Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2015-09-02

Posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Naftowego NSZZ „Solidarność”

W dniu 2 września 2015 r. w Brennej odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Naftowego NSZZ „Solidarność” . Spotkanie zwołane z okazji 35-lecia NSZZ „Solidarność” było okazją do wspomnień o wydarzeniach i ludziach, którzy tą Sekcję tworzyli i w niej działali.

Przygotowana przez Marka Warzyckiego członka Komisji Rewizyjnej SKPN na tą okoliczność Kronika SKPN NSZZ „Solidarność” , stała się pretekstem do szerszego spojrzenia na działalność Sekcji, jej rolę i znaczenie dla zakładów pracy skupionych w branży rafineryjnej i paliwowej.

Wśród zaproszonych gości, znaleźli się: Krzysztof Madanowski (PERN „Przyjaźń” S.A.), Justyna Haładaj (OLPP), Alojzy Danel (LOTOS Terminale), Józef Wójtowicz (Rafineria Jasło), Bogdan Kwiatkowski i Walenty Cywiński (PKN ORLEN S.A.).

Gościem szczególnym obrad był Mirosław Miara Przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”. Opowiedział zebranym o obchodach centralnych uroczystości powstania NSZZ „Solidarność” jakie odbyły się w Gdańsku – „Solidarność Pokoleń” festyn rodzinny wraz z koncertem „My Naród”, uroczystościach w dniu 31 sierpnia br. w kościele św. Brygidy w Gdańsku z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Uroczystości poprzedzone były posiedzeniem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, która podjęła stanowisko z okazji 35-tej rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Dyskusję członków SKPN wywołała uchwała KK w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawach o rozszerzenie obszaru działania organizacji zakładowych i międzyzakładowych.

Na zakończenie obrad Rada Sekcji podjęła Stanowisko, zobowiązujące Przewodniczącego SPCH NSZZ „Solidarność” Mirosława Miarę do podjęcia działań mających na celu dokonanie zmian statutowych i wymuszenie wpływu na zmiany prawne umożliwiające podjęcie rokowań nad Ponadzakładowymi Układami Zbiorowymi Pracy.