Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2015-06-19

Posiedzenie Rady SPCH - Gniew

W dniach 18-19 czerwca odbyło się posiedzenie Rady SPCH NSZZ „Solidarność”. Pierwszego dnia Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w IP– Kwidzyn Sp. z o. o. Mark Ziarkowski zorganizował spotkanie z  dyrektorem personalnym  oraz przedstawicielami IP- Kwidzyn Sp. z o. o. Spotkanie było połączone ze zwiedzaniem fabryki.

W dniu 19 czerwca Posiedzenie Rady Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” rozpoczął Przewodniczący Mirosław Miara. Pogratulował wyboru nowemu Przewodniczącemu Sekcji Krajowej Przemysłu Naftowego Henrykowi Kleczkowskiemu.

Bolesław Potyrała jako członek Komisji Statutowej NSZZ „Solidarność” przybliżył obecnym proces prac komisji. Poinformował, iż termin składania wniosków do zmian w statucie już minął, jednak istnieje jeszcze szansa na to, że komisja rozważy nieterminowo przesłane propozycje zmian. Jednocześnie zwrócił uwagę na małe zaangażowanie w sprawie ze strony Członków SPCH. Następny termin spotkania Komisji Statutowej NSZZ „Solidarność” ze względu na okres wakacyjny nie został jeszcze ustalony. Bolesław Potyrała złożył wniosek o przesunięcie terminu wpłaty oraz poinformował, iż SK GNiG zapłaci składki za komisje wchodzące w skład sekcji.

Przewodniczący przedstawił nową stronę internetową SPCH – www.spch-solidarnosc.pl. Przedstawił także nową propozycję współpracy z KK przy redagowaniu TS, gdzie systematycznie będą pojawiać się artykuły dotyczące pracy SPCH (był już zamieszczony pierwszy artykuł Przewodniczącego SPCH). Zmiana nastąpiła także w miesięczniku SPCH gdzie pojawiają się wywiady Członków SPCH. 

Przewodniczący omówił stan wpływu składek afiliacyjnych na podstawie zestawień rozdanych Przewodniczącym Sekcji. Niestety mimo bliskiego upływu terminu wpłaty w dalszym ciągu składki opłaciła tylko niewielka część organizacji. 

Przewodniczący poinformował Radę SPCH o wyborze nowego Przewodniczącego Sekcji Krajowej Przemysłu Naftowego, który zgodnie ze statutem automatycznie został nowym Członkiem Rady SPCH. Jednocześnie zostało przeprowadzone głosowanie uzupełniające na Członka Prezydium SPCH – Henryka Kleczkowskiego, który został zatwierdzony jednogłośnie.

 

 

Stanowisko przyjęte przez członków Rady Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność

w dniu 19 czerwca 2015 r. w Gniewie.

 

Zmiany w Statucie NSZZ Solidarność

W związku z rozpoczęciem prac Komisji Statutowej i planowanym w 2016 roku Krajowym Zjazdem Delegatów, dotyczącym zmian w Statucie NSZZ „Solidarność”, członkowie Rady Sekretariatu Przemysłu Chemicznego zwracają się z apelem do Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność o wspieranie propozycji zmian które wyrównają szanse profesjonalnego działania strukturom branżowym.

 

W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie do Statutu Związku Solidarność następujących zapisów:

  • Organizacje zakładowe i międzyzakładowe mają obowiązek zgłoszenia swojej przynależności do Sekcji lub Sekretariatu,
  • W skład Krajowego Zjazdu Delegatów wchodzą Delegaci wybierani przez walne Zebrania Delegatów Regionów oraz Kongresy Sekretariatów,
  • Organizacje zakładowe są zobowiązane do płacenia 40% składek bezpośrednio na konto Komisji Krajowej.
  • Komisja Krajowa ma obowiązek rozdysponowania wpływów ze składek od Organizacji Zakładowych, proporcjonalnie do ilości członków, pracowników na konta Regionów i Sekretariatów.

 

Wbrew zapisom Statutu NSZZ Solidarność o strukturze terytorialno-branżowej, struktury branżowe mają znacznie, ograniczone możliwości działania w stosunku do Regionów, które wynikające z nierównego traktowania obu struktur związku, szczególnie pod względem podziału składki.

Proponowane ewolucyjne zmiany, powinny w pewnym stopniu mogą wyrównać szanse działania obu struktur związku.