Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2019-10-08

Obrady IndustriALL Europa Region Wschodni

W dniu 3 października 2019 r. w Budapeszcie w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Chemii i Energetyki odbyły się cykliczne obrady IndustriALL Europa Region Wschodni. Region Wschodni to związkowcy z Polski; Słowacji; Czech, Węgier i Słowenii. Region ten jest jednym z najbardziej zaangażowanych i spotyka się cyklicznie dwa razy w roku na wiosnę i jesienią. Na wiosnę 2020 obrady będą na Słowenii a jesienią w Polsce.

Gościem obrad był Sekretarz Generalny IndustriALL Europa – Luc Triangle. Obrady prowadził tradycyjnie Jaroslav Soucek z OS Kovo Czechy.

Luc w swoim wystąpieniu omówił problem europejskiej płacy minimalnej. Jak wiemy szefowa Komisji Europejskiej - Ursula von der Leyen ogłosiła, że będzie chciała wprowadzić europejska płacę minimalną. Ta propozycja wywołała wiele dyskusji i zyskała przeciwników i zwolenników.

Luc Triangle, Sekretarz Generalny IndustriALL Europe, przedstawił warunki związkowe dla przyjęcia tej propozycji. Podkreślił między innymi, że propozycję można zaakceptować tylko wtedy, gdy związki będą zaangażowane w podejmowanie decyzji. Sekretarz Generalny powiedział, że płace minimalne i sposób ich ustalania nie mogą zostać ustalone bez konsultacji. Sytuacja poszczególnych krajów jest inna, ponieważ tam, gdzie sektorowe układy zbiorowe określają poziom płacy minimalnej, krajowe płace minimalne nie mają sensu. W przypadku braku wynagrodzenia sektorowego istotną rolę może odegrać wysokość krajowej płacy minimalnej. Liczba porozumień sektorowych w regionie nie jest przeważająca, dlatego kraje Europy Wschodniej są zainteresowane ustaleniem płacy minimalnej w UE.

Uczestnicy obrad wyrazili swoje stanowiska wobec propozycji europejskiej płacy minimalnej. Bogdan Szozda szef Krajowego Sekretariatu Metalowców wyraził wielką nadzieję, że propozycja szefowej Komisji Europejskiej wejdzie w życie, co jego zdaniem w Polsce jest oczekiwane i będzie przyjęte pozytywnie. Jak wiemy z wcześniejszych informacji europejskiej płacy minimalnej sprzeciwiają się bardzo mocno związkowcy z krajów skandynawskich. Oni mają te kwestie unormowane w rokowaniach zbiorowych i twierdzą, że propozycja europejskiej płacy minimalnej jest propozycją bardzo niekorzystną.

Na koniec dyskusji podsumowując ją, Luc stwierdził, że temat europejskiej płacy minimalnej jest tematem bardzo ważnym, istotnym dla organizacji związkowych i zapewne będzie przedstawione jasne stanowisko IndustriALL Europa w tej sprawie.

W następnym temacie obrad Sekretarz Generalny IndustriALL Europa – Luc Triangle poinformował zebranych o przygotowaniach do przyszłorocznego Kongresu. Opracowane jest już pięć dokumentów kongresowych. Na kongresie będzie zmieniona struktura IndustriALL, powstaną osobne komitety branżowe dla farmacji i chemii, nastapi indeksacja składek. Kongres odbędzie się pod koniec maja 2020 r. w Salonikach w grecji.

W następnym punkcie obrad Luc omówił inaugurację kampanii „Together at work”, która odbyła się 26 września w Brukseli. Podkreślił udział wielu przedstawicieli związków zawodowych w spotkaniu inauguracyjnym. Stwierdził, że kampania jest bardzo dobrze przygotowana i liczy na duże zaangażowanie poszczególnych związków zawodowych ze wszystkich państw wchodzących w skład IndustriALL Europa. Kampania będzie trwać od września 2019r. do marca 2020r.

Następnie uczestnicy obrad wyrazili solidarność z pracownikami fabryki SUZUKI na Węgrzech gdzie dochodzi do łamania praw pracowniczych,  bezprawnie zwolniono  liderów związków zawodowych.      Na Węgrzech sprawa SUZUKI jest złym przykładem dla firmy, gdzie  lekceważy się prawa związków zawodowych. Coraz więcej podobnych sytuacji występuje na polach działania  Węgierskiej Federacji Związków Zawodowych Chemii i Energetyki VDSZ. Dlatego naruszanie wszelkich praw związków zawodowych przez pracodawcę, należy rozwiązać wszelkimi środkami.

W dalszej części uczestnicy przeanalizowali sytuację gospodarczą w regionie i zmiany płac. Wspólne stanowisko jest takie, że region pozostaje poniżej średniej UE. Węgry są najgorszym krajem spośród pięciu krajów. Mimo wzrostu płac, nadrabianie zaległości jest wciąż najniższe, powiedział Kiss Ambrus, ekspert ekonomiczny. Stwierdził, że  dane gospodarcze w regionie są rozczarowujące dla pracowników, co może wzmocnić eurosceptycyzm.

Następnego dnia tj. 4 października w tym samym miejscu przedstawiciele KSPCH: Mirosław Miara, Sławomir Bezara, Bolesław Potyrała, Arkadiusz Karaszewski spotkali się ze związkowcami z Węgierskiej Federacji Chemii. To już trzecie takie spotkanie z kolegami z Węgier. Przypomnę, że w ubiegłym roku gościliśmy kolegów z Węgier na obradach Rady KSPCH w Oświęcimiu.

W pierwszej części spotkania omówiliśmy szczegółowo sytuację społeczno-gospodarczą w Polsce i na Węgrzech. Okazuje się, że koledzy z Węgier mają bardzo dużo zastrzeżeń do partii rządzącej i do Premiera Viktora Orbana. Stwierdzili jednak, że ekipa rządząca ma bardzo duże poparcie społeczne i sądzą, że 13 października 2019 r. w wyborach samorządowych partia rządząca uzyska duże, większościowe poparcie. Jak wymienialiśmy nasze postulaty, które udało się uzgodnić w Polsce, to koledzy z Węgier twierdzili, że u nich jest wszystko odwrotnie tzn. że nic nie mogą wynegocjować z Rządem i że nie ma dialogu społecznego. Stwierdzili jednak, że w ich związku zawodowym tez jest ostry podział na przeciwników i zwolenników partii rządzącej.

Na spotkaniu byli przedstawiciele węgierskiej  firmy farmaceutycznej Teva oraz Gedeon Richter, niestety tak się złożyło, że nasi polscy przedstawiciele z tych firm nie mogli przyjechać i nie mogli wymienić doświadczeń. Jak się okazuje w firmie Teva na Węgrzech jest sporo zagadnień, które budzą niepokój związkowców natomiast w Gedeon Richter ciągle nie można założyć Europejskiej Rady Zakładowej. Koledzy z Węgier zobowiązali się, że w ciągu kilku tygodni rozwiążą problem ERZ i Rada powstanie – zobaczymy.

Przewodniczący VDSZ -  Szekely Tamas zaproponował zorganizowanie w przyszłym roku na wiosnę w ośrodku związkowym nad Balatonem szkolenia na które będzie mogło pojechać z KSPCH do 10 osób z firm, które mają swoje odpowiedniki na Węgrzech. Zaprosiliśmy również kolegów z Węgier na spotkanie w Polsce jesienią 2020 r., które będzie połączone z jesiennymi obradami IndustriALL Europa Region Wschodni.

 

Mirosław Miara