Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-10-27

Posiedzenie Komisji Krajowej w Wieliczce

24-25 października 2017 r. w  kopalni soli w Wieliczce odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej. Członkowie KK przed obradami mogli zwiedzić kopalnię i spora część związkowców z tej możliwości skorzystała. Obrady poprzedziła Msza w kaplicy św. Kingi, której przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Mszę koncelebrowali: ks. Władysław Palmowski kapelan Małopolskiej Solidarności, ks. Jarosław Jagiełło dziekan Wydziału Filozoficznego oraz proboszcz Parafii św. Klemensa w Wieliczce ks. Andrzej Kamiński.  „Obowiązkiem władzy jest zawsze szukać takich rozwiązań, żeby można było po ludzku dźwigać brzemiona. (…) Także NSZZ "Solidarność" musi czuwać nad osobistą godnością człowieka, bo jeżeli ci, którzy są odpowiedzialni za życie społeczne, mają w sobie mentalność niewolnika, nie dadzą innym wolności. (…) Macie działać też tak, by w ludziach nie gasić nadziei, ale dawać jej jak najwięcej, by ludzie czuli się wolnymi w swojej solidarności i odpowiedzialności za siebie, innych, za Polskę i Kościół „– mówił w homilii abp Jędraszewski. Prosił on również, aby "Solidarność" nie ustawała w walce o wolne niedziele. Metropolita zauważył, że "przed laty wolne soboty były postulatem Solidarności bo nikt nie przypuszczał, że trzeba będzie walczyć o wolne niedziele".

Po mszy św. i złożeniu kwiatów przed pomnikiem Jana Pawła II (w kopalni) w sali konferencyjnej również usytuowanej „pod ziemią” J rozpoczęły się obrady KK. W pierwszej części uroczystej udział wzięli: abp Marek Jędraszewski - Metropolita Krakowski, ks. Władysław Palmowski -kapelan Małopolskiej "Solidarności", ks. Jarosław Jagiełło - dziekan Wydziału Filozoficznego, ks. Andrzej Kamiński - proboszcz parafii św. Klemensa w Wieliczce, Piotr Ćwik - Wojewoda Małopolski, Barbara Nowak - Małopolska Kurator Oświaty, Filip Musiał - dyrektor Oddziału IPN w Krakowie, Jan Kosiorowski - dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie oraz senator RP Zbigniew Cichoń. W swoim wystąpieniu ks. Jarosław Jagiełło - dziekan Wydziału Filozoficznego poinformował, że na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, powstanie ośrodek badający fenomen Solidarności. - Jest on wynikiem napływających zapytań ze świata na temat Solidarności. 

Po tej części nastąpiła robocza część obrad KK. W programie obrad było między innymi:

·         Informacje z prac Prezydium KK, zespołów KK

 • Stanowisko dotyczące handlu w niedzielę
 • Uchwała ws. terminu i miejsca XXIX KZD
 • Uchwała ws. ws. zmiany uchwały KK nr 22/2013 ws. stwierdzenia nieważności uchwał i decyzji podjętych z naruszeniem Statutu NSZZ „Solidarność” oraz innych aktów prawa wewnątrzzwiązkowego
 • Uchwała ws. stwierdzenia nieważności Uchwały nr 21/17 ZR Mazowsze NSZZ „Solidarność” dot. zawieszenia działalności władz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Auchan Polska Sp. z o.o.
 • Ocena sytuacji w oświacie w świetle proponowanego przez Rząd RP wzrostu wynagrodzeń i poważnych zmian prawnych
 • Informacje z prac sekretariatów branżowych i regionów
 • Wolne wnioski

W punkcie informacje z prac Prezydium KK, Piotr Duda przypomniał niedawną konferencję dotyczącą ponadzakładowych układów zbiorowych pracy. Zadeklarował, że ta konferencja, to pierwszy krok w działaniach naszego związku. Wspomniał o potrzebie kontynuacji i działaniach na szczeblu rządowym w tym temacie. Dziękował za pomoc w realizacji tej konferencji, miedzy innymi naszemu Sekretariatowi i mnie osobiście. W tym miejscu nieskromnie przypomnę, że byliśmy właściwie inicjatorami tej konferencji, pisałem o tym wielokrotnie.

