Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2019-10-07

Obrady komitetu zbiorowych negocjacji i polityki społecznej IndustriALL Europa

W dniu 25 września 2019 r. obradował w Brukseli w siedzibie transportowej federacji związkowej, komitet zbiorowych negocjacji i polityki społecznej IndustriALL Europa. Po raz pierwszy miałem przyjemność uczestniczyć w obradach tego komitetu. To o tyle ciekawe dla mnie doświadczenie, że temat negocjacji zbiorowych jest mi bardzo bliski. Po sprawach proceduralnych tj. przyjęciu porządku obrad, przyjęciu protokołu z poprzednich obrad odbyła się prezentacja przedstawiona przez Ronalda Janssena – doradcy ekonomicznego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC).

Prezentacja dotyczyła działań na rzecz negocjacji zbiorowych. Ronald podawał argumenty przemawiające za negocjacjami zbiorowymi twierdząc np., że zmniejszają różnice płac, jest mniej wypadków, mniejsze różnice płac kobieta-mężczyzna. Stwierdził, że jeśli negocjacje są scentralizowane ( negocjacje branżowe a nie zakładowe) to państwo jest bardziej odporne na spowolnienie gospodarki.

Dużo mówił o tzw. „GLOBAL DEAL” . https://www.theglobaldeal.com/

Global Deal to globalne partnerstwo, którego celem jest wspólne podejmowanie wyzwań na globalnym rynku pracy i umożliwienie wszystkim ludziom czerpania korzyści z globalizacji. Global Deal ma na celu zachęcenie rządów, przedsiębiorstw, związków i innych organizacji do podjęcia zobowiązań w celu wzmocnienia dialogu społecznego. Skuteczny dialog społeczny może przyczynić się do godnej pracy, wysokiej jakości miejsc pracy i zwiększenia wydajności, a także do większej równości i wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Po prezentacji odbyła się dyskusja na temat negocjacji zbiorowych jak również na temat projektu europejskiej płacy minimalnej. Pomysł europejskiej płacy minimalnej jest obecnie mocno dyskutowany również w środowisku IndustriALL Europa, ostro sprzeciwiają się temu pomysłowi związkowcy skandynawscy. Miałem możliwość zabrania głosu i przedstawienia naszego stanowiska w tej sprawie, tzn. poparcia pomysłu wprowadzenia europejskiej płacy minimalnej. Przy okazji mogłem wspomnieć o zachowywaniu się pracodawców z firm globalnych tj. jak np. skandynawskich właśnie w fabrykach w Polsce. Poruszyłem problem prześladowania związkowców w polskiej fabryce AstraZeneca co wzbudziło zainteresowanie związkowców ze Szwecji.

W dalszej części obrad komitetu, omawiano działania, które miały miejsce w mijającym roku, przygotowania do Kongresu IndustriALL Europa, który odbędzie się w Grecji w Salonikach w przyszłym roku oraz wydarzenia, które miały się odbyć dnia następnego tj. rozpoczęcie kampanii na rzecz negocjacji zbiorowych „Together at work”.
W dniu 26 września 2019 r. w sali konferencyjnej Hotelu Renaissance mieszczącego się naprzeciw Parlamentu Europejskiego, odbyła się inauguracja kampanii „Together at work” prowadzonej przez IndustriALL Europa.

W spotkaniu inauguracyjnym wzięli udział posłowie do Parlamentu Europejskiego z całego spektrum politycznego, przedstawiciele prezydencji fińskiej i Komisji Europejskiej. Obecni byli także pracownicy, liderzy związków zawodowych i przedstawiciele pracodawców z całej Europy. Kampania jest prowadzona pod hasłem „Razem w pracy”. Trwać będzie od września 2019 r. do marca 2020 r. i jest skierowana do wszystkich pracowników. Będzie także dążyć do wywarcia wpływu na pracodawców i decydentów.

Luc Triangle, Sekretarz Generalny IndustriAll Europa, otwierając spotkanie, powiedział: „Zbyt często dyskusje na temat poziomu życia ignorują negocjacje zbiorowe, usuwając pośrednictwo pracowników w polepszaniu własnego życia. Ta kampania ma na celu zaradzenie temu poprzez umiejscowienie pracowników na pierwszym planie. W ciągu ostatnich dziesięcioleci układy zbiorowe uległy erozji w całej Europie. Po kryzysie, który rozpoczął się w 2008r., zarówno rządy krajowe, jak i instytucje europejskie świadomie zaatakowały układy zbiorowe. To spowodowało, że wielu pracowników nie mogło się bronić i doprowadziło do wzrostu niepewnej pracy i ubóstwa pracujących. To się musi skończyć. Pracodawcy, szczególnie w Europie Wschodniej, muszą usiąść przy stole negocjacyjnym. Rządy i Komisja muszą przestać wspierać polityki podważające negocjacje zbiorowe, takie jak narzucanie kwot reprezentatywności lub ograniczanie ich tylko do poziomu przedsiębiorstwa”.

Cieszę się bardzo z udziału w tym wydarzeniu, ponieważ miałem możliwość zabrania głosu podczas tak ważnego wydarzenia jakim była inauguracja kampanii „Together at work” i mogłem przedstawić sytuację w Polsce. Wystąpienie było dość mocne i zakończone brawami z sali, więc mam nadzieję, że nie przeszło niezauważone.

Kampania „Together at work” rozpoczęta, mam nadzieję, że będziemy ją propagować w Polsce, ale aby przyniosła oczekiwany skutek musi być prowadzona przez cały związek NSZZ Solidarność, przy wsparciu Prezydium Komisji Krajowej.

Mirosław Miara

t