Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2019-04-11

Notatka z obrad Sztabu Protestacyjno – Strajkowego NSZZ Solidarność

W dniu 10 kwietnia 2019 r. w Warszawie w siedzibie KK odbyło się kolejne posiedzenie Sztabu Protestacyjno – Strajkowego NSZZ Solidarność.

W pierwszej części obrad szefowie poszczególnych regionów zdali relacje z przeprowadzonych w dniu 4 kwietnia manifestacji pod Urzędami Wojewódzkimi. W każdym z miast wojewódzkich w manifestacji brało udział od kilkuset do kilku tysięcy związkowców z Solidarności. Praktycznie każdy z referujących przewodniczących kończąc relację kwitował ją stwierdzeniem, że zadanie zostało wykonane.

- Sądzę, że każdy ze związkowców biorący udział w tych manifestacjach ma swój pogląd, czy manifestacja była udana czy nie, czy frekwencja była odpowiednia czy nie.

Podczas manifestacji we Wrocławiu zdarzył się nieprzyjemny incydent, grupa działaczy ze szkolnictwa wystąpiła z transparentami szkalującymi Piotra Dudę oraz Ryszarda Proksę i oczywiście w Gazecie Wyborczej pojawiły się zdjęcia osób z tymi transparentami na tle prowadzących manifestację. Co gorsze te zdjęcia kilka dni „wisiały” również na stronie jednego z regionów.

Tak czy inaczej, po podsumowaniu tej akcji manifestacyjnej, nie podjęto decyzji o dalszych działaniach tego typu, czy innych.

W dalszej części obrad, Henryk Nakonieczny zreferował przebieg spotkania negocjacyjnego zespołu którym kieruje, ze stroną rządową. Spotkanie to odbyło się dzień przed naszymi obradami. Drugi zespół ds. klimatycznych i energii pod przewodnictwem Dominika Kolorza ma się spotkać niebawem. Henryk szczegółowo opowiadał o rozmowach w takich sprawach jak między innymi, losy ustawy o pluraliźmie związkowym w obszarach mundurowych (chodzi o to żeby NSZZ Solidarność mogła być również tam, gdzie obecnie może być tylko jeden związek zawodowy np. w Policji). Drugim tematem była sprawa odmrożenia funduszu socjalnego. Trzecim, losy ustawy dotyczącej ochrony działaczy związkowych ( przypomnę chodzi o zapisy, że nie można zwolnić związkowca zanim nie będzie wyroku Sądu). Czwartym tematem była możliwość odpisywania naszej składki członkowskiej od podatku. Przypomnę, że to było trzecie spotkanie tego zespołu. Po pierwszym, rokowania powodzenia były znaczne, po drugim okazało się, że rozmowy wróciły do punktu zerowego, wówczas była decyzja o manifestacjach pod urzędami. Teraz po trzecim spotkaniu z referowania zdarzenia przez Henryka Nakoniecznego, można wysnuć raczej wnioski, że w wymienionych trzech pierwszych pozycjach, rokowania są umiarkowanie optymistyczne a temat czwarty, co mnie zadziwia jakby się oddala w akceptacji przez stronę rządową. W związku z powrotem strony rządowej do rozmów, Solidarność pozostając w formule sztabu protestacyjno-strajkowego, będzie kontynuować negocjacje. Oprócz dotychczasowych zespołów powołano podzespoły m.in. dot. emerytur i systemu ubezpieczeń społecznych oraz Służby Ochrony Kolei.

W dalszej części obrad omawiano to co się dzieje w Krajowej Sekcji Szkolnictwa w związku ze strajkiem nauczycieli. Piotr Duda ostro skrytykował postepowania niektórych szefów regionów w związku ze strajkiem nauczycieli i działaniami podjętymi w regionach np. stanowiskiem Prezydium Zarządu Regionu Śląsko Dąbrowskiego piętnujące działania Szefa Krajowej Sekcji Szkolnictwa ( stanowisko właściwie domagające się odwołania szefa sekcji !!! ). Szczegółowo analizowano działania i błędy jakie zaistniały podczas ostatnich wydarzeń związanych ze strajkiem nauczycieli. Omawiano sytuację podziału w sekcji oświat , działania szefa sekcji, analizowano dalsze losy strajku. Z przyczyn oczywistych nie będę opisywał sytuacji szczegółowo.

Obrady sztabu trwały praktycznie 6 godzin, od godz. 12.00 do 18.00 z krótką przerwą na posiłek.

 

Mirosław Miara