W dalszej części Piotr krytykował działania niektórych ministrów za brak współpracy z NSZZ Solidarność, między innymi dotyczy to Piotra Glińskiego – Minister Kultury, Jarosława Gowina – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Krzysztofa Jurgiela – Minister Rolnictwa.

Przewodniczący informował również w swoim wystąpieniu o naszych wewnętrznych konfliktach tj. konflikt w Krajowej Sekcji Pożarnictwa.

Poinformowano również o tym iż już od listopada, osoby które posiadają legitymacje elektroniczne, mogą nabywać poprzez specjalna aplikację Tygodnik Solidarność w cenie 0,50 zł za sztukę, bez legitymacji koszt wynosi 2,99 zł. Organizacja która chce zamówić dla swoich członków takie wydania TS, powinna napisać do redakcji zamówienie i w zamówieniu podać adresy mailowe członków związku dla których tygodnik ma być zamówiony. Musi to być prenumerata roczna, czyli koszt TS za jednego członka związku wyniesie 0,50 *4 *12= 24,00 zł.

Piotr Duda poinformował również, że dobiegły finału wszystkie czynności związane z zakupem siedziby NSZZ Solidarność w Warszawie. Adres siedziby – ul. Prosta 30. W piwnicy budynku będzie siedziba TV NSZZ Solidarność, na parterze siedziba Tygodnika Solidarność. Dostępne będzie kilka sal konferencyjnych z jedną dużą, mieszcząca około 120 osób.

Ustosunkowując się do protestu lekarzy rezydentów, przewodniczący stwierdził, że Solidarność domaga się nowelizacji ustawy, aby w podwyżkach płac byli uwzględnieni wszyscy pracownicy medyczni i niemedyczni pracujący w służbie zdrowia. Nadmienił również, że „w kolejce” są również pracownicy budżetówki, których płace sa również od dawna niepodwyższane. Poinformował, że zostało podpisane wspólne stanowisko NSZZ Solidarność, OPZZ i Forum w którym związkowcy stwierdzają, iż miejscem do negocjacji protestu lekarzy rezydentów jest Rada Dialogu. Wiceprzewodniczący Tadeusz Majchrowicz poinformował o wynikach spotkania Związkowej grupy Wyszehradzkiej ( szerzej na ten temat: https://www.tysol.pl/a12385-Szczyt-zwiazkowej-grupy-wyszehradzkiej-w-Warszawie-Za-rewizja-dyrektywy-o-pracownikach-delegowanych )

Członkowie KK przegłosowali stanowisko w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę ( w załączniku).

Podjęto uchwałę ( w załączniku) w sprawie miejsca i terminu wyborczego KZD, który odbędzie się w dn. 25-26 października 2018r. w Częstochowie w Hotelu Scout, noclegi w tym hotelu i kilku innych w bliskiej odległości.

Następnie podjęto uchwałę ( w załączniku) ws. zmiany uchwały KK nr 22/2013 ws. stwierdzenia nieważności uchwał i decyzji podjętych z naruszeniem Statutu NSZZ „Solidarność” oraz innych aktów prawa wewnątrzzwiązkowego.

Bardzo długo dyskutowano nad punktem: Uchwała ws. stwierdzenia nieważności Uchwały nr 21/17 ZR Mazowsze NSZZ „Solidarność” dot. zawieszenia działalności władz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Auchan Polska Sp. z o.o. Ten temat to kolejny przykład w naszej organizacji totalnych konfliktów wynikających z połączeń firm. Kłócą się łączone organizacje, kłócą się liderzy, kłócą się regiony których dotyczą połączenia a tracą pracownicy, związkowcy. To jest nasz solidarnościowy dramat trwający od lat z którym sobie jako organizacja kompletnie nie radzimy. Pewnie są potrzebne rozwiązania prawne, których nie potrafimy wypracować, wymyśleć. Jednym z rozwiązań pewnie  byłoby przekształcenie związku ogólnokrajowego w federację, ale to rozwiązanie ma plusy ale i duże minusy i nie ma woli politycznej na taką zmianę. Moim zdaniem i tu się narażę wielu osobom, ale trudno, główny problem niestety tkwi w ambicjach liderów łączonych firm i to jest najsmutniejszy aspekt w tej sprawie, bo jesteśmy związkiem mającym w nazwie Solidarność i jedynym, mającym wpisane w Statut wartości chrześcijańskie i to niestety nie wystarcza, aby się pojednać, dogadać w procesie łączenia.

