Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2019-01-14

Obrady konwentu przewodniczących zarządów regionów i sekretariatów branżowych NSZZ „Solidarność”

W dniu 11 stycznia 2019 r. w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej, obradował konwent przewodniczących zarządów regionów i sekretariatów branżowych NSZZ „Solidarność”.

W pierwszej części obrad  uczestniczyli: Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wiceminister Stanisław Szwed, Główny Inspektor Pracy – Wiesław Łyszczek, poseł Janusz Śniadek, poseł Jan Mosiński i Jarosław Porwich.

Podczas spotkania w sposób spokojny i merytoryczny omówiono przebieg negocjacji z Rządem w sprawie postulatów NSZZ "Solidarność" dotyczących m.in. podwyżek płac w budżetówce, odmrożenia funduszu socjalnego, zmian w ustawie emerytalnej (przejście na emeryturę ze wzgl. na staż), odpisu ze składki związkowej związku zawodowego kosztów uzyskania przychodu, sytuacji w oświacie, pluralizmu związkowego w policji i więziennictwie, oraz inne tematy.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska odniosła się do postulatów związku przedstawionych w stanowisku NSZZ Solidarność z dnia 11 grudnia. Zadeklarowała, że w najbliższym czasie poszczególni ministrowie rządu odniosą się pisemnie do stanowiska  Komisji Krajowej.

W drugiej części obrad już bez udziału zaproszonych gości, konwent przewodniczących zarządów regionów i sekretariatów branżowych NSZZ „Solidarność” przekształcił się w sztab protestacyjno-strajkowy. W najbliższym czasie poinformuje o swoich działaniach, których celem jest realizacja stanowiska Komisji Krajowej z 11 grudnia, w której Związek zawarł listę postulatów.

Jednym z pierwszych działań ma być odwiedzanie biur poselskich ( podobna akcję przeprowadzaliśmy kilka lat temu), podczas odwiedzin będą między innymi wręczane plakaty i ulotki zawierające niezrealizowane postulaty.

 

Mirosław Miara

Przewodniczący KSPCH NSZZ Solidarność