Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-04-05

Posiedzenie Rady KSPCH - Świnoujście

 

W dniach 3-5.04.2017 r. w Świnoujściu odbyło się posiedzenie Rady KSPCH NSZZ „Solidarność” połączone ze spotkaniem z przedstawicielami słowackiego związku zawodowego ECHOZ. Pierwszego dnia po przyjeździe uczestników miały miejsce wspólne obrady. Każdy z gości przedstawił się oraz poinformował obecnych o swojej pracy zawodowej i związkowej. Strona słowacka reprezentowała głównie przemysł chemiczny, ale również energetyczny. Przewodniczący związku zawodowego ECHOZ Juraj Blahák podziękował za zaproszenie po czym przeszedł do omówienia sytuacji gospodarczo-politycznej Słowacji,. Poinformował obecnych, że korzystny rozwój PKB wpłynął na wzrost zatrudnienia na Słowacji oraz obniżenie bezrobocia, które wynosi około 9,8%. Wyraził swoje niezadowolenie z obecnej sytuacji politycznej, a mianowicie wejścia do parlamentu partii o ideologii powiązanej z faszystowską. Kolejno głos zabrał Mirosław Miara, który rozpoczął od przedstawienia danych polityczno-gospodarczych z naszego kraju. Omówił także strukturę NSZZ „Solidarność” oraz poszczególne sekcje należące do KSPCH NSZZ „Solidarność”. Odniósł się także do zmian w polskiej polityce, które rozpoczęły się od wyboru nowego Prezydenta RP oraz nowego rządu. Podsumował zmiany jakie wdrożył PiS oraz reformy, które są zaplanowane do realizacji. Następnie przeszedł do spraw organizacyjnych związanych z kolejnym dniem, którego główną atrakcją miało być zwiedzanie terminala LNG należącego do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Samo zorganizowanie zwiedzania wymagało dużego zaangażowania organizacji NSZZ Solidarność działającej na terenie gazoportu. Terminal LNG jako strategiczne miejsce na mapie Polski posiada wyjątkowo rozbudowany system bezpieczeństwa, w związku z czym konieczne było podanie danych osobowych pełnej listy uczestników na 2 tygodnie przed przyjazdem oraz bezwarunkowe poddanie się kontroli trzeźwości przed wejściem do firmy.

Kolejnego dnia grupa w drodze do terminala LNG miała okazję skorzystania z  miejskiego promu, który transportuje mieszkańców na drugą stronę Świnoujścia. Wizytę w firmie Polskie LNG S.A. rozpoczęto od  kontroli oraz szkolenia BHP połączonego z przedstawieniem procesów technologicznych. Nasza słowacko-polska delegacja w dwóch grupach udała się na zwiedzanie gazoportu, gdzie każdy miał okazję zobaczyć jak działa port przeładunkowy i regazyfikacyjny gazu ziemnego. Na chętnych czekała okazja do wejścia na jeden ze zbiorników, który mierzy około 50 m oraz dotarcie na koniec najdłuższego falochronu w Europie ok 3km. 

 

5 kwietnia odbyło się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”, które rozpoczął Przewodniczący Mirosław Miara. Przegłosowano  program obrad z którego usunięto pkt. 5 i 6.

1.    Przyjęcie porządku obrad

2.    Wybór przewodniczącego obrad

3.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady

4.    Przyjęcie wykonania budżetu za 2016 rok, oraz preliminarza na 2017 rok, uchwały

5.    Informacja Przewodniczącego SPCH NSZZ  Solidarność z działalności w okresie od  9 grudnia 2016 do 3 kwietnia 2017, informacja z obrad KK

6.    Informacja o sytuacji w poszczególnych  Sekcjach Krajowych

7.    Ewentualne projekty uchwał i głosowania   

8.    Wolne wnioski        

Po głosowaniu i przyjęciu uchwał odbyło się spotkanie z p.o. Redaktora Naczelnego Tygodnika Solidarność Ewą Zarzycką oraz pracownikiem działu marketingu tygodnika - Aleksandrą Zawadzką. Panie omówiły ciężką sytuację w jakiej znajduje się tygodnik, którego nakład jest dużo niższy niż liczba członków NSZZ „Solidarność”. Tygodnik Solidarność od niedawna ma nową szatę graficzną i redaktora naczelnego. Propozycją Pani redaktor była możliwość utrzymania jednej lub dwóch kolumn w tygodniku, które do tej pory miało KSPCH w zamian za zwiększenie prenumeraty do 100 szt. miesięcznie. Przewodniczący Mirosław Miara stwierdził, że do tej pory nie musieliśmy płacić za informacje dostarczane do tygodnika, na których redakcji powinno zależeć aby zostały przesyłane dziennikarzom. Pani Aleksandra Zawadzka poruszyła problem z komunikacją w związku oraz promocją tygodnika w regionach i organizacjach. Zdarzają się organizacje, które nie wiedzą gdzie i od kogo zamówić tygodnik. Często też zapotrzebowanie jest dużo większe niż zamawiana ilość, a członkowie muszą zapisywać się na listę według której wypożyczają tygodnik. Redakcja chce wyjść z czasopismem do jak najszerszego grona odbiorców (nie tylko do członków NSZZ „Solidarność”). W tym celu trwają także prace nad mobilną wersją tygodnika, która nie będzie już plikiem pdf, a aktywną wersją aplikacji. Aplikacja będzie działać po wpisaniu kodu przypisanego do numeru telefonu.

Obecni członkowie Rady oraz Komisji Rewizyjnej KSPCH zobowiązali się, że poruszą problem w swoich regionach, a także będą promować tygodnik.

KSPCH NSZZ „Solidarność” prosi wszystkich przewodniczących sekcji i organizacji o umieszczenie logo „Tygodnika Solidarność” (wraz z linkiem do strony https://tyg23.pbox.pl/) na swoich stronach internetowych oraz profilach facebook.

 

t