Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2024-06-24

Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego NSZZ „Solidarność"

W dniu 6 czerwca 2024 r. w Istebnej koło Wisły odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego NSZZ „Solidarność”.

KSPN skupia organizacje związkowe z zakładów pracy sektora paliwowo - gazowego:

ORLEN S.A. i GK ORLENPERN S.A.ORLEN Południe S.A.CIRCLE K Sp. z o.o.LOTOS Petrobaltic S. A.UNIMOT Terminale.

 

Gościem Rady był kol. Piotr Łusiewicz Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego, który podzielił się refleksjami świeżo po spotkaniu ze słowackimi związkami zawodowymi ECHOZ. Opowiedział także o bieżącej pracy Sekretariatu oraz podsumował udział naszych struktur branżowych w manifestacji 10 maja pod hasłem „Precz z Zielonym Ładem”. W trakcie manifestacji rozpoczęto zbiórkę podpisów pod wnioskiem o rozpoczęcie ogólnopolskiego referendum w sprawie odrzucenia Europejskiego Zielonego Ładu w obecnym kształcie. Zbiórka będzie kontynuowana przez organizacje z naszej Sekcji.

Posiedzenie Rady zdominowała dyskusja o konieczności adaptacji do dynamicznych zmian, zachodzących w Zarządach Spółek wchodzących w skład Sekcji oraz skutki tych procesów dla działających w ich zakładach pracy organizacji związkowych.

 

„Solidarność” w ORLEN S.A. i GK ORLEN jest coraz silniejsza.

Procesy konsolidacyjne i nie kończące się zmiany w Grupie Kapitałowej ORLEN od dłuższego czasu wpływają niepokojąco na ponad 65 tysięcy pracowników. Decyzje biznesowe i ekonomiczne powodują szereg zmian, na które organizacja związkowa reaguje szybko i skutecznie.

Stabilność zatrudnienia i wynagrodzenia, szczególnie w Spółkach, to podstawowe problemy, na które praktycznie cały czas organizacja reaguje na bieżąco. W Spółkach GK ORLEN w ostatnim czasie udało się wprowadzić jako standard wspólny fundusz socjalny, doprowadzić do ujednolicenia opieki zdrowotnej i ubezpieczeń na życie, wprowadzić szeroko pojęte benefity i co chyba najważniejsze wynegocjować w kilku z nich Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy.

W ORLEN S.A. organizacja międzyzakładowa jest jedną z trzech reprezentatywnych organizacji związkowych, liczącą ponad 3 tysiące członków i obejmującą swoją działalnością 30 pracodawców z Grupy Kapitałowej ORLEN.

Procesy konsolidacji spółek nie wpłynęły na zahamowanie rozwoju organizacji. Wręcz przeciwnie - uzwiązkowienie rośnie, ponieważ pracownicy widzą potrzebę reprezentowania ich interesów i skuteczność organizacji w realizacji ich spraw.

Organizacja rośnie w siłę – jej rolą jest obrona pracownika, jego miejsca pracy, godnego wynagrodzenia i dobrych warunków socjalnych.

Organizacja może pochwalić się sukcesem wynegocjowanych w miesiącu styczniu br. porozumień płacowych na ten rok we wszystkich spółkach GK ORLEN – w niektórych przypadkach podwyżki wynagrodzeń były najwyższe w historii, w niektórych po raz pierwszy pracownicy uzyskali podwyżki i nagrody na święta, ponieważ wcześniej nie byli reprezentowani, a pracodawca ograniczał do minimum poziom benefitów.

Same procesy i przejęcia części zakładów pracy, czy to LOTOS, PGNiG i ENERGA wprowadziły dużą dezorganizację, ale właśnie w takich przypadkach organizacja była potrzebna, aby zabezpieczyć pracownikom dobre warunki przejścia – przede wszystkim gwarancje dalszego zatrudnienia i nie pogorszenie warunków płacowych i socjalnych. W 2023 roku Organizacja Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” ORLEN S.A. i GK ORLEN wzięła udział w ponad 20 negocjacjach porozumień tzw. zmieniających, zabezpieczających 48 - miesięczny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia oraz 24 – miesięczny okres utrzymania dotychczasowych warunków pracy i płacy, w tym w szczególności miejsca świadczenia pracy.

Członkowie Rady KSPN odnieśli się także do innych kwestii poruszanych w trakcie obrad. Przewodniczący poszczególnych Zakładów pracy omówili najważniejsze tematy dot. aktualnej sytuacji, warunków pracy, negocjacji płacowych oraz współpracy z Pracodawcą. Zaakcentowano również temat wzrostu uzwiązkowienia w ramach struktur KSPN oraz potrzebę cyklicznych spotkań w ramach sekcji.

Dziękujemy Wszystkim uczestnikom za spotkanie i merytoryczne rozmowy J.

 

Marek Balkowski

Przewodniczący Rady

Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego

NSZZ Solidarność