Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2024-02-26

NSZZ Solidarność w ORLEN

Mijający rok nie należał do najłatwiejszych.

Procesy konsolidacyjne i nie kończące się zmiany w Grupie Kapitałowej ORLEN od dłuższego czasu wpływają niepokojąco na ponad 60 tysięcy pracowników. Decyzje biznesowe i ekonomiczne powodują szereg zmian, na które staramy się reagować szybko i skutecznie, być elastyczni i na bieżąco dostosowywać się do zmian wprowadzanych przez Pracodawców.

Stabilność zatrudnienia i wynagrodzenia, szczególnie w Spółkach, to podstawowe problemy, na które musimy praktycznie cały czas reagować. W Spółkach GK ORLEN w ostatnim czasie udało się wprowadzić jako standard wspólny fundusz socjalny, doprowadzić do ujednolicenia opieki zdrowotnej i ubezpieczeń na życie, wprowadzić szeroko pojęte benefity i co chyba najważniejsze wynegocjować w kilku z nich Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy.

W ORLEN S.A. jesteśmy jedną z trzech reprezentatywnych organizacji związkowych, liczącą ponad 3 tysiące członków i obejmujemy swoją działalnością 30 pracodawców z Grupy Kapitałowej ORLEN.

Procesy konsolidacji spółek nie wpłynęły na zahamowanie rozwoju naszej organizacji. Wręcz przeciwnie - nasze uzwiązkowienie rośnie, ponieważ pracownicy widzą potrzebę reprezentowania ich interesów i naszą skuteczność w realizacji ich spraw.

Rośniemy w siłę – naszą rolą jest obrona pracownika, jego miejsca pracy, godnego wynagrodzenia i dobrych warunków socjalnych.

Możemy pochwalić się sukcesem wynegocjowanych w miesiącu styczniu br. porozumień płacowych na ten rok we wszystkich spółkach GK ORLEN – w niektórych przypadkach podwyżki wynagrodzeń były najwyższe w historii, w niektórych po raz pierwszy pracownicy uzyskali dzięki nam podwyżki i nagrody na święta, ponieważ wcześniej nie byli przez nas reprezentowani, a pracodawca ograniczał do minimum poziom benefitów.

Same procesy i przejęcia części zakładów pracy, czy to LOTOS, PGNiG i ENERGA wprowadziły dużą dezorganizację, ale właśnie w takich przypadkach byliśmy potrzebni, aby zabezpieczyć pracownikom dobre warunki przejścia – przede wszystkim gwarancje dalszego zatrudnienia i nie pogorszenie warunków płacowych i socjalnych. W 2023 roku braliśmy udział w ponad 20 negocjacjach porozumień tzw. zmieniających, zabezpieczających 48 - miesięczny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia oraz 24 - miesięczny okres utrzymania dotychczasowych warunków pracy i płacy, w tym w szczególności miejsca świadczenia pracy.

Działamy również w strukturach branżowych – jesteśmy wiodącą organizacją w Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego, afiliujemy do Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego. Nasze najbliższe posiedzenie Rady KSPN w czerwcu br. będzie poświęcone omówieniu bieżących spraw związanych z procesami dalszej konsolidacji spółek z sektora paliwowo – gazowego.

Więcej o naszej organizacji, o tym nad czym pracujemy znajdziecie Państwo na naszej stronie: www.solidarnoscorlen.pl. Zapraszamy.

 

Marek Balkowski

Przewodniczący

Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”

ORLEN S.A. i GK ORLEN