Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2019-12-02

Notatka z obrad Komitetu Wykonawczego IndustriALL Europa

W dniach 26-27 listopada 2019 roku w Helsinkach  odbyły się obrady Komitetu Wykonawczego IndustriALL Europa. Jak na ironię, na obrady nie przybyło 35 uczestników ze względu na strajk związków zawodowych linii lotniczej Finnair. Co najciekawsze to był strajk solidarnościowy z pracownikami, związkowcami poczty fińskiej, którzy są w sporze zbiorowym z pracodawcą. Tak sobie pomyślałem przy okazji tej sytuacji, że w Polsce taki strajk solidarnościowy jednej grupy zawodowej w sprawie innej grupy zawodowej w chwili obecnej raczej trudno sobie wyobrazić.

Mnie udało się dotrzeć na obrady tylko dlatego, że miałem kupione bilety z przesiadką w Rydze i moje loty w obie strony obsługiwała łotewska linia lotnicza Air Baltic. Natomiast przewodniczący z Sekretariatu Metalowców oraz przewodniczący z Sekretariatu Górnictwa i Energetyki nie dotarli na obrady, ponieważ ich bilety były właśnie na fińską linię lotniczą Finnair.

Obrady Komitetu Wykonawczego otworzył przewodniczący fińskich związków zawodowych Riku Aalto. Przedstawił trudną w chwili obecnej jego zdaniem  sytuację w Finlandii. Stwierdził, że pracodawcy chcą obniżać zapisy Układów Zbiorowych Pracy, odwołali spotkanie dwustronne pracodawcy związki zawodowe jak dowiedzieli się o strajku poczty.

Na obrady Komitetu Wykonawczego przybył Antti Rinne - Premier Finlandii. Okazało się, że Antti był związkowcem i nawet swego czasu był również członkiem Komitetu Wykonawczego IndustriALL Europa. W 2014 został przewodniczącym Socjaldemokratycznej Partii Finlandii, w latach 2014–2015 był wicepremierem i ministrem finansów a w 2019 został premierem  Finlandii.

W swoim wystąpieniu podkreślił, że w Finlandii po 16 latach jest w końcu Rząd Socjaldemokratyczny, którego jest Premierem. Oświadczył, że Rząd uruchomił pakiet przyszłości, przewidziano 300 mln Euro więcej na drogi, wprowadzono obowiązkowe wykształcenie średnie dla obywateli, obowiązkowa nauka w szkole do 18 roku życia, dziecko premiera chodzi do państwowej szkoły. Stwierdził, że wykształcenie ma wpływ na bezrobocie i 41 % bezrobotnych, to ludzie z wykształceniem podstawowym, dlatego wprowadzono obowiązkowe wykształcenie średnie. Co do zmian klimatu oświadczył, ze nie ma czasu na dyskusje, trzeba działać i Finlandia do 2030 roku będzie bezwęglowa !! Podkreślił dużą rolę dialogu społecznego.

Po Premierze Finlandii głos zabrał Antii Peltomaki członek Komisji Europejskiej. Stwierdził, że przez ostatnie 6 lat w Unii Europejskiej stworzono 14 mln. dodatkowych miejsc pracy, bezrobocie spadło w UE z 24% do 14%.

Po tych wystąpieniach obrady prowadził Luc Triangle – Sekretarz Generalny IndustriALL Europa. W sprawie klimatu stwierdził, że IndustriALL oczywiście popiera politykę neutralności klimatu ale musi to być polityka sprawiedliwa. Natomiast skrytykował politykę dialogu w UE.  Podkreślił, że chcemy negocjacji zbiorowych w Europie.  Europa nie jest miejscem równych praw. W wielu krajach pracownicy i związkowcy są źle traktowani. Dialog społeczny jest potrzebny, Układy Zbiorowe są potrzebne. Związkowiec z Hiszpanii stwierdził, że w Hiszpanii pozamykano kopalnie i elektrownie i teraz importują energię też szkodliwą. Klimat to nie tylko Europa – stwierdził a przemiany muszą być społeczne a nie antyspołeczne.

Po przerwie i lanchu obradom przewodniczył Michael Vassiliadis – Przewodniczący  IndustriALL Europa. Koledzy z Finlandii zaproponowali przyjęcie przez Komitet Wykonawczy oświadczenia wspierającego negocjacje zbiorowe na poczcie w Finlandii. Po przeczytaniu treści oświadczenia członkowie Komitetu Wykonawczego przyjęli je jednogłośnie.

W dyskusji na temat klimatu padło ciekawe stwierdzenie, że przecież nie możemy importować stali z Chin, żeby budować w UE wiatraki. Na skutek polityki klimatycznej UE zaczyna mieć kłopoty z produkcją stali a niezwłocznie trzeba zadbać o przemysł papierniczy, szklarski ( przemysł energochłonny), bo będą za chwilę kłopoty takie jak z hutami. Do 2030 roku ma być o 30% zmniejszona emisja gazów cieplarnianych, odwęglanie i cyfryzacja to dwa istotne tematu jakimi ma zajmować się IndustriALL. Hasło sprawiedliwe przemiany było wymieniane w dyskusji wielokrotnie.

