Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2018-05-17

Notatka z obrad Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

W dniach 17-18 kwietnia 2018 roku w Zabrzu odbyło się posiedzenie  Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Pierwszego dnia jeszcze przed obradami członkowie KK mogli zwiedzić udostępnioną turystom do zwiedzania Kopalnię Guido. Po zwiedzaniu obrady odbyły się w sali na poziomie   - 300 m w tejże kopalni. Gościem obrad KK, był miedzy innymi minister Stanisław Szwed. Wystąpienie ministra dotyczyło przede wszystkim prac tzw. komisji kodyfikacyjnej. Minister Szwed, potwierdził, że projekt komisji kodyfikacyjnej jako całość nie nadaje się do dalszego procedowania. Nie oznacza to jednak, że wiele zawartych tam rozwiązań nie zasługuje na uwagę i dyskusję. Jako przykład podał przepisy dot. czasu pracy. Po jego wystąpieniu odbyła się długa dyskusja. Zarówno członkowie Komisji Krajowej, jak i przedstawiciel rządu zadeklarowali otwartość dla takiej dyskusji. Ale to nie jedyny temat spotkania z ministrem Szwedem. Rozmawiano również o ograniczeniu handlu w niedzielę oraz procedowanej obecnie nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Członkowie Komisji Krajowej odnieśli się również do sytuacji w szpitalach zarządzanych przez spółki Centrum Dializa i AMG Centrum Medyczne, gdzie doszło do serii zwolnień liderów Solidarności.

W dalszej części obrad wiceprzewodniczący KK poinformował o przebiegu realizacji uchwały KZD dotyczącej wprowadzenia elektronicznych legitymacji członkowskich. T. Majchrowicz wymienił poszczególne Regiony i procenty realizacji ilości legitymacji. Okazuje się, że jest wiele regionów gdzie ten procent wynosi 0%, wiele gdzie wynosi 2%; 3% tylko nieliczne Regiony maja realizacje na poziomie 28% czy 40%. W całości związku uchwałę KZD zrealizowało 8,2% członków związku, zostawiam bez komentarza. Poinformowano członków KK o tym, iż w niedługim czasie będą przeprowadzane szkolenia z RODO (ochrona danych osobowych). RODO wchodzi w życie w maju, dotyczy również organizacji związkowych i niesie za sobą olbrzymie kary. Trochę późno na szkolenia, tym bardziej, że najpierw będą na poziomie szkolenia szkoleniowców a potem dopiero w Regionach, w Sekretariatach już oczywiście nie przewidziano, robimy w przyszłym tygodniu sami z własnej inicjatywy. Po informacjach z prac prezydium i zespołów KK, obrady pierwszego dnia zakończono a wieczorem członkowie KK w Teatrze Nowym w Zabrzu obejrzeli spektakl „Popiełuszko” wystawiony przez aktorów Teatru Dramatycznego w Białymstoku.

W drugim dniu obrad, tym razem w sali łaźni łańcuszkowej w kopalni Królowej Luizy w Zabrzu KK realizowała dalsze punkty obrad. Po raz drugi postawiono pod obrady projekty uchwał dotyczące organizacji z naszego sekretariatu tzn. Polskiej Spółki Gazownictwa. Tym razem obie uchwały zostały przegłosowane ( uchwały stwierdzające nieważność uchwał Zarządu Ziemia Radomska). Uchwały Zarządu Regionu Ziemia Radomska dotyczyły podważenia uchwał WZD PSG. Mamy w tej organizacji (PSG) poważny konflikt związany ze zmiana struktury firmy a co za tym idzie ze zmianą struktury organizacji związkowej. W przyszłym tygodniu odbędzie się WZD tej organizacji i chce bardzo wierzyć, że koledzy wybiorą władze organizacji na nową kadencję i zażegnają konflikt. Komisja Krajowa podjęła również decyzję o wydłużeniu mijającej kadencji w tej organizacji i w dwóch innych, do dnia 13 maja, aby mogły odbyć się w nich wybory.

Przyjęto również stanowiska  ws.  łamania praw pracowniczych i związkowych w podmiotach zarządzanych przez spółki Centrum Dializa i AMG w Sosnowcu oraz ws. dialogu społecznego w koncernie PGE GiEK S.A. ( stanowiska w załączniku).

 

Dość długa dyskusja była w temacie uchwały Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, dotyczącej projektu zmian w Statucie ( w załączniku). Region ten, przesłał tą uchwałę jako dokument pod obrady KZD.

Projekt przewiduje wydłużenie kadencji na pięcioletnie oraz przewiduje kadencyjność ( dwie kolejne kadencje) funkcji przewodniczącego na szczeblach władz wykonawczych regionalnych i krajowych. W dyskusji udział wzięli zwolennicy tego projektu jak również przeciwnicy, jakie będzie stanowisko KZD zobaczymy.

W wolnych wnioskach przewodniczący Regionu Warmińsko Mazurskiego – Józef Dziki przedstawił wyrok uniewinniający, Sądu, dotyczący autolustracji. Swego czasu na obradach KK była omawiana sprawa rzekomej współpracy agenturalnej, podczas służby wojskowej - Józka Dzikiego, który wówczas wszystkiemu zaprzeczył i powiedział, ze podda się autolustracji, obecnie oczyścił się z zarzutów.

 

Miara Mirosław