Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2018-05-18

Podpisanie porozumienia kończącego kluczowy etap wartościowania w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A

Przez ostatnie miesiące Strona Społeczna i Pracodawca prowadziły długi i trudny dialog związany z wartościowaniem stanowisk pracy w Spółce, o czym byliście na bieżąco informowani.

Strona Społeczna starała się znaleźć optymalne rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie grupy pracowników. Takie rozwiązanie zostało wypracowane.

W dniu 19.04.2018 zostało zawarte Porozumienie w zakresie nowego wykazu stanowisk pracy wraz z taryfikatorem płac.

Dziękujemy wszystkim członkom Organizacji Związkowych za wsparcie w tym zakresie, Stronie Pracodawcy, a w szczególności Zarządowi Spółki oraz Dyrekcji Pionu Zarządzania Kapitałem Ludzkim, za wspólne wypracowanie długo oczekiwanego kompromisu w tej materii.

Związki Zawodowe i Pracodawca przyjęli nowy wykaz stanowisk i tabelę miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych:

- włączenie pracownikom nagród kwartalnych do wynagrodzenia zasadniczego,

- nowy wykaz stanowisk,

- nową tabelę wynagrodzeń zasadniczych, która przewiduje widełki wynagrodzeń o ok. 30 % wyższe niż te oferowane przez rynek pracy w Polsce.

Sygnatariusze:

Po stronie Pracodawcy:

Tomasz Stępień – Prezes Zarządu

Artur Zawartko – Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Rębecka – Dyrektor Pionu Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Beata Gałkowska – Zastępca Dyrektora Pionu Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Aleksandra Szewczyk-Punda – Zastępca Dyrektora w Pionie Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Marcin Łukaszewicz – Kierownik Działu Wynagrodzeń i Kontrollingu Personalnego, Pion Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Marta Miziołek – kierownik projektu, Pion Zarządzania Kapitałem Ludzkim

NSZZ „Solidarność”:

Piotr Łusiewicz – Przewodniczący,
Marian Korneluk – Wiceprzewodniczący
Wojciech Śron – Członek Zarządu/Skarbnik NZSS „Solidarność”

NSZZ „Przesył”:

Piotr Czarnocki – Przewodniczący,
Marek Balcer – Wiceprzewodniczący Zarządu,
Ewa Wudz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Związek Zawodowy Pracowników Operatora Przesyłu Gazu, Budowy i Eksploatacji Gazociągów:

Adam Rusin – Przewodniczący,
Krzysztof Breier – Wiceprzewodniczący, Skarbnik,
Tomasz Baran – Wiceprzewodniczący