Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2015-10-01

Obchody święta pracowników rumuńskiego przemysłu naftowego organizowanego przez Krajowy Związek PETROM-Energy w Rumunii

Sprawozdanie z uczestnictwa w corocznych obchodach święta pracowników rumuńskiego przemysłu naftowego organizowanego przez Krajowy Związek PETROM-Energy w Rumunii w dniach 04-11.09.2015r.

 

Sekretariat Przemysłu Chemicznego reprezentowany był przez Ireneusza Besser oraz Arkadiusza Karaszewskiego.

Na zaproszenie Rumuńskiego Związku Zawodowego PETROM, w corocznym święcie pracowników rumuńskiego przemysłu naftowego w Rumunii oprócz delegacji z naszego Sekretariatu uczestniczyły także delegacje 2 związków zawodowych z Węgier, 2 związków zawodowych z Serbii, delegacja ze Słowacji, Austrii a także po raz pierwszy pracownicy sektora gazowego z Mołdawii.

Zaproszeni goście mieli przyjemność uczestniczyć w oficjalnych obchodach święta pracowników rumuńskiego przemysłu naftowego, w ramach których przywitani zostaliśmy przez Przewodniczącego Związku Zawodowego PETROM Pana Liviu Luca, z którym każda delegacja miała możliwość zamienić kilka słów. Wysłuchaliśmy przemówień oficjalnych, były gratulacje i podziękowania za owocną współpracę strony społecznej z władzami OMV PETROM.  Usłyszeliśmy informację o ostatnich dokonaniach Spółki a także o planach na przyszłość.

Od dnia 5 września, wraz z szefostwem Związku Zawodowego PETROM, zaproszeni goście uczestniczyli w nieformalnej części obchodów święta, zorganizowanej w miejscowości 23 Mila w przepięknej części Rumuni – Delcie Dunaju.

Mieliśmy okazję od wymiany doświadczeń pomiędzy związkowcami ze wszystkich zaproszonych krajów. Rozmowy w czasie zajęć programowych jak i przy okazji wspólnych posiłków zaowocowały wiedzą o codzienności życia związkowca w poszczególnych krajach, o sukcesach i problemach a także o sytuacji społeczno-gospodarczej. Podobnie jak w Polsce jedną z głównych bolączek o jakich usłyszeliśmy jest zmniejszające się uzwiązkowienie oraz problem z pozyskaniem nowych członków. Zagraniczni koledzy dopytywali o poziom wynagrodzeń w Polsce w różnych branżach, o sposób funkcjonowania związków zawodowych w naszym kraju. Wyjaśniliśmy również na czym polega struktura terytorialno-branżowa NSZZ „Solidarność”, oraz jak można funkcjonować gdy w zakładzie jest więcej jak jedna organizacja związkowa.

 

Arkadiusz Karaszewski

Ireneusz Besser