Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2024-02-29

Porozumienie NSZZ Solidarność w Grupie Azoty S. A.

W dniach 28-29 lutego w siedzibie KSPCH w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji NSZZ Solidarność z Grupy Azoty S.A. 

Było to wyjątkowe posiedzenie, które zaowocowało podpisaniem historycznego porozumienia między wszystkimi komisjami. Organizacje w dokumencie zobowiązały się do ścisłej współpracy mającej na celu przede wszystkim zabezpieczenie praw i interesów pracowników Grupy Kapitałowej Azoty.