Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2021-10-08

Obrady Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

W dniach 5-6 października 2021 r. w ośrodku Ziemowit w Jarnołtówku obradowała Komisja Krajowa NSZZ Solidarność.

Na początku obrad odbyło się ślubowanie dwóch nowych członków KK. Ślubowanie złożyli: Artur Skieresz – nowo wybrany przewodniczący Regionu Konińskiego oraz Adam Golec nowo wybrany przewodniczący Krajowego Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego.

W dalszej części KK podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, SM, SOP, PSP, SC-S i SW. Główne zarzuty dot. m.in. nie zaliczenia do okresów służby i pracy, które - w uproszczeniu - nie były wliczane do wysługi emerytalnej, a które były zbliżone do służby policji. Zdaniem członków KK ustawa narusza konstytucyjną zasadę równego traktowania i niedyskryminacji wobec osób znajdujących się w sytuacji relewantnej (chodzi o jednakowe warunki pracy i służby) i powinny one być traktowane tak samo. Ponadto naruszona została zasada tzw. obywatelskiego prawa do zabezpieczenia emerytalnego, który pośrednio wynika z zasady równego traktowania. Wniosek został złożony z inicjatywy Krajowego Sekretariat Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”. KK upoważniła do reprezentowania wniosku prof. Marcina Zielenieckiego oraz dr Jakuba Szmita.

W dalszej części KK rozpatrzyła wniosek ws. odwołania ZKK w PGNiG od Uchwały KK nr 10/20. Ta sprawa już była swego czasu rozpatrywana i pisałem o tym. Tym razem organizacja odwołała się od decyzji Komisji Krajowej a na obecnym posiedzeniu KK podtrzymała swoja decyzję.

W dalszej części KK rozpatrzyła wniosek ws. odwołania od Uchwały Zarządu Regionu Jeleniogórskiego nr 06/03/ZR/2021. Sprawa dotyczyła decyzji podjętej w organizacji związkowej w Castoramie ws. udzielania pożyczek zwrotnych. Sprawa skomplikowana, wzbudziła wiele dyskusji podczas obrad a ja jestem „osłabiony, że mamy takie przepisy, że tego typu sprawami ( ta i wyżej) zajmuje się Komisja Krajowa. Czy naprawdę tak powinno być ?

W dalszej części obrad nastąpiło podsumowanie akcji „Emerytury stażowe”.

Zebraliśmy 240 000 podpisów a chcieliśmy zebrać milion, no jak widać nie udało się póki co.

Wiceprzewodniczący KK Tadeusz Majchrowicz przekazał wykaz zebranych podpisów przez poszczególne Regiony i wynika z niego, że w niektórych Regionach zebrano blisko taką ilość podpisów, ilu jest członków związku, ale to były nieliczne Regiony. Większość Regionów zebrało 30 - 40 % stanu a były takie gdzie zebrano 10 - 20 %.

Podpisy mogą być nadal zbierane, do momentu rozpoczęcia procedowania ustawy w Sejmie. W podsumowaniu akcji padło wiele słów, niekoniecznie wszystkie pochlebne co do czasu akcji, jakości kampanii itd. Zastanawiano się również jak zachowamy się jako związek w czasie procedowania ustawy w Sejmie, czy zrobimy pikietę przed Sejmem, czy może dużą akcję informacyjną. Decyzje zapadną w późniejszym czasie.

Komisja Krajowa podjęła uchwałę ws. uruchomienia środków z funduszu strajkowego na akcję w obronie kopalni Turów. W dniu 22.10 o godz. 10.00 w Luksemburgu pod siedzibą TSUE odbędzie się manifestacja. Manifestację organizuje Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki, wyjazdy uczestników przygotowują i rozliczają Regiony.

W dalszej części obrad KK przyjęła stanowisko ws. wdrożenia zaktualizowanego celu unijnego redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 r., w ramach projektu Fit for 55. Przypomnę, że 23.10 w Jarnołtówku Rada KSPCH podjęła uchwałę w tej sprawie i skierowaliśmy również projekt uchwały na obrady KK. Okazało się, że w ostatniej chwili wpłynął również projekt uchwały w tej samej sprawie, przygotowany przez KSGiE. Po dyskusji z Sekretarzem KK Ewą Zydorek, wycofałem nasz projekt uchwały, ponieważ projekt KSGiE był w swojej treści dalej idący od naszego.

W dalszej części KK przyjęła stanowisko ws. występujących zagrożeń dla dalszego funkcjonowania kopalni siarki w Grzybowie. Tym tematem zajmował się zespół KK ds. rozwoju przemysłu i swego czasu opisywałem w notatkach ten problem.

Przyjęto również stanowisko ws. Oświaty. Okazuje się, że pomimo podpisania dwa lata temu porozumienia z Rządem, porozumienie nie jest realizowane.

 

W informacjach z prac Prezydium KK, zespołów KK dowiedzieliśmy się między innymi, że w dniu 18.10 w Warszawie na ul. Nowogrodzkiej odbędzie się pikieta ( w sprawach płacowych) pracowników poczty. H. Nakonieczny poinformował, że w ramach „Polskiego Ładu” Sejm przyjął ustawę na mocy której gdy wejdzie ona w życie, będzie można odliczać składkę związkową (do 300,00 zł) od dochodu. Ustawa teraz jest w Senacie. Do końca października możemy jeszcze zgłaszać w obecnej edycji Pracodawców do konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.

W dniu 19 października na Żoliborzu w parafii Św. Stanisława Kostki odbędą się uroczystości rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

H. Nakonieczny poinformował, że nastąpi „odmrożenie” o rok funduszu socjalnego podstawą do naliczania będzie rok 2019.

 

Mirosław Miara