Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-11-14

Pogotowie Strajkowe w Grupie Azoty Puławy S.A.

Komitet Strajkowy Grupy Azoty sformułował i ogłosił następujące postulaty strajkowe:


1.Zaniechanie wszelkich działań zmierzających do wydzielenia jakichkolwiek obszarów ze struktury firmy.
2.Zaprzestanie łamania umów wzajemnych tj. Umowy Konsolidacyjnej oraz Umowy Społecznej.
3.Odwołanie z zarządu Zakładów Azotowych "Puławy" wiceprezesa Krzysztofa Homendy spowodowane utratą wiarygodności i zaufania społecznego.

Komitet Strajkowy Grupy Azoty zawiązany został dnia 9 listopada 2017 r. przez KM NSZZ "Solidarność" przy Grupie Azoty "Puławy" SA i ZZPRC ZA "Puławy" SA

W skład prezydium Komitetu Strajkowego weszli
Przewodniczący - Piotr Śliwa
Wiceprzewodniczący - Sławomir Wręga
Sekretarz - Michał Oleksiak
Rzecznik Prasowy - Michał Świderski