Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2022-09-26

Notatka z posiedzenia obrad KK

W dniach 22-23 września 2022 r. w Zakopanem w Hotelu Hyrny obradowała Komisja Krajowa NSZZ Solidarność.

Program obrad:

Przyjęcie porządku obradPrzyjęcie protokołu z posiedzenia KK 25 maja 2022 r.Informacje z prac Prezydium KK, zespołów KKAktualna sytuacja społeczna w kraju w kontekście prognozowanych wzrostów wynagrodzeń w sferze finansów publicznychSkutki gospodarcze i społeczne wobec wysokich cen energii i gazu ze szczególnym uwzględnieniem zakładów energochłonnychAktualna sytuacja i problemy polskich nauczycieli oświatowych i akademickichInformacja na temat realizacji ustawy o wzroście wynagrodzeń w służbie zdrowiaInformacje z prac RDS, ROPUchwała ws. określenia minimalnej liczby członków Związku koniecznych do utrzymania przez organizację statusu podstawowej jednostki organizacyjnej ZwiązkuUchwała ws. zmiany Uchwały KK nr 6/18 ws. elektronicznych wyborówUchwała ws. zmiany Uchwały KK Nr 33/18 ws. powołania Rady Krajowego Funduszu StrajkowegoUchwała ws. zmiany uchwały KK Nr 11/09 ws. ankiet osobowych kandydatów/członków władz Związku (z późn. zm.)Uchwała ws. zmiany Uchwały KK Nr 21/06 ws. przyczyn utraty mandatu delegata lub członkostwa we władzach Związku (z późn. zm.)Uchwała ws. zmiany Uchwały KK Nr 2/15 ws. przyjęcia wzoru Deklaracji Członkowskiej NSZZ „Solidarność”Informacja na temat procedury rejestracji Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”Informacje z prac sekretariatów branżowych i regionówWolne wnioski

 

W pierwszym dniu obrady rozpoczęły się spotkaniem z przedstawicielami strony rządowej.

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego reprezentowali ministrowie: Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Witam na posiedzeniu Komisji Krajowej, ostatnie posiedzenie odbyło się kilka miesięcy temu, w maju, wtedy Komisja Krajowa poprzedzała XXX Krajowy Zjazd Delegatów. Wówczas dyskutowaliśmy na temat ważnych spraw związanych z gospodarką, nie sądziliśmy, że za kilka miesięcy będziemy znów rozmawiać o sprawach społeczno-gospodarczych. Dzisiaj największym problemem jest uchronienie miejsc pracy w tzw. firmach energochłonnych, wiemy jakie są galopujące ceny gazu, energii. Sytuacja w tych zakładach jest trudna, informują nas o tym przewodniczący komisji zakładowych. Po spotkaniu z przedstawicielami rządu w Regionie Śląsko-Dąbrowski, odbyło się spotkanie w Warszawie na Prostej, gdzie byli przedstawiciele zainteresowanych sekcji, regionów. Rozmawialiśmy z z Panem Ministrem Budą, jakie przygotować rozwiązania, umówiliśmy się, że kolejne spotkanie będzie z panem Premierem, jednak po rozmowie z premierem Morawieckim, zdecydowaliśmy, że poświecimy temu, ale nie tylko temu czas, w trakcie dzisiejszego spotkania z przedstawicielami rządu – spotkanie otworzył Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej.

 

Po wystąpieniu przewodniczącego głos zabrał Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Poinformował, że Rząd dwa dni wcześniej przyjął program dotyczący rekompensat cen energii, który obejmie kilkaset przedsiębiorstw. Teraz musi nastąpić proces legislacyjny tego programu.

Przedsiębiorstwa mogą liczyć na pomoc w wysokości od 2mln Euro do 25 mln Euro.

Będą to przedsiębiorstwa których koszty energii stanowią minimum 3% całkowitych kosztów i wzrosły obecnie minimum o 200%. Dopłata będzie dotyczyć wzrostu powyżej 200% i będzie wynosić 30%. Do końca roku będzie to 5 mld zł na ten program.

Minister poinformował, ze Rząd czeka również na decyzje Komisji Europejskiej w tych sprawach, tzn. pomocy dla przemysłu w związku z cenami energii i decyzji w sprawie ograniczenia cen.