W dalszej części przyjęto stanowisko ws. wynagrodzeń pracowników w oświacie ( w załączniku).

W tym punkcie również rozpętała się długa żywiołowa dyskusja. Problem polegał na tym, że przewodniczący Sekretariatu Nauki i Oświaty zaproponował treść stanowiska przyjętego przez Radę Krajowej Sekcji Oświaty, natomiast niektórzy członkowie KK, i przewodniczący Regionów, którzy są członkami tej Sekcji, ale nie są członkami Rady Sekcji lub nie byli na obradach Rady Sekcji, chcieli wnieść swoje poprawki do stanowiska, no i się zaczęło !! Mogę to skomentować następująco: uważam, że jeśli problem dotyczy jakiejś branży (w tym przypadku oświaty), to konkretna Sekcja lub Sekretariat powinien wypracować stanowisko a Komisja Krajowa powinna je przegłosować, żeby wzmocnić moc stanowisko i tyle. Według mnie członkowie KK nie powinni ingerować w treść takiego stanowiska, no chyba żeby zdarzyły się ewidentne błędy czy nieprawidłowości, ale w omawianym przypadku nie było błędów, tylko odmienne zdanie, propozycje i to według mnie nie powinno mieć miejsca, jak wspomniałem to moje osobiste zdanie. 

Przyjęto stanowisko ws. projektu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym ( w załączniku). W tym punkcie była dość długa dyskusja. Domagamy się zniesienia zakazu łączenia funkcji członka zarządu zakładowej organizacji związkowej lub innego organu zakładowej organizacji związkowej z funkcją członka rady nadzorczej wybranego przez pracowników, który został utrzymany w projekcie. W dyskusji okazało się, że obecna ekipa rządząca w wielu spółkach zlikwidowała możliwość posiadania przedstawicieli załogi w radach nadzorczych.

Przyjęto uchwałę ws. głosowania elektronicznego ( w załączniku) KK zdecydowała scedować na Prezydium Komisji Krajowej uprawnienie do przyjęcia decyzji ws. zasad i sposobów przeprowadzania wyborów przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Członkowie KK otrzymali jeszcze ciepłe wydanie Zeszytu "Prawo wewnątrzzwiązkowe" stan na 1.11.2017r.,( w treści aktualny: Statut; Ordynacja Wyborcza; Uchwały KK i KZD dotyczące wyborów, słowniczek pojęć). Komisja Krajowa zleci dodruk kolejnych egzemplarzy Zeszytu. Można przesyłać zamówienia na adres regional|solidarnosc.org.pl| target="_blank"|regional|solidarnosc.org.pl najpóźniej do 9 listopada br. Termin realizacji to 2-3 tygodnie. Koszt wydruku jednego egzemplarza przy zamówieniu 900 sztuk wyniósł 4,90 zł (wraz z 5% VAT-em). Ostateczna cena zależeć będzie od wielkości kolejnego zamówienia. Za kilka dni na stronie KK ma się ukazać link z wydaniem elektronicznym tego zeszytu i będzie można sobie samemu wydrukować.

Członek KK, nasz kolega  - Romuald Jewuła, po raz kolejny pytał Prezydium KK jak wygląda sprawa z zamrożonym odpisem na fundusz socjalny. Przypomnę, że obecna ekipa obiecała go odmrozić, raz to częściowo zrobiono, ale w obecnym budżecie mimo naszej( Prezydium KK) sugestii w opinii, nie przewidziano odmrożenia odpisu i jesteśmy na poziomie bodajże 2012 roku.

