Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2022-03-23

Posiedzenie Prezydium KK z przewodniczącymi Regionów i Sekretariatów

W dniu 22 marca 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium KK z przewodniczącymi Regionów i Sekretariatów.

Po części wstępnej omówiono sprawę opłat za gaz jakie płacą np. Regiony w swoich siedzibach. Okazuje się że związki zawodowe nie zostały ujęte w ustawie  o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu i w związku z tym opłaty są bardzo wysokie. Potrzebna jest interwencja w tej sprawie i wydaje się, że sprawa będzie pozytywnie załatwiona.

 

Przewodniczący KK poinformował, że nie nastąpiło porozumienie z organizacją związkową w KK w sprawie podwyżek i Przewodniczący podjął decyzje o indywidualnych podwyżkach dla pracowników KK o 6%, to ma dotyczyć również pracowników w Regionach, którzy są opłacani przez KK (tak zrozumiałem).

Od dawna mamy problem z autorem logo Solidarności - Jerzym Janiszewskim, który twierdzi, że pomimo podpisania z nami porozumienia , Solidarność ma prawo używać znaku tylko dla swoich potrzeb ale nie komercyjnie. Właśnie do Sądu wpłynął pozew w tej sprawie - Jerzego Janiszewskiego. Będą działania w tej sprawie również z naszej strony.

Dalsza część obrad była poświęcona organizacja Krajowego Zjazdu Delegatów który ma odbyć się w Zakopanem w dn. 26-27 maja. Przyjazd delegatów dzień wcześniej 25 maja, wieczorem msza św. w sanktuarium na Krzeptówkach. 26 maja obrady w hali COS. W najbliższym czasie Regiony otrzymają projekty uchwał dotyczących zmian Statutu, które będą procedowane na KZD.

W dalszej części długa dyskusja dotycząca odliczania składek od podatku w szczególności sensu pobierania przez członków związku od zarządu organizacji związkowej zaświadczeń o przynależności.

Ponoć jest szansa aby ten zapis w ustawie wykreślono. Przewodniczący KK i znakomita większość uznała jednak, że ten zapis jest potrzebny i pozwala uzyskiwać od pracodawcy na podstawie wysokości składek, informacje o zarobkach.

Omawiano politykę zagraniczną związku a w szczególności losy naszej inicjatywy o wykluczeniu z MKZZ federacji związkowej Rosji, która oficjalnie popiera bandytę - Putina.

Niestety podczas obrad EKZZ w której jesteśmy zrzeszeni jako Solidarność, nasza inicjatywa nie uzyskała żadnego poparcia. Europejskie związki zawodowe EKZZ ( nasza centrala  Industriall European też) niestety żyją trochę w innym świecie niż my. Nie widzą potrzeby zdecydowanych reakcji w sprawie wojny w Ukrainie. Dyskutowano również czy NSZZ Solidarność jako ruch który wywalczył demokrację w krajach Europy Wschodniej  nie powinien w obecnej sytuacji i wobec postawy Prezydenta Ukrainy nie wystąpić do Komitetu  Noblowskiego o przyznanie Prezydentowi Nagrody Nobla. Temat będzie jeszcze dyskutowany, nie podjęto  decyzji w tej sprawie.

W dalszej części obrad szeroko omawiano działania NSZZ Solidarność w temacie pomocy dla Ukrainy, szczególnie pod kątem przyjęcia przez związek uchodźców w naszych ośrodkach wypoczynkowych w Spale i Jarnołtówku (info na stronie KK). Przewodniczący dziękował wszystkim za udzielaną pomoc w wyposażeniu tych ośrodków oraz za przelewanie środków finansowych na specjalne konto. Jak stwierdził otrzymane środki zapewnią na pewno pobyt uchodźców na co najmniej trzy miesiące.