Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2021-05-19

Notatka z posiedzenia szefów Regionów i Krajowych Sekretariatów

Na godz. 10.30 w dniu 18 maja Przewodniczący KK – Piotr Duda zwołał nadzwyczajne  posiedzenie szefów Regionów i Krajowych Sekretariatów. Posiedzenie rozpoczęło się w temacie problemów w energetyce. Wspominałem o tym w notatce z ostatniego posiedzenia KK. Na spotkaniu kolegów z energetyki NSZZ Solidarność w Katowicach w ubiegłym tygodniu, zdecydowano o zorganizowaniu protestu w dniu 9 czerwca w Warszawie. Najprawdopodobniej manifestacja przejdzie od Placu Trzech Krzyży do Urzędu Prezesa  Rady Ministrów.

Głównymi postulatami manifestacji będą:

  1. Brak dialogu społecznego
  2. Łamanie praw pracowniczych i związkowych
  3. Utrata miejsc pracy

Przewodniczący poinformował, że jeśli jakiś Sekretariat lub Region ma problemy w dialogu z „władzą” i chce dołączyć do manifestacji energetyków i chce zgłosić swoje postulaty, to jest taka możliwość oczywiście, natomiast nie jest to typowa ogólnopolska manifestacja NSZZ Solidarność a organizatorem jest Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki.

 

Drugim tematem była obywatelska inicjatywa ustawodawcza dotycząca emerytur stażowych.  Piotr przedstawił harmonogram działań i tak jak poprzednio wspominałem w dniu  25.05 w Warszawie szefowie Regionów i Sekretariatów w siedzibie KK podpiszą dokumenty, tworząc Komitet Inicjatywy Obywatelskiej. Około 15 czerwca wręczymy Marszałek Sejmu stosowne dokumenty związane z powstaniem Komitetu oraz projekt ustawy itd. Po upłynięciu czasu 2 tygodni ( czas na rejestrację) rozpoczniemy (NSZZ Solidarność) kampanię informacyjną i rozpoczniemy szeroką akcje zbierania podpisów. Wówczas w tej kampanii będzie można omawiać, prezentować projekt ustawy. H. Nakonieczny zaapelował żeby podczas w miejscu zbierania podpisów ( w okresie wakacyjnym i po) zawsze był projekt ustawy, żeby nie było potem odwołań, że ludzie nie wiedzą co podpisują. Teraz możemy i taka jest prośba Prezydium promować w środkach przekazu np. FB itp. logo kampanii.

 Następnym tematem posiedzenia było omówienie konferencji dotyczącej „Nowego Ładu”. Na najbliższym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego w czwartek  Premier Mateusz Morawiecki ma przedstawić szczegóły „Nowego Ładu”. Przewodniczący Piotr Duda stwierdził, że część założeń „Nowego Ładu” to nasze postulaty przedstawiane od dawna np. tj.: kwota wolna od podatku 30 000,00 zł., podwyższenie progu podatkowego z 85 do 120 tys. Zł., likwidacja umów śmieciowych. Będzie nadal zgłaszać w dalszych konsultacjach sprawę odliczania składek od podatku.

W dalszej części poinformowano nas, iż nadal nie ma porozumienia w sprawach zapisów dotyczących pracy zdalnej. Trwają również negocjacje wskaźników tj. minimalne wynagrodzenie, wzrostu wynagrodzenia w budżetówce, waloryzacji rent i emerytur. Piotr skrytykował również projekt ustawy dotyczącej wycinania lasów pod inwestycje, to projekt systemowego wykorzystywania gruntów pod inwestycje, oprotestowany przez środowisko leśników i Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska. To tyle najistotniejszych informacji z posiedzenia.

 

Uzyskałem informację, która jeszcze nie jest oficjalna, ma być wkrótce zakomunikowana, że bony o wartości 200,00 zł., które otrzymaliśmy z okazji 40-lecia Solidarności, będą mogły być wykorzystywane w naszych ośrodkach do końca 2021 r.

 

Mirosław Miara