Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2023-05-26

Piotr Łusiewicz członkiem Grupy negocjacyjnej IndustiALL Europe

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Członkowie NSZZ „Solidarność”

Mamy przyjemność poinformować Was o wyborze naszego Kolegi Piotra Łusiewicza do Grupy w ramach IndustriAll Europe negocjującej z Komisją Europejską warunki i sposoby przemian zachodzących w Unii Europejskiej, w szeroko pojętej polityce klimatycznej, problemów paliw kopalnych ze szczególnym uwzględnieniem gazu ziemnego, zasobów energii odnawialnej, w kontekście spraw pracowniczych i polityki społecznej. Przypominamy, że Piotr Łusiewicz jest przedstawicielem Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność w Sektorowym Komitecie Dialogu Społecznego dla Gazownictwa, działającym w strukturach federacji organizacji związków zawodowych IndustriAll Europe.

Skład osobowy wybranej obecnie Grupy negocjacyjne IndustriAll Europe przedstawia się następująco:

 

  1. L. Oceano                               -           Włochy
  2. Jose Belo                                -           Francja
  3. Piotr Łusiewicz                       -           Polska
  4. Malte Harrendorf                    -           Niemcy
  5. H. Dierdrich                            -           Hiszpania
  6. Judith Kirton-Darling              -           Belgia
  7. Sophia Schönborn                 -           Belgia

 

Wybór polskiego negocjatora w osobie Piotra Łusiewicza spośród kandydatów z wielu krajów jest wielkim sukcesem i wyróżnieniem dla polskiego gazownictwa.

Życzymy Koledze Piotrowi samych sukcesów a także zadowolenia i satysfakcji z podjętych wyzwań oraz prowadzonych działań.