Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2022-01-13

Notatka ze spotkania online przewodniczących Regionów i Sekretariatów z Prezydium KK

W dniu 13 stycznia odbyło się spotkanie online przewodniczących Regionów i Sekretariatów z Prezydium Komisji Krajowej. Spotkanie trwało 4,5 godz.

Po powitaniu, przewodniczący KK – Piotr Duda poinformował nas że od bodajże 27 grudnia Prezydium KK działa w zmniejszonym składzie, ponieważ Bogdan Biś złożył rezygnację z pełnionej funkcji, ponoć z przyczyn osobistych, rodzinnych.

Przewodniczący poinformował, że pod koniec lutego jest planowane stacjonarne posiedzenie KK, natomiast w dniach 26-27 maja ma się odbyć Krajowy Zjazd Delegatów w Zakopanem.

W dalszej części obrad przewodniczący dość szeroko omówił sytuację związaną ze złożeniem w Sejmie projektu obywatelskiego – emerytury stażowe. Omówił przebieg debaty Sejmowej w tym temacie, jak również krytycznie ustosunkował się do „Konfederacji” ,która zagłosowała „przeciw” skierowaniu projektu do dalszej pracy w Komisji Sejmowej. W dniu debaty nad projektem zgłoszony został również ( w końcu) projekt Prezydencki w temacie emerytur stażowych. Jak stwierdził przewodniczący, projekt ten niestety jest dość odległy od naszego ( np. kobiety staż 39 lat, mężczyźni 44 lata).

W dalszej części, bardzo, bardzo szeroko i długo, omawiano problemy w Sekretariacie Nauki i Oświaty. Problemy związane z nierealizowaniem porozumienia, płacami itd., itp. Pod patronatem przewodniczącego KK odbywały się spotkania z przedstawicielami ministerstwa ( bodajże 4 spotkania) i Sekretariatu. Wydaje się, że końca problemów póki co nie widać, tak bym to podsumował.

Po zakończeniu tematu związanego ze szkolnictwem, przewodniczący rozpoczął temat związany z fuzją Orlen, Lotos, PGNiG. Przekazał mi głos, abym przedstawił temat związany z negocjacjami i podpisanym porozumieniem. Po mojej prezentacji tematu, przewodniczący poinformował jeszcze, że w dniu wczorajszym podczas posiedzenia Prezydium Rady Dialogu, był atakowany przez centrale związkowe OPZZ i Forum za to, że Solidarność bez nich negocjowała porozumienie. Wspomnę w tym miejscu, że ja również miałem pytania dziennikarzy, dlaczego tylko my negocjowaliśmy porozumienie. Odpowiadałem, że KSPCH zrzesza organizacje związkowe Solidarność z Orlenu, PGNiG i Lotosu i zwrócilismy się do Ministra Aktywów Państwowych o negocjacje umowy społecznej w związku z fuzją i Minister podjął się patronowaniu takich negocjacji i tyle.

Henryk Nakonieczny omawiał opinię Prezydium KK w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie pandemii COVID – 19 ( opinia Prezydium na stronie KK).

W dalszej kolejności przewodniczący Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki omawiali sytuacje w górnictwie.

Okazuje się, że podpisana Umowa Społeczna szumnie przedstawiana w mediach, może być nierealizowana, ponieważ Rząd podejmuje działania, które mają skrócić okresy działania niektórych kopalń wbrew zapisanym uzgodnieniom. Koledzy zasygnalizowali również, że być może po manifestacji w Luksemburgu, potrzebna będzie manifestacja w Brukseli podczas obrad Europarlamentu nad tematami związanymi z klimatem i pakietem fit for 55, który kategorycznie trzeba zbojkotować, zatrzymać.

Następnym punktem bardzo szeroko i długo omawianym, była sprawa dotycząca tworzących się organizacji służb mundurowych – policji. Najprawdopodobniej powstały nieprawidłowości w formie potrącania składek w niektórych tych organizacjach, mówiąc dyplomatycznie i sprawy będą szeroko wyjaśniane.

Przewodniczący Regionów i Sekretariatów otrzymali kilka dni temu pismo dwóch pracowników naszego związku ( z rozwoju związku). Sprawa ta była wobec powyższego wyjaśniana na dzisiejszym posiedzeniu i raczej nie powinienem wchodzić w szczegóły w tej notatce. Moim zdaniem, chociaż nie wiem tego do końca przecież, skarga tych pracowników nie jest obiektywna.

Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego poinformował o powstającym Holdingu Spożywców. Co ciekawe przewodniczący poinformował, że podczas rozmów domagają się porozumienia podobnego jakie zawarto „u chemików”.

Na koniec, znów dość długo, omawiano sprawę rozpoczętego procesu wykluczania nas ( Solidarności) z EKZZ – Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Sprawa ta była omawiana na stronie Solidarności i Tysola, więc nie będę jej teraz ponownie przybliżał.

Faktem jest, że EKZZ tak jak również organizacje w których my jesteśmy afiliowani, przeginają ze swoją lewackością i zajmują się często tematami dalekimi od naszych oczekiwań tj. jak LGBT itp. Natomiast ja osobiście uważam, że mimo wszystko powinniśmy być póki co w tych organizacjach, bo mamy w branżach i w naszej też, wiele firm zagranicznych i powinniśmy mieć możliwość jakichkolwiek interwencji w organizacjach międzynarodowych. Zobaczymy jak sprawa Solidarności i EKZZ potoczy się dalej, czas pokaże.

 

Mirosław Miara