Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-09-04

Obrady Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

W dniach 30-31 sierpnia w Lubinie obradowała Komisja Krajowa NSZZ Solidarność. Obrady merytoryczne odbyły się pierwszego dnia, ponieważ w dniu następnym, odbywały się uroczystości związane z 35 rocznicą Zbrodni Lubińskiej 1982 oraz 37 rocznicą powstania NSZZ Solidarność.

Gośćmi obrad pierwszego dnia byli: Prezydent Miasta oraz Starosta, którzy wygłosili krótkie przemówienia. Na początku obrad dokonano również wręczenia odznaki „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” dla Jerzego Langera oraz pośmiertnie dla Janusza Łaznowskiego ( były przewodniczący Regionu Dolny Śląsk).

W programie obrad między innymi było: stanowisko ws. wydarzeń lubińskich, wniosek do RKFS ws. pokrycia kosztów transportu na pikietę, wniosek do RKFS ws. pokrycia kosztów transportu na pikietę, uchwała ws. interpretacji § 59 Statutu, uchwała ws. zmiany Uchwały KK nr 17/08 ws. zasad rejestracji i wyrejestrowywania oraz funkcjonowania branżowych jednostek organizacyjnych Związku, uchwała ws. zmian w załączniku do Uchwały 11/09 ws. ankiet osobowych kandydatów/członków władz Związku, Uchwała ws. zmiany Uchwały KK nr 18/17 ws. Ordynacji Wyborczej, uchwała ws. zmiany Uchwały KK nr 11/2013 ws. regulaminu działania Komisji Wyborczej, informacje z prac Prezydium KK, zespołów KK, RDS, ROP, informacje z prac sekretariatów branżowych i regionów.

Komisja Krajowa na początku obrad przyjęła stanowisko w sprawie Zbrodni Lubińskiej ( w załączniku).

Przewodniczący KK - Piotr Duda oraz Przewodniczący Regionu Gdańskiego – Krzysztof Dośla omówili sytuację związaną z obchodami rocznicy sierpniowej oraz przekazali szczegóły zaistniałej sytuacji pod kontem działań KODu i Prezydenta Gdańska. Po tych wyjaśnieniach KK podjęła uchwałę o przyznaniu środków na pokrycie kosztów transportu na obchody rocznicowe w Gdańsku.

Piotr Duda przekazał informacje w sprawie procesu wydawania legitymacji elektronicznych. To chyba jest nasza klęska, po kilku miesiącach okazuje się, że 14 regionów nie złożyło w ogóle wniosków, tak jakby tam nie było członków. Będzie decyzja o sprzedaży mobilnego wydania Tygodnika Solidarność za 0,50 zł dla tych członków związku, którzy mają legitymację elektroniczną.

Przewodniczący zaproponował również przeprowadzenie pikiety pod siedzibą Komisji Europejskiej w Warszawie w związku ze stanowiskiem urzędników UE dotyczącym jakoby nieprawidłowości w kwestii zróżnicowania w Polsce wieku emerytalnego (kobiety- mężczyźni)

Członkowie KK podjęli jednogłośnie decyzję o zorganizowaniu pikiety i uchwałę o pokryciu kosztów transportu. Jest to nasza reakcja na odpowiedź Komisji Europejskiej, w której unijny urzędnicy oceniają niższy wiek emerytalny kobiet mianem dyskryminacji i zapowiadają naciski na polski rząd dla zmiany tych przepisów. Pierwsza akcja odbędzie się w Warszawie w dniu 16 września o godz. 12.00., może będziemy również w przyszłości protestować w tej sprawie w Brukseli. Termin ten wybrano celowo, ponieważ tego dnia jedziemy na Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Częstochowy i wszyscy przejeżdżający na pielgrzymkę przez Warszawę czy okolice, będą mogli uczestniczyć w pikiecie.

