Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-12-07

Obrady KK - Gdańsk

W dniach 7-8 grudnia 2016r. w Gdańsku w historycznej Sali BHP obradowała Komisja Krajowa NSZZ Solidarność. Było to pierwsze posiedzenie KK po Krajowym Zjeździe Delegatów, który odbył się 24-25 listopada w Płocku.

Podczas  oficjalnej części obrad, burmistrz Suchowoli Michał Matyskiel przekazał Komisji Krajowej wykonaną z brązu replikę pomnika bł. ks. Jerzego Popiełuszki, która stoi w centrum Suchowoli.

KK przyjęła stanowisko w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Obradująca w Gdańsku Komisja  Krajowa NSZZ „Solidarność” oddając hołd ofiarom stanu wojennego pozytywnie oceniła ustawę odbierającą wysokie emerytury komunistycznym oprawcom i wezwała do dalszych działań wobec osób zwalczających opozycję i „Solidarność”. W stanowisku zaapelowano również o uszanowanie daty 13 grudnia, która jest dniem poświęconym ofiarom stanu wojennego.

W informacjach z prac Prezydium, Wiceprzewodniczący  -  Tadeusz Majchrowicz poinformował, iż z redakcji Tygodnika Solidarność odszedł dotychczasowy Redaktor Naczelny – Krzysztof Świątek. Tygodnik ma obecnie nową szatę graficzną, prezentuje się bardzo dobrze, niestety powinniśmy starać się aby organizacje związkowe kupowały większe ilości Tygodnika, ponieważ obecnie ta sprzedaż na organizacje związkowe  jest bardzo mała, około 20 tys. szt. I w związku z tym dofinansowanie Tygodnika musi wynosić około 1,5 mln. zł.

Piotr Duda zapowiedział spotkania z szefami Sekretariatów w dn. 9 stycznia i z szefami Regionów w dn. 10 stycznia, aby jak stwierdził porozmawiać o pilnych problemach. Przewodniczący podkreślił, że dużą zasługa NSZZ Solidarność w ostatnim czasie, jest wywalczenie w ostatniej chwili ( interwencja w Senacie) częściowego odmrożenia ZFŚS o około 100 zł (odmrożenie na poziomie 2012r.). stwierdził również, że Solidarność jest otwarta na negocjowanie projektu dotyczącego „wolnych niedziel” i wszystkie spekulacje mediów, że chcemy karać więzieniem klientów, to oczywiście brednie. Następnym punktem obrad było omówienie kampanii dotyczącej ochrony znaku NSZZ Solidarność. Przypomnę, że znak, logo Solidarności jest własnością naszego związku, znak jest zarejestrowany w UE i są obecnie działania w celu rejestracji znaku na cały świat. Będzie szeroka kampania medialna dotycząca ochrony znaku. Odpowiednie plakaty w tej sprawie powinniśmy zamieszczać na naszych stronach internetowych w naszych publikacjach itp. Przedstawiciel górników, członek KK – Waldemar Sopata, przekazał rozgoryczenie Solidarności górniczej z powodu niezaakceptowania w całości  przez KZD stanowiska dotyczącego górnictwa a szczególnie tematu deputatów węglowych dla emerytów. Na znak protestu przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla  Kamiennego – Jarosław Grzesik, zrezygnował z mandatu delegata na KZD.
Drugiego dnia obrad, jak co roku członkowie KK złożyli kwiaty pod Pomnikiem Stoczniowców a następnie wraz z członkami i pracownikami Komisji Krajowej i Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” spotkali się na uroczystym opłatku. Gospodarzami uroczystości, które prowadził Tadeusz Majchrowicz, wiceprzewodniczący KK, byli przewodniczący naszego Związku Piotr Duda i szef gdańskiej „Solidarności” Krzysztof Dośla. Gościem związkowców był burmistrz Suchowoli Michał Matyskiel,

W czasie uroczystości przewodniczący Piotr Duda uhonorował pośmiertnie tytułem Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” śp. Alicję Olszewską. Pamiątkowy dyplom odebrał syn zmarłej w tym roku legendarnej pani Ali, strażniczki placu przed pomnikiem Poległych Stoczniowców. Przez dolnośląskich związkowców odznaczony został natomiast ks. abp. Sławoj Leszek Głódź. Kazimierz Kimso, przewodniczący dolnośląskiej „Solidarności”, wręczył metropolicie gdańskiemu Krzyż Tibi Mater Polonia. Odznaczenie to jest przyznawane przez Kapitułę działającą przy Zarządzie Regionu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym tym, którzy szczególnie zasłużyli się w dążeniu do odzyskania wolności w PRL lub w stanie wojennym, walczą z rosnącą dyskryminacją katolików, dążą do zmniejszenia bezrobocia i likwidacji wzrastającego totalitaryzmu.

Jesteście strażnikami i głosicielami etosu, który legł u podstaw „Solidarności”. Głosicie prawdę i godność ludzi pracy – mówił ks. abp. Sławoj Leszek Głódź podczas świątecznego spotkania. Życzenia związkowcom złożył też poseł Janusz Śniadek, który podzielił się również pewną refleksją:

– Wczoraj wychodząc Sejmu natknąłem się na manifestację kilkudziesięciu byłych esbeków, którzy protestowali przeciwko odebraniu im niesłusznych przywilejów emerytalnych. I pomyślałem wówczas, że nie jest źle. Dożyliśmy czasów, gdy esbecy nie są zadowoleni ze swojej sytuacji. Wreszcie – mówił Janusz Śniadek.

Oprawą muzyczną świątecznego spotkania związkowców był koncert kolęd w wykonaniu Chóru Sounds of Freedom pod kierunkiem Magdaleny Stenki.

 

Miara Mirosław