Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-08-03

Obrady grupy roboczej ds. polityki środowiskowej państwa RDS przy zespole ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Przypomnę, że od jakiegoś czasu próbuję interweniować w sprawie zapowiadanej ustawy dotyczącej prawa wodnego. Zgłaszałem problem do Prezydium KK i na skutek tej interwencji odbyło się 13 lipca posiedzenie w siedzibie KK na Jasnej w Warszawie ( przesyłałem notatkę z tego posiedzenia). W skutek tych interwencji zostałem poproszony do udziału w obradach grupy roboczej ds. polityki środowiskowej państwa RDS przy zespole ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. W tym zespole i w grupie roboczej działa nasz kolega Radosław Mechliński, członek Rady Dialogu Społecznego. Obrady grupy roboczej ds. polityki środowiskowej państwa odbyły się 3 sierpnia w Warszawie w Centrum Dialogu Społecznego. Uczestnikami byli: przedstawiciel BCC, dwie przedstawicielki Lewiatana, przedstawicielka Ministerstwa Rozwoju, 2 przedstawicieli NSZZ Solidarność i jeden OPZZ.
Podczas obrad dowiedziałem się, że w połowie sierpnia ma się ukazać nowy projekt tej ustawy, to już będzie 4 wersja, ma się również ukazać ocena skutków wprowadzenia tej ustawy przygotowywana przez Deloitte. 4 wersja nie była na tym posiedzeniu nikomu znana nawet przedstawicielowi Ministerstwa Rozwoju ( !!!) a przedstawiciela najważniejszego, czyli
z Ministerstwa Środowiska nie było. Istotne jest natomiast to, że ta właśnie grupa robocza ma przygotować opinię w sprawie projektu ustawy o prawie wodnym dla zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, jest więc możliwość żebyśmy wspólnie z pracodawcami próbowali usunąć zagrożenia jakie wynikają dla przemysłu po wprowadzeniu tej ustawy. Będzie tu potrzebna wzmożona nasza współpraca z PIPC ( Polska Izba Przemysłu Chemicznego i SPP (Stowarzyszenie Papierników Polskich).
Ustalono na spotkaniu, że grupa robocza, wystąpi do Ministra Środowiska o dostarczenie nowego (4) projektu ustawy i na następnym posiedzeniu w obecności przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rozwoju zostanie omówiony ten temat.
Podjęto również decyzję, że do następnego posiedzenia mamy możliwość zgłaszania tematów jakie grupa robocza ma omawiać na następnych posiedzeniu ( tematy dotyczące oczywiście polityki środowiskowej państwa). Proszę o zgłaszanie ewentualnych tematów.

Mirosław Miara