Przewodniczący Regionu Podlaskiego – Józef Mozelewski podziękował Prezydium za wsparcie w realizacji sztuki teatralnej „Popiełuszko”. Premiera odbyła się w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku w dn. 21.10. Józek wspomniał, że zaprosił na premierę wszystkich przewodniczących regionów i sekretariatów i jak z przykrością stwierdził, było tylko dwóch przewodniczących regionów ( Szczecin; Zielona Góra) i jeden przewodniczący sekretariatu (KS Przemysłu Chemicznego J). Przewodniczący Regionu Podlaskiego bardzo serdecznie nam podziękował za udział, bo było to dla niego bardzo ważne, jak stwierdził, że byliśmy. W następnym dniu w Suchowoli składaliśmy kwiaty na grobie rodziców ks. Jerzego i przy pomniku ks. Jerzego oraz uczestniczyliśmy we mszy św. Z okazji 33 rocznicy śmierci ks. Jerzego.

 

Obrady KK w kopalni w Wieliczce zakończyły się koło południa dnia następnego tj. 25.10. Należy podkreślić olbrzymią gościnność gospodarzy tych obrad tj. przewodniczącego NSZZ Solidarność kopalni Wieliczka oraz Prezesa Kopalni, którzy cały czas czuwali nad dobrym przebiegiem obrad i żeby niczego nam nie brakowało J. Urocze, niesamowite miejsce, duże przeżycie uczestnictwa we mszy „pod ziemią”, zaszczytni goście z metropolitą krakowskim abp Markiem Jędraszewskim.

Osobiście po raz kolejny mam jednak mieszane odczucia co do przebiegu obrad KK.  Przede wszystkim uważam, że to jest „ciało” zbyt liczne, co moim zdaniem utrudnia merytoryczne obrady i generuje niepotrzebne koszty. Większość czasu obrad to przeważnie kwieciste wystąpienia w większości przy ogromnym hałasie pozostałych członków KK. Takiego hałasu podczas obrad nie ma nigdy na obradach Rady Sekcji czy Sekretariatu, czy WZD Sekcji, Kongresu Sekretariatu, jak również WZD Regionów. Mamy nasz Rząd, można byłoby wprowadzać w program obrad KK sprawy Układów Branżowych, propozycji zmian ustawowych dotyczących funkcjonowania związku. Natomiast my na obradach KK głównie zajmujemy się dopisywaniem kolejnych artykułów, uchwał dotyczących naszego prawa związkowego i mamy je już tak skomplikowane, że nie mam pewności, czy jest ktoś, kto ogania w całości to nasze prawo. Rozstrzygamy na KK spory prawne między regionami, sekcjami a moim zdanie powinni to rozstrzygać prawnicy. Zbliża się koniec kadencji i pewnie dlatego naszło mnie takie podsumowanie i mam nadzieję, że w nowej kadencji, jeśli nastąpi w jakimś procencie zmiana pokoleniowa a powinna nastąpić, jeśli osoby z obecnego składu skorzystają z przywileju emerytalnego, to może obrady będą bardziej merytoryczne, póki co kompletnie nie są, oczywiście moim zdaniem. Oczywiście podejmujemy też ważne uchwały, czy stanowiska, ale gro czasu to zbędne dyskursy w otoczeniu niesamowitego hałasu, tak nie powinno być. Miałbym więcej do powiedzenia, na temat przebiegu obrad, ale to już nie nadaje się do publikowania, zakończę więc nadzieją na zmiany w przyszłej kadencji. W tej kadencji zgłosiliśmy jako Sekretariat wiele zmian dotyczących Statutu – nie udało się ich wprowadzić na Zjeździe Statutowym, zgłosiliśmy projekt ograniczenia liczebności Komisji Krajowej – też się nie udało, jest jakaś „betonowa ściana”, ale będziemy próbować, tak jak z układami ponadzakładowymi, tu mamy pierwsze sukcesy, ale droga daleka.