Następnie KK zajęła się uchwałą dotyczącą interpretacji § 59 Statutu ( w załączniku). Uchwała szeroko wyjaśnia interpretacje dotyczące zwoływania posiedzeń władzy stanowiącej. Musze to skomentować, ponieważ osobiście uważam, że tak zagmatwaliśmy się we wszystkie przepisy, że chyba trzeba będzie zatrudniać prawników w każdej organizacji do interpretacji własnych przepisów, to jakiś horror – moim zdaniem, ale okazuje się, że w kraju mamy tego typu problemy, kombinacje, interpretacje, że wszystko trzeba szeroko zapisywać, opisywać, ja tego „nie kumam”.

Potem z kolei była uchwała ws. zmiany Uchwały KK nr 17/08 ws. zasad rejestracji i wyrejestrowywania oraz funkcjonowania branżowych jednostek organizacyjnych Związku. Tutaj jak przekazała Sekretarz KK, wyczyszczono zbędne zapisy z poprzedniej uchwały, które były niezgodne z obecnym Statutem, uff !!!

Z kolei w uchwale ws. zmian w załączniku do Uchwały 11/09 ws. ankiet osobowych kandydatów/członków władz Związku ( w załączniku) dopisano 3 pkt, sprawa dotyczy współpracy z formacjami: WP, SB, MO, ZOMO, ORMO.

Następnie przyjęto uchwałę ws. zmiany Uchwały KK nr 18/17 ws. Ordynacji Wyborczej ( w załączniku). To z kolei jak zapewniła Sekretarz sensowne poprawki, do niedawno przyjętej Ordynacji Wyborczej, umożliwiające w czasie kadencji np. zamianę władzy stanowiącej z Zebrania Członków na Zebranie Delegatów. To ponoć przydatne, gdy organizacja w czasie kadencji nagle z np. 50 członków rozrośnie się do 250 członków i trudno zorganizować Zebranie Członków, uff!! Uchwała ta precyzuje również sytuacje, gdy nie wybrano przewodniczącego lub np. połowy KZ. Na koniec uchwała ws. zmiany Uchwały KK nr 11/2013 ws. regulaminu działania Komisji Wyborczej, na mocy której zmieniliśmy zapis w Regulaminie Komisji Wyborczej:

w § 6 pkt. wyrażenie „§ 85 pkt 9 i § 86 ust. 1 pkt 3 Ordynacji Wyborczej podejmuje uchwały”

zastępuje się wyrażeniem „w §86 ust.1 pkt 2) Ordynacji Wyborczej podejmuje decyzje”, no już nawet tego nie komentuję, pewnie jest to ważna sprawa bardzo.

Tak oto w ciągu dwóch godzin przebrnęliśmy przez moc ważnych uchwał. Nie przegłosowano natomiast projektu stanowiska, które przesłałem Prezydium KK, dotyczącego procesu łączenia PERN z OLPP, ponieważ Prezydium wcześniej na naszą prośbę przyjęło już stanowiska w tej sprawie i uznano, że to wystarczy i nie potrzebne jest stanowisko KK.

Członek Prezydium - H. Nakonieczny poinformował, że w Radzie Dialogu nie udało się uzgodnić stanowiska w sprawie płacy minimalnej, ponieważ nie było kworum, nie było pracodawców z przewodniczącą na czele. Widać już moim zdaniem od jakiegoś czasu, że Rada Dialogu powoli staje się takim ciałem jak dawna Komisja Trójstronna, czyli „ciało wielkiej niemocy”.

H. Nakonieczny poinformował, że jest już pozytywna rekomendacja Rady Ministrów do Sejmu, ustawy o związkach zawodowych. Projekt jest ponoć na stronie Rady Ministrów.

Przewodniczący P. Duda wyraził swoje zadowolenie z odbytej niedawno w Sali BHP konferencji konstytucyjnej z udziałem Prezydenta RP. Konferencja w istocie również moim zdaniem była bardzo ciekawa i merytoryczna. Piotr poinformował, że w drodze zemsty, Prezydent Gdańska „załatwił” nam kontrolę SANEPIDu w Sali BHP. P. Duda omówił również pewne niepotrzebne zawirowania jakie mają miejsce w Komitecie Honorowym organizującym uroczyste obchody 70 rocznicy urodzin ks. Jerzego. P. Duda poinformował, że od 1 września wchodzi w życie ustawa o osobach represjonowanych ( około 60 000 osób), którzy dostaną od tej chwili dodatek 400,00zł.