W następnej części dyskusji omawiano realizowaną obecnie kampanię Together at Work. Pochwalono organizacje związkowe z kilku państw za wzmożoną działalność w sprawie kampanii, stworzenie odpowiednich stron internetowych ( też mamy; www.togetheratwork.eu/poland/ ).

Luc Triangle stwierdził, że UE musi reagować w sprawie Układów Zbiorowych  aby wzrosła ich rola, przez lata kryzysu ingerowała negatywnie, to teraz ma obowiązek zareagować pozytywnie. Rola związków zawodowych w Europie zmniejszyła się, musi się to zmienić. IndustriALL Europa musi uczestniczyć w debacie która się toczy w UE między innymi w sprawie europejskiej płacy minimalnej. Otrzymamy projekt rezolucji (trzeba sprawdzić czy projekt nam odpowiada). W projekcie dotyczącym płacy minimalnej ma być zapisane ponoć: żeby uznać istniejące rozwiązania w państwach gdzie jest to dobrze rozwiązane, tam gdzie płaca minimalna jest odpowiednia UE nie musi się mieszać, tam gdzie nie ma rozwiązań lub partnerów społecznych tam trzeba to odpowiednio rozwiązać. Moim zdaniem związki skandynawskie narzuciły tu swoja narrację w temacie płacy minimalnej, bo oni maja dobre rozwiązania w tej sprawie u siebie, negocjują to w branżowych Układach Zbiorowych i nie chcą ingerencji UE. Wiadomo, że w krajach Europy Wschodniej płace są za niskie, oczywiście związkowcy z krajów zachodnich mówią, że to jest nieprawidłowo, ale powinniśmy sobie to załatwić w Układach Zbiorowych, bo za europejską płaca minimalną wypowiadali się właściwie tylko koledzy z Francji. Za europejską płacą minimalna oczywiście są związkowcy z Albanii ale wiadomo, tam płace są jeszcze mniejsze niż w Polsce.

 

W następnym punkcie obrad Sekretarz Generalny omawiał przygotowania do Kongresu Sprawozdawczo Wyborczego IndustriALL Europa, który odbędzie się w dniach 26-28 maja 2020 roku w Salonikach. Na obrady ma być zaproszony między innymi Frans Timmermans ( w nowej kadencji UE będzie zajmował się klimatem), lider opozycji w Grecji, Burmistrz Salonik, Luca Vicenti – Sekretarz z EKZZ. Poinformowano, że do końca stycznia można przesyłać propozycje zmian w Statucie, poproszono o 3 osoby z każdego regionu do komisji uchwał i wniosków. Trzeba zdecydować o kandydatach na Sekretarza Generalnego ( Luc Triangle będzie startował) oraz o ilości zastępców sekretarza i o kandydatach na te stanowiska. Luis Colunga  z Hiszpanii, który w tej kadencji był zastępcą sekretarza, stwierdził, że nie będzie startował. Do komitetu Wykonawczego można zgłaszać jedna osobę na 100 000 członków związku.

 

W drugi dzień obrad dyskutowano o ilości zastępców sekretarza, do 31 stycznia należy podać nazwiska kandydatów. Potem ponownie wrócono do tematu klimatu. Omawiano dokument UE dotyczący neutralnego klimatu do 2050 roku. Analizowano scenariusze, które maja doprowadzić o zera emisji dwutlenku węgla, stwierdzając, że można to osiągnąć przez użycie wodoru jako paliwa oraz poprzez magazynowanie CO².  W dokumencie UE jest opisane szczegółowo jakie cele mają być osiągnięte ale jak ma to być zrobione jeśli chodzi o pracowników, to już nie jest opisane.

Stwierdzono na szczęście, że w niektórych krajach przemysł, szczególnie przemysł energochłonny jest oparty na energii kopalnianej i konieczna jest sprawiedliwa transformacja. Michael Vassiliadis – Przewodniczący  IndustriALL Europa stwierdził, ze powinniśmy być bardzo ostrożni z tym dokumentem UE. Związkowiec z Francji stwierdził, że nie jest ważny cel tylko jak to można zrobić, Michael stwierdził, że możemy poprzeć dokument jeśli zostaną zapewnione sprawiedliwe zmiany. Dokonano zmian w stanowisku IndustriALL dotyczącym klimatu, podkreślając, że uzależniamy poparcie od dokonania sprawiedliwych zmian.

Luc Triangle omówił ciężka sytuację (zwolnienia pracowników) w takich filmach jak ArcelorMittal, Liberty,Thyssenkrupp, PSA ( tu ma nastąpić połączenie z Fiatem).

Pod koniec obrad, Komitet Wykonawczy przyjął w poczet członków organizację związkową z Turcji (metalowcy).

Mirosław Miara