 

Mirosław Miara

24-25 października 2017 r. w  kopalni soli w Wieliczce odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej. Członkowie KK przed obradami mogli zwiedzić kopalnię i spora część związkowców z tej możliwości skorzystała. Obrady poprzedziła Msza w kaplicy św. Kingi, której przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Mszę koncelebrowali: ks. Władysław Palmowski kapelan Małopolskiej Solidarności, ks. Jarosław Jagiełło dziekan Wydziału Filozoficznego oraz proboszcz Parafii św. Klemensa w Wieliczce ks. Andrzej Kamiński.  „Obowiązkiem władzy jest zawsze szukać takich rozwiązań, żeby można było po ludzku dźwigać brzemiona. (…) Także NSZZ "Solidarność" musi czuwać nad osobistą godnością człowieka, bo jeżeli ci, którzy są odpowiedzialni za życie społeczne, mają w sobie mentalność niewolnika, nie dadzą innym wolności. (…) Macie działać też tak, by w ludziach nie gasić nadziei, ale dawać jej jak najwięcej, by ludzie czuli się wolnymi w swojej solidarności i odpowiedzialności za siebie, innych, za Polskę i Kościół „– mówił w homilii abp Jędraszewski. Prosił on również, aby "Solidarność" nie ustawała w walce o wolne niedziele. Metropolita zauważył, że "przed laty wolne soboty były postulatem Solidarności bo nikt nie przypuszczał, że trzeba będzie walczyć o wolne niedziele".

Po mszy św. i złożeniu kwiatów przed pomnikiem Jana Pawła II (w kopalni) w sali konferencyjnej również usytuowanej „pod ziemią” J rozpoczęły się obrady KK. W pierwszej części uroczystej udział wzięli: abp Marek Jędraszewski - Metropolita Krakowski, ks. Władysław Palmowski -kapelan Małopolskiej "Solidarności", ks. Jarosław Jagiełło - dziekan Wydziału Filozoficznego, ks. Andrzej Kamiński - proboszcz parafii św. Klemensa w Wieliczce, Piotr Ćwik - Wojewoda Małopolski, Barbara Nowak - Małopolska Kurator Oświaty, Filip Musiał - dyrektor Oddziału IPN w Krakowie, Jan Kosiorowski - dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie oraz senator RP Zbigniew Cichoń. W swoim wystąpieniu ks. Jarosław Jagiełło - dziekan Wydziału Filozoficznego poinformował, że na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, powstanie ośrodek badający fenomen Solidarności. - Jest on wynikiem napływających zapytań ze świata na temat Solidarności. 

Po tej części nastąpiła robocza część obrad KK. W programie obrad było między innymi:

·         Informacje z prac Prezydium KK, zespołów KK

 • Stanowisko dotyczące handlu w niedzielę
 • Uchwała ws. terminu i miejsca XXIX KZD
 • Uchwała ws. ws. zmiany uchwały KK nr 22/2013 ws. stwierdzenia nieważności uchwał i decyzji podjętych z naruszeniem Statutu NSZZ „Solidarność” oraz innych aktów prawa wewnątrzzwiązkowego
 • Uchwała ws. stwierdzenia nieważności Uchwały nr 21/17 ZR Mazowsze NSZZ „Solidarność” dot. zawieszenia działalności władz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Auchan Polska Sp. z o.o.
 • Ocena sytuacji w oświacie w świetle proponowanego przez Rząd RP wzrostu wynagrodzeń i poważnych zmian prawnych
 • Informacje z prac sekretariatów branżowych i regionów
 • Wolne wnioski

W punkcie informacje z prac Prezydium KK, Piotr Duda przypomniał niedawną konferencję dotyczącą ponadzakładowych układów zbiorowych pracy. Zadeklarował, że ta konferencja, to pierwszy krok w działaniach naszego związku. Wspomniał o potrzebie kontynuacji i działaniach na szczeblu rządowym w tym temacie. Dziękował za pomoc w realizacji tej konferencji, miedzy innymi naszemu Sekretariatowi i mnie osobiście. W tym miejscu nieskromnie przypomnę, że byliśmy właściwie inicjatorami tej konferencji, pisałem o tym wielokrotnie.

