Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2021-06-16

Posiedzenie Rady KSPCH NSZZ Solidarność

W dniu 16 czerwca 2021 r. po raz kolejny od momentu rozpoczęcia pandemii odbyło się zdalne posiedzenie Rady KSPCH oraz Komisji Rewizyjnej.  

Przewodniczący omówił działania KSPCH od momentu ostatniego spotkania. Poinformował także o planowanym spotkaniu Rady KSPCH w formie stacjonarnej w dn. 22-24 września 2021 r. w Jarnołtówku oraz szkoleniu dla członków organizacji zrzeszonych w KSPCH w dn. 6-8 października 2021 r. w Zakopanem. Członkowie spotkania przedstawili pokrótce sytuacje w jakiej obecnie znajdują się ich firmy i organizacje.