Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2022-12-13

Notatka z obrad Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

W dniu 8 grudnia 2022 r w Kołobrzegu w Sanatorium „Bałtyk” obradowała Komisja Krajowa NSZZ Solidarność.

Program obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia KK 22-23 września 2022 r.
 3. Informacje z prac Prezydium KK, zespołów KK
 4. Informacje z prac RDS, ROP
 5. Prezentacja wyników kontroli KKR w Castorama Polska Sp. z o. o.
 6. Uchwała ws. zmiany regulaminu obrad KK
 7. Uchwała ws. zmiany zapisu § 16 ust. 1 Ordynacji Wyborczej 
 8. Odwołanie od Decyzji Prezydium KK nr 142/22 ws. odmowy rejestracji Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji
 9. Wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy ws. lubelskiego lipca
 10. Informacje z prac sekretariatów branżowych i regionów
 11. Wolne wnioski

W informacji z prac Prezydium Henryk Nakonieczny omówił sprawy dotyczące powołanej niedawno przez Premiera Komisji związkowo-rządowej. W składzie Komisji z NSZZ Solidarność jest 9 osób. Komisja będzie zajmować się trzema postulatami które zgłaszaliśmy na szykowaną i odwołana manifestację. Te trzy postulaty podzielono jakby na 9 obszarów tematycznych. Jak stwierdził Przewodniczący Piotr Duda jeśli chodzi o postulat – „emerytury stażowe” to obecnie nie dyskutuje się „czy?”  ale „jak ?” i to jest jak stwierdził obiecująca zmiana nastawienia. Powstanie tej komisji to chyba moim zdaniem jedyny plus zapowiadanej i odwołanej manifestacji i mówiąc bardzo dyplomatycznie, moim zdaniem mieliśmy szczęście, że nastąpił niespodziewany bieg wydarzeń.

W punkcie – prezentacja wyników kontroli KKR w Castoramie, przewodnicząca KKR omówiła przebieg kontroli. Nie będę omawiał szczegółowo wniosków pokontrolnych dotyczących działalności osób z tej organizacji związkowej, bo nie nadaje się to do publikowania, powiem tylko, że to „masakra i dramat”.

Następnie członkowie KK zdecydowali o zmianie treści regulaminu obrad KK a zmiana dotyczyła częstotliwości obrad KK. Dotychczas zapis mówił o obradach nie rzadziej niż co dwa miesiące a obecnie będzie nie rzadziej niż raz na kwartał.

Uchwalono również zmianę w Ordynacji Wyborczej”

§ 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Kandydatury zgłasza się pisemnie do komisji zakładowej, zakładowej komisji koordynacyjnej lub zakładowej komisji wyborczej oraz ustnie na posiedzeniu wyborczym.

Następnie ponownie już KK zajmowała się rejestracją Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji. Poprzednim razem już omawiałem problem w tej branży a dotyczy on niepłacenia składek w wysokości ustalonej naszymi przepisami. Tym razem po dyskusji online z przedstawicielami tej branży zanosi się moim zdaniem na porozumienie i raczej dojdzie do rejestracji tej Sekcji.

Następnego punktu: „Wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy ws. lubelskiego lipca” , przepraszam ale nie będę omawiał, bo uważam to za żenujące. Już drugi raz KK zajmowała się tym tematem bo Region kłóci się z Sekcją, kto ma prawo do organizowania obchodów.

To tyle jeśli chodzi o najważniejsze sprawy z tych obrad. Wieczorem odbyło się spotkanie opłatkowe w którym uczestniczył   ksiądz biskup koadiutor diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Zbigniew Zieliński.