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska w swoim wystąpieniu stwierdziła, że to co można wdrożyć w ramach puli krajowej, to Rząd wdraża ale jesteśmy we wspólnym rynku i pewne decyzje musza być w ramach UE. Poinformowała, że nie wszyscy sobie zdajemy sprawę, ale energia pochodząca z gazu, to w Polsce tylko 7-10% a około 70 % pochodzi z węgla. UE chce „wyjąć” gaz z nośników energii i tam zdecydować o ulgach. Polska ma inne stanowisko, bo u nas najwięcej energii produkujemy z węgla. Rząd RP proponuje również zawieszenie ETS (emisje co2) lub powrócić do poprzednich cen. Mamy w UE słabe poparcie w tych sprawach.

Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych w swoim wystąpieniu chwalił się połączeniem Orlenu, Lotosu i PGNiG. Skrytykował również bardzo mocno pakiet Fit for 55.Po tych wystąpienia odbyła się dyskusja – seria pytań i odpowiedzi. Waldemar Sopata z Tauron wydobycie pytał kiedy będą Rządowe decyzje wydobywcze ( inwestycje węglowe). Piotr Łusiewicz przekazał swoje wątpliwości co do wystarczających ilości zakupów gazu, wskazując na odpowiedzialnych za ten stan rzeczy. Dominik Kolorz po wystąpieniu Minister Anny Moskwy tłumaczył dlaczego uważa obecny Rząd za „zielony”, podkreślił, że to właśnie obecny Premier według niego zaakceptował program Fit for 55. Andrzej Karol z Sekcji Hutniczej pytał o stopnie zasilania gazem. Kazimierz Kimso wyraził obawy o działalność przemysłu spożywczego gdzie koszty energii to często 50% i więcej kosztów. Tomasz Wójcik podobne obawy wyraził w sprawie uczelni. Tadeusz Szumlański przedstawił ciężka sytuację przemysłu chemicznego w związku z cenami gazu i energii. Eugeniusz Formejster z Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego przedstawił trudna sytuację przemysłu drzewnego i papierniczego w związku z problemem pozyskiwania drewna.Większość odpowiedzi przedstawicieli Rządu była w stylu: „będzie dobrze” tak bym to lekko ironicznie ujął. No zobaczymy, oby tak było.Piotr Duda przypomniał się w sprawie emerytur stażowych podkreślając, że tego związek nie odpuści. Przypomniał również o projekcie ustawy w sprawie „ochrony działaczy związkowych”.

Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów wygłosił referat o podatkach, czyli o naprawie „Polskiego Ładu”. Przedstawił również informacje na temat budżetu. Po tej części programu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Przewodniczącego KK i przedstawicieli Rządu RP.

Konferencję rozpoczął Piotr Duda.

– Myślę, że nikt nie sądził, że przybędzie nam tyle nowych problemów, myśleliśmy, że będziemy rozmawiać o minimalnym wynagrodzeniu, o podwyżkach w sferze finansów publicznych, jednak okazało się, że na dziś najważniejszym tematem jest sprawa dotycząca ochrony całej naszej gospodarki, a przede wszystkim zakładów energochłonnych. Podwyżki cen energii, gazu, wszystkich nośników energii, z którymi mamy do czynienia, które wpływają na koszty pracy. Dla NSZZ „Solidarność” to ceny spekulacyjne, a nie rynkowe. Tak samo, jeśli mówimy o programie ETS, czyli handlu emisji CO2. To sytuacja niedopuszczalna. Dziś rozmawialiśmy o sytuacji zakładów energochłonnych, które mogą z tygodnia na tydzień podjąć decyzję o likwidacji i upadłości. Dzisiaj pan minister Buda z minister Moskwą przedstawili program przyjęty na radzie ministrów. Dziękuję panu premierowi Morawieckiemu, że tak godna i reprezentatywna grupa ministrów była na posiedzeniu Komisji Krajowej. Rozmawialiśmy przez ponad cztery godziny. Rozmawialiśmy również o ochronie indywidualnych odbiorców – usłyszeliśmy.