W dalszej części Piotr krytykował działania niektórych ministrów za brak współpracy z NSZZ Solidarność, między innymi dotyczy to Piotra Glińskiego – Minister Kultury, Jarosława Gowina – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Krzysztofa Jurgiela – Minister Rolnictwa.

Przewodniczący informował również w swoim wystąpieniu o naszych wewnętrznych konfliktach tj. konflikt w Krajowej Sekcji Pożarnictwa.

Poinformowano również o tym iż już od listopada, osoby które posiadają legitymacje elektroniczne, mogą nabywać poprzez specjalna aplikację Tygodnik Solidarność w cenie 0,50 zł za sztukę, bez legitymacji koszt wynosi 2,99 zł. Organizacja która chce zamówić dla swoich członków takie wydania TS, powinna napisać do redakcji zamówienie i w zamówieniu podać adresy mailowe członków związku dla których tygodnik ma być zamówiony. Musi to być prenumerata roczna, czyli koszt TS za jednego członka związku wyniesie 0,50 *4 *12= 24,00 zł.

Piotr Duda poinformował również, że dobiegły finału wszystkie czynności związane z zakupem siedziby NSZZ Solidarność w Warszawie. Adres siedziby – ul. Prosta 30. W piwnicy budynku będzie siedziba TV NSZZ Solidarność, na parterze siedziba Tygodnika Solidarność. Dostępne będzie kilka sal konferencyjnych z jedną dużą, mieszcząca około 120 osób.

Ustosunkowując się do protestu lekarzy rezydentów, przewodniczący stwierdził, że Solidarność domaga się nowelizacji ustawy, aby w podwyżkach płac byli uwzględnieni wszyscy pracownicy medyczni i niemedyczni pracujący w służbie zdrowia. Nadmienił również, że „w kolejce” są również pracownicy budżetówki, których płace sa również od dawna niepodwyższane. Poinformował, że zostało podpisane wspólne stanowisko NSZZ Solidarność, OPZZ i Forum w którym związkowcy stwierdzają, iż miejscem do negocjacji protestu lekarzy rezydentów jest Rada Dialogu. Wiceprzewodniczący Tadeusz Majchrowicz poinformował o wynikach spotkania Związkowej grupy Wyszehradzkiej ( szerzej na ten temat: https://www.tysol.pl/a12385-Szczyt-zwiazkowej-grupy-wyszehradzkiej-w-Warszawie-Za-rewizja-dyrektywy-o-pracownikach-delegowanych )

Członkowie KK przegłosowali stanowisko w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę ( w załączniku).

Podjęto uchwałę ( w załączniku) w sprawie miejsca i terminu wyborczego KZD, który odbędzie się w dn. 25-26 października 2018r. w Częstochowie w Hotelu Scout, noclegi w tym hotelu i kilku innych w bliskiej odległości.

Następnie podjęto uchwałę ( w załączniku) ws. zmiany uchwały KK nr 22/2013 ws. stwierdzenia nieważności uchwał i decyzji podjętych z naruszeniem Statutu NSZZ „Solidarność” oraz innych aktów prawa wewnątrzzwiązkowego.

Bardzo długo dyskutowano nad punktem: Uchwała ws. stwierdzenia nieważności Uchwały nr 21/17 ZR Mazowsze NSZZ „Solidarność” dot. zawieszenia działalności władz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Auchan Polska Sp. z o.o. Ten temat to kolejny przykład w naszej organizacji totalnych konfliktów wynikających z połączeń firm. Kłócą się łączone organizacje, kłócą się liderzy, kłócą się regiony których dotyczą połączenia a tracą pracownicy, związkowcy. To jest nasz solidarnościowy dramat trwający od lat z którym sobie jako organizacja kompletnie nie radzimy. Pewnie są potrzebne rozwiązania prawne, których nie potrafimy wypracować, wymyśleć. Jednym z rozwiązań pewnie  byłoby przekształcenie związku ogólnokrajowego w federację, ale to rozwiązanie ma plusy ale i duże minusy i nie ma woli politycznej na taką zmianę. Moim zdaniem i tu się narażę wielu osobom, ale trudno, główny problem niestety tkwi w ambicjach liderów łączonych firm i to jest najsmutniejszy aspekt w tej sprawie, bo jesteśmy związkiem mającym w nazwie Solidarność i jedynym, mającym wpisane w Statut wartości chrześcijańskie i to niestety nie wystarcza, aby się pojednać, dogadać w procesie łączenia.

