Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-02-04

Obrady Komisji Statutowej

W dniu 4 lutego w Gdańsku w Hotelu Dal obradowała Komisja Statutowa. Zostałem osobiście poproszony do udziału w obradach Komisji, ponieważ jak pamiętamy,swego czasu składałem stanowisko Rady KSPCH w sprawie zmian w Statucie.Komisja Statutowa na poprzednich obradach "pochyliła" się nad naszym stanowiskiem i postanowiła mnie zaprosić, żebym wyjaśnił przyczyny i uzasadnienia itd.  naszego stanowiska.

Przypomnę w naszym stanowisku było:

  • Wprowadzenie do Statutu zmian, które umożliwią wybór na Kongresach Sekretariatów - delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
  • Wprowadzenie do Statutu zmian, które umożliwią obowiązkowe rejestrowanie organizacji związkowych do struktur branżowych (tak jak jest z obowiązkiem rejestrowania w Regionach).
  • Zmiany zasady przepływu składek ( 40% które organizacje zakładowe przesyłają obecnie do Regionów, byłyby przesyłane do Komisji Krajowej a ta rozdzielała by pieniądze na Regiony i Sekretariaty

Obrady rozpoczęły się o godz. 13.00 i część z moim udziałem trwała prawie cztery godziny. Podczas tej części na początku poproszono mnie o wyjaśnienia i uzasadnienia dotyczącego naszego stanowiska.

Po moim wystąpieniu (około 15 - 20 minut) rozpoczęła się dyskusja i członkowie Komisji Statutowej przedstawiali swoje oceny dotyczące naszych propozycji. W obradach uczestniczył również Wiceprzewodniczący KK ds Regionów  - Tadeusz Majchrowicz

oraz Sekretarz Prezydium KK - Ewa Zydorek. Obrady prowadził przewodniczący Komisji Statutowej, Wiceprzewodniczący KK ds Branż  - Bogdan Kubiak.

Nie będę cytował poszczególnych wypowiedzi, było ich kilkanaście, niektórzy uczestnicy wypowiadali się kilkakrotnie.

Podsumowując wszystkie wypowiedzi, należy stwierdzić, że część członków Komisji Statutowej zwróciła uwagę na fakt, iż widzą potrzebę poprawy sytuacji finansowej Sekretariatów, uznając finansowanie Sekretariatów za niewystarczające. Niestety raczej nikt nie wypowiedział się wprost za naszą proponowaną zmianą przepływu składki.

Nieliczne osoby uznały za słuszny wniosek  wprowadzenia do Statutu zmian, które umożliwią wybór   delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów  - na Kongresach Sekretariatów.  A jeśli były już takie osoby, to i tak stwierdziły, że jest to praktycznie nie do zrobienia (trudności w odpowiednim zapisaniu).

Podobnie było z postulatem obowiązkowego rejestrowania organizacji zakładowych w strukturach branżowych. Część członków Komisji Statutowej, twierdziła, że nie rozumie takiej potrzeby, inni twierdzili, że jest to zły pomysł, bo przecież każda organizacja jak chce to może się zapisać itd.

Na koniec miałem możliwość ustosunkowania się do wszystkich wypowiedzi. Podkreśliłem, że skoro Statut NSZZ Solidarność w Rozdziale IV § 16 stwierdza, że: Związek jest zorganizowany na zasadzie terytorialno - branżowej" to wprost należy przyjąć, że są to dwie równoprawne struktury.

Wobec powyższego powinny mieć równe prawa a więc Sekretariaty powinny mieć możliwość wyboru delegatów na KZD (tak jak Regiony), Organizacje powinny być obowiązkowo rejestrowane w strukturach branżowych (tak jak w Regionach) i dochody ze składek powinny być przydzielane proporcjonalnie Regionom i Sekretariatom, do liczby członków. Wskazałem, że jak zrobi się statystykę pod względem ilości członków, to w pierwszej dziesiątce jest 5 Regionów i 5 Sekretariatów. Na 34 Regiony i 15 Sekretariatów (razem 49 struktur) w tej statystyce ( ilość członków związku) nasz Sekretariat jest na 13 pozycji i mając 24000 członków związku, otrzymujemy środki finansowe o wiele  mniejsze niż Region, który ma 5000 członków związku.

Po moim wystąpieniu, odbyła się przerwa po której Komisja Statutowa obradowała już bez mojego udziału. Nie wiem póki co, wobec powyższego, jakie podjęto decyzje.  Mogę tylko przekazać swoje odczucia i przemyślenia.

Na początku kadencji w 2014 roku mówiono, że w połowie kadencji (czyli w 2016r.) odbędzie się Krajowy Zjazd Statutowy i będzie przyjęty nowy Statut. Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego - Jakub Stelina na wniosek KK opracował projekt nowego Statutu, ale okazało się, że nie jest to nowy Statut, tylko poprawiony stary. J. Stelina stwierdził, że żeby zmienić Statut muszą być decyzje "polityczne " związku, co do kształtu Statutu. Później Przewodniczący Piotr Duda mówił o konieczności zapisania w Statucie kadencyjności (dwie kadencje) przynajmniej na najwyższych szczeblach władzy związku i o wydłużeniu kadencji do 5 lat. W następnym okresie na obradach KK mówiono o potrzebie przygotowania zmian w Statucie przez Komisje Statutową, która do Zjazdu miała wypracować zmiany i przedstawić delegatom. Wtedy jako Rada KSPCH  zgłosiliśmy nasze propozycje.

Obecnie   raczej mówi się tylko o tym, że to na tym Zjeździe Statutowym wysłucha się Delegatów i ich propozycji i oczekiwań do do zmian Statutu i na podstawie wniosków ze Zjazdu opracuje się ewentualnie nowy Statut. 

Komisja Statutowa na obecną chwilę raczej nie ma opracowanego projektu nowego Statutu i wydaje się, że mieć nie będzie do listopadowego KZD. Na posiedzeniach Rady KSPCH mówiliśmy wielokrotnie, że zmiany Statutu są niezbędne, zmiany, które wzmocniłyby branże i zmiany, które przystosowałyby Statut do zmian jakie są w strukturach firm i innych. Zanosi się, że na to, że oczekiwany Krajowy Zjazd Statutowy nie przyniesie zmian w Statucie a będzie ewentualnie pierwszym krokiem do przyszłych zmian, mam nadzieję, że nie mam racji w tej ocenie Statutowego KZD .