 

– To ważne spotkanie oznacza, że jest prowadzony dialog między stroną społeczną a rządem, między NSZZ „Solidarność” a rządem. Pamiętam ostatnie negocjacje w Gdańsku z panem premierem Mateuszem Morawieckim dotyczące odmrożenia wskaźnika, który był przez 8 lat mrożony przez koalicję PO-PSL, jeśli chodzi o wynagrodzenia w sferze budżetowej. To były ważne negocjacje, które przyniosły efekt. Jestem pewien, że po dzisiejszym spotkaniu przede wszystkim wiemy więcej jako NSZZ „Solidarność”. W drugiej części posiedzenia Komisji Krajowej będziemy decydować co dalej. Umówiliśmy się z panem premierem Morawieckim, że jeśli będą wątpliwości, to odbędziemy spotkanie w Warszawie z panem premierem, może nie całej Komisji Krajowej, ale szefów regionów i sekretariatów. Jako szef Solidarności mogę powiedzieć, że wspieramy rząd na poziomie Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o tzw. religię klimatyczną. Po raz kolejny wystąpiłem do szefowej KE o zawieszenie programu ETS-u, to w tej sytuacji sytuacja kuriozalna, niedopuszczalna. Dzisiaj musimy zapomnieć o tych programach gospodarczych, musimy ratować nasze gospodarki – zakończył Piotr Duda.

 

W dalszej części obrad członkowie KK realizowali program obrad.

W informacji z prac Prezydium KK, zespołów KK, H. Nakonieczny informował o stanowisku Prezydium KK w sprawie budżetu. B. Kubiak podsumował pomoc Solidarności Ukrainie, informując również, że konto bankowe z pomocą dla Ukrainy jest nadal aktywne i prosimy o dalsze finansowe wspieranie. B. szozda informował o pracy Zespołu KK ds. Rozwoju Przemysłu.

W informacji o aktualnej sytuacji społecznej w kraju w kontekście prognozowanych wzrostów wynagrodzeń w sferze finansów publicznych, Piotr Duda poinformował że sześć Sekcji Krajowych w Sekretariacie Służ Publicznych domaga się podwyżek.

Przewodniczący podsumowując stwierdził, że jak rozmowy w sprawie przemysłu energochłonnego, emerytur stażowych i budżetówki nie przyniosą efektów będziemy uruchamiać inne konkretne działania. Rozmowy o podwyżkach w budżetówce przewodniczący ma wraz z H. Nakoniecznym prowadzić osobiście. Zorganizuje również spotkanie z premierem w temacie przemysłu energochłonnego.

Mariola Ochman poinformowała o aktualnej sytuacji w służbie zdrowia w kontekście realizacji ustawy o wzroście wynagrodzeń, tu informacje były raczej pomyślne.

W dalszej części obrad członkowie podejmowali decyzje w sprawie projektów uchwał (tematy w programie obrad).

Podjęte uchwały za chwilę będą dostępne na stronie NSZZ Solidarność, więc nie będę ich omawiał.

Następnie przedstawiono informację na temat procedury rejestracji Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”. Złożono stosowne dokumenty co do zarejestrowania Sekcji, jednak są poważne wątpliwości co do wysokości płaconych składek w niektórych organizacjach. Decyzja o rejestracji zapadnie później po wyjaśnieniu sytuacji opłat składek. Przedstawiciele Regionu Pomoże Zachodnie złożyli dwa wnioski: jeden w sprawie obrony funkcjonowania Polskich szkół na Litwie, ten wniosek został jednogłośnie zaakceptowany przez KK. Drugi wniosek dotyczył konsultacji z danym Regionem, gdy dana jednostka organizacyjna występuje z wnioskiem o odznaczenie państwowe. Ten wniosek nie został przyjęty przez Komisje Krajową.

W końcowej części obrad poinformowano o uroczystościach we Włocławku na tamie w dniu 18.10. Przewodniczący Sekretariatu Handlu i Banków zaapelował do przewodniczącego KK o spotkanie konwentu (szefowie Regionów i Sekretariatów) aby omówić funkcjonowanie branż w przyszłości, oświadczając, że to co się wydarzyło na ostatnim KZD w Zakopanem i dotyczyło branż można nazwać skandalem i nie powinno mieć miejsca.

Członkowie KK NSZZ Solidarność przyjęli stanowisko w sprawie sytuacji społeczno- gospodarczej (poniżej).

KK