Kazimierz Grajcarek szef Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki poinformował o spotkaniach Ministra Energii z poszczególnymi Sekcjami wchodzącymi w skład Sekretariatu. Swoją drogą od kilku miesięcy staram się o takie spotkanie, póki co bezskutecznie, ale pokazało się ostatnio „światełko w tunelu” i chyba się uda.

Grajcarek przestrzegł wszystkich przed zawieraniem ostatnio modnych Regulaminów Dobrych Praktyk. Prosił uważać na zamieszczane tam podstępne zapisy, że nie można np. bez zgody przełożonego, prezesa protestować, czy informować media a nawet zwracać się do PIP, bo psuje to markę firmy.

Przewodniczący Piotr Duda poinformował członków KK, że w dniu 17 października będzie organizowana konferencja dotycząca Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy. Bardzo cieszy mnie ta wiadomość, bo to w końcu oczekiwana przeze mnie decyzja, na moją osobistą prośbę wyrażaną kilkakrotnie do Prezydium KK. Konferencja odbędzie się w Warszawie w siedzibie PGNiG w Sali Muzeum Gazownictwa na ul. Kasprzaka. Zarezerwowałem już tą salę. Udział maja wziąć przedstawiciele Rządu – Ministrowie, Pracodawcy, przedstawiciele międzynarodowych związków zawodowych: IndustriALL Europa, EKZZ oraz oczywiście NSZZ Solidarność. Będę sukcesywnie informował o tej konferencji.

Po obradach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych – Krzyży Wolności i Solidarności. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczy prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Lista osób odznaczonych: Zbigniew Korczowski, Tadeusz Józef Madziarczyk, Mirosław Młodecki, Adam Myrda, Robert Raczyński, Aniela Sakwa, Jan Sugalski (pośmiertnie), Wojciech Swakoń, Jan Zdzisław Tabor, Krystyna Zawadzka, Szymon Kanigowski. Po tej części odbył się występ artystyczny Grupy 44.

 

 

Drugi dzień obrad KK w Lubinie, to już oczywiście uroczyste obchody rocznic. O godz. 11.00 msza św. w Kościele, w której uczestniczyli między innymi: Prezydent i Premier RP, ministrowie, posłowie, samorządowcy itd. Główne obchody odbyły się pod Pomnikiem Pamięci Ofiar Lubina’82 przy Wzgórzu Zamkowym, nieopodal którego rozgrywały się tragiczne wydarzenia. Prezydent w przemówieniu zaznaczył, że robotnicy w Lubinie „zginęli od kul, zginęli tak, jak się ginie na wojnie, zginęli tak, jak ci, którzy zginęli bezbronni w Powstaniu Warszawskim, którzy choć broni nie mieli, chcieli wolnej Polski”. 31 sierpnia 1982 r. podczas manifestacji na ulicach Lubina oddziały ZOMO i MO strzelały do mieszkańców w trakcie pokojowej manifestacji zorganizowanej w rocznice porozumień sierpniowych. Zginęły wówczas trzy osoby: Michał Adamowicz, Andrzej Trajkowski i Mieczysław Poźniak, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Podczas uroczystości z okazji 35. rocznicy Zbrodni Lubińskiej i 37. rocznicy powstania NSZZ Solidarność, prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej, KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI : Zofia JASZCZA, Franciszek KAMIŃSKI, Tadeusz MADZIARCZYK, Aniela SAKWA, Jan ZIĘBA

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej: Józef CZYCZERSKI, Kazimierz ŻOŁNIEREK, Tadeusz TRZISZKA

za wybitne zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy duszpasterskiej i społecznej: ksiądz Marian KOPKO, ksiądz Wiesław MIGDAŁ

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI: Marianna ŻABIŃSKA

za zasługi w działalności związkowej SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI: Piotr KACZOREK

Uroczystości uświetniła Orkiestra Górnicza oraz Wojskowa Kompania Reprezentacyjna a po części oficjalnej odbył się poczęstunek dla uczestników. Dla mieszkańców Lubina w godzinach późniejszych był piknik i występy.