W dalszej części przyjęto stanowisko ws. wynagrodzeń pracowników w oświacie ( w załączniku).

W tym punkcie również rozpętała się długa żywiołowa dyskusja. Problem polegał na tym, że przewodniczący Sekretariatu Nauki i Oświaty zaproponował treść stanowiska przyjętego przez Radę Krajowej Sekcji Oświaty, natomiast niektórzy członkowie KK, i przewodniczący Regionów, którzy są członkami tej Sekcji, ale nie są członkami Rady Sekcji lub nie byli na obradach Rady Sekcji, chcieli wnieść swoje poprawki do stanowiska, no i się zaczęło !! Mogę to skomentować następująco: uważam, że jeśli problem dotyczy jakiejś branży (w tym przypadku oświaty), to konkretna Sekcja lub Sekretariat powinien wypracować stanowisko a Komisja Krajowa powinna je przegłosować, żeby wzmocnić moc stanowisko i tyle. Według mnie członkowie KK nie powinni ingerować w treść takiego stanowiska, no chyba żeby zdarzyły się ewidentne błędy czy nieprawidłowości, ale w omawianym przypadku nie było błędów, tylko odmienne zdanie, propozycje i to według mnie nie powinno mieć miejsca, jak wspomniałem to moje osobiste zdanie. 

Przyjęto stanowisko ws. projektu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym ( w załączniku). W tym punkcie była dość długa dyskusja. Domagamy się zniesienia zakazu łączenia funkcji członka zarządu zakładowej organizacji związkowej lub innego organu zakładowej organizacji związkowej z funkcją członka rady nadzorczej wybranego przez pracowników, który został utrzymany w projekcie. W dyskusji okazało się, że obecna ekipa rządząca w wielu spółkach zlikwidowała możliwość posiadania przedstawicieli załogi w radach nadzorczych.

Przyjęto uchwałę ws. głosowania elektronicznego ( w załączniku) KK zdecydowała scedować na Prezydium Komisji Krajowej uprawnienie do przyjęcia decyzji ws. zasad i sposobów przeprowadzania wyborów przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Członkowie KK otrzymali jeszcze ciepłe wydanie Zeszytu "Prawo wewnątrzzwiązkowe" stan na 1.11.2017r.,( w treści aktualny: Statut; Ordynacja Wyborcza; Uchwały KK i KZD dotyczące wyborów, słowniczek pojęć). Komisja Krajowa zleci dodruk kolejnych egzemplarzy Zeszytu. Można przesyłać zamówienia na adres regional|solidarnosc.org.pl| target="_blank"|regional|solidarnosc.org.pl najpóźniej do 9 listopada br. Termin realizacji to 2-3 tygodnie. Koszt wydruku jednego egzemplarza przy zamówieniu 900 sztuk wyniósł 4,90 zł (wraz z 5% VAT-em). Ostateczna cena zależeć będzie od wielkości kolejnego zamówienia. Za kilka dni na stronie KK ma się ukazać link z wydaniem elektronicznym tego zeszytu i będzie można sobie samemu wydrukować.

Członek KK, nasz kolega  - Romuald Jewuła, po raz kolejny pytał Prezydium KK jak wygląda sprawa z zamrożonym odpisem na fundusz socjalny. Przypomnę, że obecna ekipa obiecała go odmrozić, raz to częściowo zrobiono, ale w obecnym budżecie mimo naszej( Prezydium KK) sugestii w opinii, nie przewidziano odmrożenia odpisu i jesteśmy na poziomie bodajże 2012 roku.

