podczas obrad KK na temat sekcji pożarnictwa, po przeanalizowaniu, czy należy sekcję zlikwidować, czy wprowadzić zarząd komisaryczny, członkowie KK znakomitą większością podjęli decyzje o likwidacji sekcji.

 

Mirosław Miara