Przewodniczący Regionu Podlaskiego – Józef Mozelewski podziękował Prezydium za wsparcie w realizacji sztuki teatralnej „Popiełuszko”. Premiera odbyła się w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku w dn. 21.10. Józek wspomniał, że zaprosił na premierę wszystkich przewodniczących regionów i sekretariatów i jak z przykrością stwierdził, było tylko dwóch przewodniczących regionów ( Szczecin; Zielona Góra) i jeden przewodniczący sekretariatu (KS Przemysłu Chemicznego J). Przewodniczący Regionu Podlaskiego bardzo serdecznie nam podziękował za udział, bo było to dla niego bardzo ważne, jak stwierdził, że byliśmy. W następnym dniu w Suchowoli składaliśmy kwiaty na grobie rodziców ks. Jerzego i przy pomniku ks. Jerzego oraz uczestniczyliśmy we mszy św. Z okazji 33 rocznicy śmierci ks. Jerzego.

 

Obrady KK w kopalni w Wieliczce zakończyły się koło południa dnia następnego tj. 25.10. Należy podkreślić olbrzymią gościnność gospodarzy tych obrad tj. przewodniczącego NSZZ Solidarność kopalni Wieliczka oraz Prezesa Kopalni, którzy cały czas czuwali nad dobrym przebiegiem obrad i żeby niczego nam nie brakowało J. Urocze, niesamowite miejsce, duże przeżycie uczestnictwa we mszy „pod ziemią”, zaszczytni goście z metropolitą krakowskim abp Markiem Jędraszewskim.

Osobiście po raz kolejny mam jednak mieszane odczucia co do przebiegu obrad KK.  Przede wszystkim uważam, że to jest „ciało” zbyt liczne, co moim zdaniem utrudnia merytoryczne obrady i generuje niepotrzebne koszty. Większość czasu obrad to przeważnie kwieciste wystąpienia w większości przy ogromnym hałasie pozostałych członków KK. Takiego hałasu podczas obrad nie ma nigdy na obradach Rady Sekcji czy Sekretariatu, czy WZD Sekcji, Kongresu Sekretariatu, jak również WZD Regionów. Mamy nasz Rząd, można byłoby wprowadzać w program obrad KK sprawy Układów Branżowych, propozycji zmian ustawowych dotyczących funkcjonowania związku. Natomiast my na obradach KK głównie zajmujemy się dopisywaniem kolejnych artykułów, uchwał dotyczących naszego prawa związkowego i mamy je już tak skomplikowane, że nie mam pewności, czy jest ktoś, kto ogania w całości to nasze prawo. Rozstrzygamy na KK spory prawne między regionami, sekcjami a moim zdanie powinni to rozstrzygać prawnicy. Zbliża się koniec kadencji i pewnie dlatego naszło mnie takie podsumowanie i mam nadzieję, że w nowej kadencji, jeśli nastąpi w jakimś procencie zmiana pokoleniowa a powinna nastąpić, jeśli osoby z obecnego składu skorzystają z przywileju emerytalnego, to może obrady będą bardziej merytoryczne, póki co kompletnie nie są, oczywiście moim zdaniem. Oczywiście podejmujemy też ważne uchwały, czy stanowiska, ale gro czasu to zbędne dyskursy w otoczeniu niesamowitego hałasu, tak nie powinno być. Miałbym więcej do powiedzenia, na temat przebiegu obrad, ale to już nie nadaje się do publikowania, zakończę więc nadzieją na zmiany w przyszłej kadencji. W tej kadencji zgłosiliśmy jako Sekretariat wiele zmian dotyczących Statutu – nie udało się ich wprowadzić na Zjeździe Statutowym, zgłosiliśmy projekt ograniczenia liczebności Komisji Krajowej – też się nie udało, jest jakaś „betonowa ściana”, ale będziemy próbować, tak jak z układami ponadzakładowymi, tu mamy pierwsze sukcesy, ale droga daleka.

 

Mirosław Miara